välkommen till pressrummet.

presskontakt.

Vid frågor som rör pressmeddelanden,
Randstad Employer Brand Research och övrig marknadskommunikation vänligen kontakta:

Sanne Jakobsen, PR & press, +46 768 99 65 58 eller sanne.jakobsen@randstad.se.

kontakta pressansvarig

nio av tio vill fortsätta arbeta hemifrån i framtiden.

2020-11-20 | Arbetsgivare ska nu erbjuda ökade förutsättningar för hemarbete, enligt Folkhälsomyndighetens nya skärpta råd. Samtidigt visar en undersökning från Sifo/Randstad att en av fem önskar mer stöd från sin arbetsgivare vid hemarbete, främst när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Av de som arbetar på distans idag (42%) vill hela 88 procent fortsätta med det minst en gång i veckan.

till pressmeddelandet

varannan svensk: vi klarar åtta timmars arbete på sex.

2020-08-25 | Fler än hälften av svenskarna vill införa sex timmars arbetsdag. Dessutom anser varannan person att de får lika mycket arbete gjort på sex timmar som de får på åtta timmar. Betydligt fler kvinnor än män är positivt inställda till en arbetstidsförkortning.

till pressmeddelandet

varannan chef: Coronaeffekten blir långvarig.

2020-07-08 | På kort sikt spår två av tre svenska chefer att coronapandemin får negativa effekter på det egna bolagets affärsverksamhet. Fler än hälften av dem tror även att effekten blir långvarig. Det visar en undersökning bland 200 svenska chefer som Randstad har låtit genomföra.

till pressmeddelandet

så många går miste om sjuklön på semestern

2020-07-01 | Den som blir sjuk eller behöver vabba under sommarledigheten, har enligt semesterlagen rätt att avbryta sin semester och istället få ut sjuklön eller föräldrapenning vid vab. En ny undersökning av Randstad/Sifo visar emellertid att nästan en fjärdedel inte har utnyttjat sin rätt trots att de varit sjuka eller behövt vabba.

till pressmeddelandet

information gällande coronaviruset (covid19).

Utbrottet av coronaviruset påverkar stora delar av vårt samhälle.

För oss på Randstad är det alltid högsta prioritet att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för kontorsmedarbetare, konsulter, kandidater, kunder och leverantörer. Just nu innebär det att vi kontinuerligt övervakar händelseutvecklingen samt rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och regering.

Vår strävan att hjälpa människor och företag att uppnå sin fulla potential fortsätter med oförminskad kraft. Men för att fördröja spridningen av coronaviruset och minska trycket på samhällsbärande funktioner väljer vi att genomföra många möten, intervjuer och samtal digitalt eller per telefon.

läs mer

tidigare pressmeddelanden.

till arkivet