Efter att du har skickat in en jobbansökan eller varit på anställningsintervju börjar väntan. Helst vill du så klart få ett svar direkt, men rekryterare har ofta fullt upp och det kan dra ut på tiden. När är det egentligen rätt att höra av sig?

cd3e4936190f43c888282535aefcdfcc.jpg
cd3e4936190f43c888282535aefcdfcc.jpg

Får du en bekräftelse på att din ansökan har mottagits finns det inget värde i att höra av sig bara för att försäkra dig om just det. Tvärtemot kan det upplevas som slöseri med tid. Detsamma gäller efter en intervju, har du blivit lovad ett svar inom två veckor gör du rätt i att vänta tills två veckor har passerat. Däremot kan ett kort tackmejl efter intervjun eller en intressant frågeställning under CV-granskningen vara både uppskattat och det som gör att ditt namn fastnar på rekryterarens minne.

när du hör av dig i en rekryteringsprocess, tänk på följande:

se till att ha någonting att säga

Även om du mest hör av dig för att höra hur det går är det klokt att ha någonting mer att fråga än just det. Mest naturligt blir det förstås om du har en uppriktig undran om tjänsten eller arbetsgivaren, ansträng dig annars för att hitta en ingång.

ställ konkreta frågor

Istället för generella frågor som ”kan du berätta mer om tjänsten?” ger det ett mer initierat intryck om du kopplar frågan till annonsen och visar att du har läst på, till exempel: ”Jag ser i platsannonsen att ni söker en utåtriktad person, vilken typ av kundkontakter har man i rollen?”.

hur uttrycker du dig bäst?

För vissa är det helt naturligt att lyfta luren och ringa upp, medan andra gör sig bättre i skrift eller öga mot öga. Använd det sätt du själv är mest bekväm med, det finns ingen generell regel om vilket sätt som är det bästa.

tappa inte modet vid ett nej

Även om du inte fick tjänsten har du blivit en erfarenhet rikare – ta tillfället i akt att fråga rekryteraren vad det var som gjorde att du inte nådde hela vägen. Glöm inte att du blev kallad till intervju ur en stor mängd sökande, och att varje intervju är bra träning inför nästa.