Vad innebär egentligen en provanställning? Och vilka rättigheter har jag som visstidsanställd? Här är översikten som hjälper dig att reda ut begreppen och pekar ut vilka anställningsformer du behöver ha koll på.

f5d2586ca799406ebe64570061e51bc9.jpg
f5d2586ca799406ebe64570061e51bc9.jpg

Den svenska arbetsmarknaden vimlar av olika anställningsformer. Som ny (eller rutinerad för den delen) är det klurigt att hålla koll på vad som gäller. Ta reda på vilket eller vilka kollektivavtal som tillämpas på just din arbetsplats. Men oavsett vilka regler som gäller när du väl är på plats, behöver du veta vad du skriver på för typ av avtal.

snabbguide för de vanligaste anställningsformerna

Tillsvidareanställning är själva grunden i arbetslagstiftningen, och gäller precis som namnet indikerar tills vidare, det vill säga tills du eller arbetsgivaren väljer att säga upp anställningen. Uppsägning från arbetsgivarens sida kan huvudsakligen göras av två orsaker. A: På grund av arbetsbrist (det finns helt enkelt inget jobb för dig att utföra utifrån din kompetens) eller B: på grund av "personliga skäl på saklig grund". Det vill säga arbetsgivaren ska kunna bevisa att det finns ett problem hos den anställde, exempelvis om hen inte kan sköta sina arbetstider eller beter sig illa mot arbetskamrater. Stöld eller våld på jobbet är exempel på givna grunder. LAS garanterar dig som anställd en minsta uppsägningstid men den kan komma att variera beroende på kollektivavtal och vad du och din arbetsgivare har avtalat om.

Provanställning kan avtalas upp till max sex månader (vilket brukar vara standard). Om arbetsgivaren inte meddelar arbetstagaren att hen inte kommer få fortsätta innan den avtalade tiden löper ut, övergår tjänsten automatiskt i en tillsvidareanställning. Det är helt enkelt en testperiod där både du och arbetsgivaren får möjlighet att känna in om det funkar. En månads uppsägningstid är tumregeln, men du och arbetsgivaren är fria att komma överens om annat.

Visstidsanställning är vanligt inom alla sektorer där behovet hos arbetsgivaren inte är tillsvidare utan arbetsgivaren ser ett slut på behovet. Visstidsanställning används ofta för att anställa vid arbetstoppar, särskilda behov eller kompetens under en begränsad period. En viktig skillnad mellan provanställning och visstidsanställning är att arbetsgivaren inte behöver säga något om de inte har för avsikt att förlänga, anställningen avslutas alltså det datum som står i anställningsavtalet om inget annat sagts. I de fall en visstidsanställning löper över ett år så kan det vara så att du har rätt till återanställning hos arbetsgivaren om det därefter skulle dyka upp någon ny liknande tjänst. Det är vanligt att kollektivavtalen har regler som hindrar arbetsgivaren att använda visstidsanställningar för att täcka ett kontinuerligt behov.

Projektanställning likar en visstidsanställning, med den viktiga skillnaden att anställningen är knuten till ett visst projekt vilket gör slutdatumet flytande. Ofta skriver man att personen är anställd "under projekttiden, dock längst till och med XX (datum). Det betyder att du kan komma att sluta tidigare än "längst till och med"-datumet, om projektet tar kortare tid än beräknat.

Vikariat innebär du helt enkelt ersätter en person som sitter på en tillsvidaretjänst, som är frånvarande på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan anledning. I anställningsavtalet knyter man då vikarien till den ordinarie anställdes frånvaro, då det är lite flytande när hen kan tänkas komma tillbaka. Även här skriver arbetsgivaren oftast med ett "dock längst till och med"-datum. Som anställd ska du vara uppmärksam på att om du har vikarierat hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod så ska din tjänst övergå till en tillsvidareanställning. Detta kallas i folkmun för att bli "in-LAS:ad". Detta gäller generellt för alla typer av visstidsanställningar.

Säsongsarbete är en vanlig anställningsform inom exempelvis turism och andra branscher som har mycket att göra under en viss period, återkommande varje år. Jordgubbsförsäljare, skidlärare, plantsättare, vägunderhållsarbetare, fjällguider osv. Något som kan vara värt att veta, är att du som varit visstidsanställd eller säsongsarbetande under en sammanhängande period i mer än ett år, har företräde om din arbetsgivare utlyser en tjänst. Däremot har ju arbetsgivaren rätt att ställa upp en ny kravspecifikation när de utlyser en tjänst, och det är alltså inte självklart att du uppfyller de kompetenskraven.

Studentanställning är en typ av återkommande korta visstidsanställningar, som är ett vanligt begrepp inom bemanningsbranschen. Här tecknar en arbetsgivare ett ramavtal (oftast på sex månader åt gången) med en person där man erbjuder hen att extrajobba med uppdrag som lämpar sig då du har en annan huvudsyssla: student, pensionär, föräldraledig, deltidsjobb och så vidare. Den anställde får då ange när hen kan jobba (exempelvis helger, kvällar) och bemanningsföretaget matchar helt enkelt den anställdes kompetens och tidsramar mot sina kunders behov av extraresurser.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb