Att behöva genomgå olika rekryteringstester i samband med att du söker jobb är ingenting ovanligt. Faktum är att det är ett givet inslag i de flesta anställningsprocesser idag, eftersom det innebär många fördelar för både arbetssökande och arbetsgivare. Men för dig som söker jobb kan det kanske kännas lite skrämmande att “sättas på prov”. I den här artikeln berättar vår rekryteringsspecialist Kristin Olofsson om varför rekryteringstester används, fördelarna med dem hur viktiga de är för att främja en kompetensbaserad rekrytering utan diskriminering, så att du kan känna dig lugnare.

vad är rekryteringstester?

Det finns olika typer av rekryteringstester, där de allra vanligaste är personlighetstest och problemlösningstest. Personlighetstestet går ut på att kartlägga dina personliga egenskaper rent objektivt och att få en generell uppfattning om din karaktärstyp. 

– Genom att ta reda på personliga egenskaper och naturliga beteenden kan vi rekryterare få en bättre uppfattning av hur väl en kandidat kommer att lyckas med och trivas i rollen. Resultatet från testerna matchas mot de egenskaper som identifierats i kravprofilen och som är viktiga för att bli framgångsrik i en specifik roll, säger Kristin Olofsson.

Några egenskaper och karaktärsdrag som testerna kan mäta är till exempel samarbete och resultatorientering. Är du en person med hög resultatfokus och som drivs av monetära incitament skulle du förmodligen lyckas och trivas bra som säljare, men troligtvis vara desto mindre lycklig i rollen som veterinär.

Den andra typen av rekryteringstest är ett problemlösningstest. Denna typ av test talar om en kandidats kognitiva förmåga och sätt att angripa ett problem. Det här testet kan också ge en indikation om potential utifrån hur kandidaten tar sig an olika uppgifter.

 

en kvinna sitter vid sitt skrivbord, tittar bort  från datorskärmen som visar marknadsföringsbilder
en kvinna sitter vid sitt skrivbord, tittar bort  från datorskärmen som visar marknadsföringsbilder

varför behöver jag genomgå rekryteringstester?

Att använda rekryteringstester i anställningsprocessen är som konstaterat vanligt, men varför används de egentligen? Svaret, och syftet, är enkelt: testerna ska hjälpa rekryteraren att göra en objektiv bedömning av dig som kandidat, för att på så vis matcha dig ännu bättre med den aktuella tjänsten. Både nu och på längre sikt.

– Testerna ses som en bit i ett större pussel. De är en del av flera som hjälper till att säkerställa en så bra matchning som möjligt, vilket ju också ökar chanserna att du ska trivas i rollen och ha rätt förutsättningar att lyckas i den, säger Kristin Olofsson. 

– Som rekryterare tar jag hänsyn till helheten, det vill säga all den information som jag får från testerna, under intervjun, av CV:t och av referenserna. Använda på rätt sätt är testerna mycket effektiva hjälpmedel, fortsätter Kristin Olofsson.

så kan rekryteringstester främja att du blir rättvist bedömd.

En av flera fördelar med rekryteringstester är att de hjälper till att motverka diskriminering, något som gynnar både dig som söker jobb och arbetsgivaren som rekryterar. För diskriminering sker inte nödvändigtvis alltid medvetet eller med ond avsikt.

– I princip alla människor har en tendens att omedvetet tillskriva andra människor egenskaper beroende på hur de ser ut, hur gamla de är, varifrån de kommer eller vilket kön de har. Rekryteringstesterna däremot ser inte dessa kriterier som i en anställningsprocess är och ska vara irrelevanta, inför dem är alla lika och de ger svar på det som behöver besvaras. Det gör inte bara testerna mer rättvisa, utan också effektivare. Som arbetsgivare minskar risken att gå miste om en kompetent kandidat och för dig som kandidat ökar sannolikheten att bli rättvist bedömd utifrån kompetens och personliga egenskaper, och ingenting annat, säger Kristin Olofsson.

quote icon

"Som arbetsgivare minskar risken att gå miste om en kompetent kandidat och för dig som kandidat ökar sannolikheten att bli rättvist bedömd utifrån kompetens och personliga egenskaper, och ingenting annat, säger Kristin Olofsson."

Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist Randstad Sverige.

dags för rekryteringstester? här är rekryterarens tips.

Använda på rätt sätt kan alltså rekryteringstester göra rekryteringsprocessen både träffsäker och mer rättvis, eftersom de bedömer kompetens utan att ta hänsyn till diskriminerande kategorier som kön, ålder eller etnicitet. Tillsammans med övriga delar i rekryteringsprocessen är de en viktig pusselbit i att hitta helt rätt matchning och för att du ska trivas och lyckas i rollen.

Här kommer våra främsta tips om hur du kan tänka inför ett rekryteringstest, för att du ska känna dig lite lugnare och komma ihåg det faktiska syftet med dem. 

  1. Kom ihåg att det inte finns någon personlighet som är rätt eller fel. Blir det en dålig match kan det istället vara perfekt mot ett annat jobb. Även samma typ av tjänst kan ha olika matchningar beroende på andra faktorer runt omkring. 
  2. Var dig själv. Svara instinktivt och överanalysera inte dina svar. 
  3. Se testerna till din fördel. De ger också dig en värdefull bild av om du skulle trivas i tjänsten.

Hitta rätt jobb och arbetsgivare för dig bland våra lediga tjänster.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb