Det är inte så märkligt då en intervju är en ganska speciell situation, men man kan minska lite av nervositeten genom att förbereda sig väl.

Börja med att läsa igenom annonsen och se vad som efterfrågas både gällande den tekniska kompetensen och personligheten. Tänk på att annonsen är en önskelista på vad företaget vill ha, men INGEN har allt som efterfrågas. Det viktiga är därför att fokusera på den kompetens och de egenskaper du har och se till att lyfta fram de.

Läs på om företaget och om deras kultur och värderingar. Förbered gärna några frågor, kring rollen och företaget, detta visar på ett intresse.

Med utgångspunkt i annonsen, välj ut några saker du absolut vill förmedla om dig själv under intervjun. Eftersom du kommer bli bedömd på både din tekniska kompetens och din personlighet är det bra att ha en blandning av båda. Håll dig gärna till mellan 3-5 punkter då risken är att du glömmer något om du har för många punkter att förmedla.

Nästa steg är att förtydliga några exempel på varje punkt genom att tänka på följande frågor: var, när och hur har du använt dig av den specifika tekniska kompetensen? På vilket sätt har dina personliga sidor visat sig i tidigare roller?

Memorera dina punkter och se sedan till att få sagt dessa punkter någon gång under intervjun.

Ditt mål är att intervjuaren skall veta om de här egenskaperna och kunskaperna hos dig när du går ifrån intervjun.

en leende kvinna tittar på sin kollega som sitter mittemot
en leende kvinna tittar på sin kollega som sitter mittemot

specifika exempel från arbetsrelaterade situationer

De som intervjuar önskar ofta att man exemplifierar arbetsrelaterade situationer man har varit i. Dessa specifika exempel hjälper intervjuaren att skapa en bild av vem du är och hur du kan tänkas agera i olika arbetssituationer för den specifika tjänsten de har utannonserat.

Exempel på situationer de kan fråga om kan vara:

  • när du samarbetat med andra och det har lett till ett lyckat resultat.
  • hur du drivit ett projekt framåt
  • hur du hanterat en stressig situation
  • hur du agerat om du märkt att du inte kommer klara en deadline
  • hur du hanterat en konflikt på jobbet osv.

Mitt råd är att du förbereder några specifika exempel, om frågan kommer upp så kan du enkelt plocka fram exempel ur minnet.

exempel på starka och svaga sidor

Frågan om vilka som är dina starka och svaga sidor dyker ofta upp i intervjusituationer och det kan kännas tryggt att ha förberett vad man ska svara innan intervjun. En bra idé är att även förstärka dina påståenden genom att ge specifika exempel. Är dina starka sidor exempelvis att du är noggrann och kvalitetsmedveten, kan du förklara på vilket sätt dessa egenskaper visar sig i arbetsrelaterade situationer. På så sätt ger du dem du träffar en bättre förståelse för de sidor du valt att lyfta fram.

När det gäller svaga sidor, var inte rädd för att ta upp någon av dessa, då alla människor har både starka och svaga sidor. Det är samtidigt viktigt att du inte får de svaga sidorna att låta större än vad de är. Betona att “detta är något jag är medveten om, jobbar på och har blivit mycket bättre på”

Tänk på att en egenskap kan vara både en styrka och en svaghet, beroende på situation. Exempelvis kan noggrannhet vara en styrka i en viss roll medan alltför stor noggrannhet kan vara en belastning i en annan roll.

tro på dig själv

Det viktigaste är att du är dig själv under intervjun och att du tror på dig själv. Du är en av alla sökanden som de valt att träffa på intervju - du har uppenbarligen något som de finner intressant så se det som en vinst bara att bli kallad på intervju.

Om du tycker det är läskigt med intervjuer, gå gärna in och titta på Amy Cuddys TED-talk om hur du kan “lura” kroppen till att bli lugnare och mer fokuserad i en situation som du finner stressande.

författare
Eleonor Ehrman
Eleonor Ehrman

Eleonor Ehrman

consultant manager, randstad life sciences, göteborg

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb