Digitaliseringen pågår och är en kraft som inte går att stoppa – om tjugo år kan en dator förmodligen göra ditt jobb. Men hur påverkar det ekonomifunktionen, och vad kommer att krävas av framtidens ekonomer?

De här stöter vi på Randstad Finance på hela tiden. Vi är mitt i en spännande utveckling som är häftig att uppleva, men som också kommer att få konsekvenser för arbetsmarknaden, och inte minst för ekonomifunktionen.

leende kvinna i närbild
leende kvinna i närbild

digitalisering och automatisering – på gott och ont

Det är framför allt på två sätt vi ser att digitaliseringen kommer att påverka ekonomens roll. Dels i form av att rutinprocesser till stor del kan, och kommer att, automatiseras. Genom att låta datorer utföra repetitiva sysslor kan företagen spara tid och resurser och därmed bli effektivare. Dels kommer vi att få effektiva och snabba beslutsstödsystem:

Tidigare fick en person gå igenom ett oändligt Excel-dokument för att bena ut nyckeltal och siffror. Nu kan ett affärssystem göra det på nolltid samt mäta och analysera möjligheter och risker som sedan kan ligga till grund för ett beslut. Det är när det krävs ett kreativt tänkande eller en kreativ lösning som vi människor fortfarande kommer att vara svårare att ersätta.

forskningen pekar på en förändrad arbetsmarknad med digitaliseringen

2013 släpptes en rapport från Oxfords universitet om framtidens arbetsmarknad och vilka roller som löper en risk att bli ersatta av automatiserad teknik under de kommande 20 åren. Året därpå beställde Stiftelsen för Strategisk Forskning en motsvarande för den svenska marknaden, och prognoserna var blandade.

Den näst mest hotade kategorin var bokförings- och redovisningsassistenter med en sannolikhet för att rollerna skulle gå att ersätta med en teknisk lösning på 97 procent. De enda med högre sannolikhet var fotomodeller, med 99 procent.

Det man måste komma ihåg är att när vissa tjänster försvinner skapas samtidigt nya. Var trettonde månad fördubblas mängden forskning i världen, det gör att nya arbeten uppkommer kontinuerligt. Bankerna hängde till exempel inte med när det gällde betalfunktioner, då föddes KlarnaPaypal och iZettle. Det är bolagen som tar till sig digitaliseringen och anpassar sig som klarar sig, de som tycker att det går för fort och hellre kör på med sina gamla metoder halkar snabbt efter.

digitaliseringen gör framtidens ekonomer anpassningsbara och nyfikna

Och precis detsamma gäller för kandidaterna. Morgondagens arbetsgivare förväntar sig att de anställda ska vara nyfikna och ha en förmåga att anpassa sig.

Redan i dag märker vi hos våra kunder att det som står högt på önskelistan är kunskap och erfarenhet från olika affärssystem. För att vara värdefull på arbetsmarknaden kommer det vara viktigt att kunna lyssna, lära sig och vara beredd att förändras. Det är precis som Darwin sa för 200 år sedan, det är inte den största eller mest intelligenta som har bäst förutsättningar, utan den som har den bästa förmågan att anpassa sig till förändring.