Är provanställningen en period av osäkerhet där chefen får sätta dig på prov? Tvärtom, menar Patrik Stjernstedt på Randstad. – Provanställningen är också en möjlighet för dig, att dels visa vad du är intresserad av, dels ta pulsen på företaget.

Patrik Stjernstedt är Business Concept Development Manager på Randstad och reder ut begreppen och föreställningarna kring provanställningens osäkerheter – och möjligheter.

– Provanställningen är framför allt en bra chans för dig att lära känna arbetsgivaren. Om företaget motsvarar vad de har förmedlat under rekryteringsprocessen, säger Patrik.

vad-galler
vad-galler

vägen ut är något kortare

En provanställning kan ses som en osäker anställningsform – eftersom arbetsgivaren egentligen har rätt att avbryta ett provanställningsavtal utan att ange något skäl. Dock förutsätter en provanställning att behovet av att tillsätta någon tillsvidare finns, och själva syftet är att den ska övergå i en fast anställning när perioden löper ut.

– Det som kan skilja sig är vissa förutsättningar. Uppsägningstiden kan till exempel vara kortare, men det är viktigt att komma ihåg att det gäller både för dig och för arbetsgivaren, säger Patrik.

Uppsägningstiden kan regleras i arbetsplatsens kollektivavtal, men kan enligt LAS aldrig vara kortare än två veckor från arbetsgivarens håll. Med kortare uppsägningstid är incitamentet för att visa sig från sin bästa sida med andra ord minst lika stort för arbetsgivaren som för dig själv.

en stor möjlighet på kandidaternas marknad

I dag handlar matchningen av arbetsgivare och arbetstagare om betydligt mer än att kandidaten ska vara kvalificerad för jobbet. Värderingar ska överensstämma, arbetssätt och processer ska passa, och inte minst förväntar sig många att det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter.

– Då är provanställningen den perfekta chansen att visa både vad du kan bidra med och vad du är intresserad av. Var igång, visa dig engagerad, och framhäv dina styrkor, men ta också pulsen på företaget. Undersök om arbetsgivaren faktiskt är det företag de lovade under rekryteringsprocessen, säger Patrik.

skapa bra relationer

Som längst kan prövotiden vara sex månader, men även detta kan skilja sig enligt olika avtal. När perioden är slut övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning utan att något nytt avtal behöver upprättas.

Även om vägen ut ur en anställning är kortare under prövoperioden ska du inte se det som en enkel ursäkt att säga tack och hej om allt inte skulle falla på plats direkt, menar Patrik.

– Det är alltid viktigt att föra en bra dialog med sin arbetsgivare och ge saker och ting lite tid. Men också att, om situationen skulle kräva det, se till att få ett bra avslut. Du vet aldrig om era vägar kommer att korsas igen och inte minst kan du komma att behöva en bra referens från arbetsgivaren.

vad är vad? håll koll på termerna och anställningsformerna

Tillsvidareanställning – Formell benämning av vad som i folkmun kallas fast anställning. Löper tillsvidare och därmed utan slutdatum – du arbetar tills du själv säger upp dig, blir uppsagd eller går i pension.

Visstidsanställning – En visstidsanställning är tidsbestämd, du vet redan innan när du börjar och när du slutar arbeta för arbetsgivaren.

Vikariat – Som vikarie är du anställd en viss tid och som ersättare för någon. Det kan till exempel handla om att täcka upp för en sjukskrivning, föräldraledighet eller tjänsteledighet.

Uppsägningstid – Den tid från att du säger upp dig eller blir meddelad om en uppsägning till att uppsägningen träder i kraft och du faktiskt slutar jobba för arbetsgivaren.

Läs mer om de olika anställningsformerna