Vilka egenskaper är viktigast idag och vad kan vara värt att trycka extra på i CV:t? Två experter berättar vad de uppskattar mest hos sina medarbetare, och vad de ser att många av arbetsgivarna efterfrågar idag.

486d313ae0804afb82b3ca44e3c0fa21.jpg
486d313ae0804afb82b3ca44e3c0fa21.jpg

Våra experter har lång erfarenhet av att möta både kandidater och arbetsgivare i rekryteringssammanhang. De är dessutom chefer och vet vad de själva uppskattar hos sina medarbetare.

vilka egenskaper uppskattar du själv mest hos dina medarbetare?

Vissa personer har förmågan att bara kliva fram och göra saker. Det kan låta klyschigt men de som är orädda, vågar göra både rätt och fel, och litar på sig själva. De som kan se vad som behöver göras, faktiskt göra det och också förstå konsekvenserna av att utföra eller inte utföra handlingen.

Expert 1: Först och främst att de gör vad de säger att de ska göra och håller sina löften. Att kunna komma med förslag på förbättringar och lösningar på problem och ha en förmåga att ge och ta feedback – en vilja att utveckla sig själv och andra – är också något jag värdesätter.

Expert 2: Att vara lösningsorienterad är viktigt. Det kandidater bör tänka på i rekryteringssammanhang eller under en intervju är att ge tydliga och konkreta exempel på när de har varit lösningsorienterade. Hos oss arbetar vi i ett stort team och jobbar ofta under hög press, att då kunna hålla en hög energinivå och positiv inställning är också väldigt viktigt. Det gäller att höja gruppen och inte dra ner den genom att vara negativ.

går det trender i vad som efterfrågas? Vad är mest eftertraktat just nu?

Om vi tar ekonomer så är det oerhört trendigt att vara affärsmässig, det är ett ord ofta hörs. Förenklat kan man säga att det innebär att du ska kunna se till vad som är bäst för verksamheten. En annan sak är kommunikation, som ekonom måste du förstå siffrorna, men också kunna prata om dem på ett tydligt sätt och förklara vad de egentligen betyder. 

Expert 1: Det är möjligtvis en trend som funnits ett tag, men det finns idag ett stort fokus på employer branding – att vara en stark, attraktiv arbetsgivare. I det ingår företagets värderingar, vilket blir allt viktigare och någonting som många väger in vid en rekrytering. Även inom IT är det numer ofta stort fokus på verksamhetsförståelse och kommunikativa färdigheter, det vill säga att kunna förstå och göra sig förstådd i dialog med verksamheten.

Expert 2: I många fall är attityd och inställning viktigare än erfarenhet. Du kan komma från en bred bakgrund om du har rätt attityd, vilja och driv. Jag kan tänka mig att många tidigare har fokuserat mycket på erfarenhet, men det har till viss del förändrats.

finns det någon egenskap som kommer att bli än viktigare framöver?

En generell IT-kunskap kommer att efterfrågas allt mer. Fler och fler uppgifter löses i dag digitalt och olika system finns för alla arbetsområden, så att snabbt kunna anpassa sig och lära sig nya verktyg kommer att bli allt viktigare.

Expert 1: Framför allt inom IT är det i dag ett krig om kandidaterna, men även för oss internt är det svårt att hitta och rekrytera de absolut bästa. Oavsett om det handlar om säljare eller en helt annan roll så är det de som kan vara goda ambassadörer utåt för företaget som kommer att vara eftertraktade.

Expert 2: En förmåga att anpassa sig. Det händer oerhört mycket i dag och förändringar sker snabbt, det vore konstigt om det inte gick ännu snabbare om fem år. För att hänga med måste man vara förändringsbenägen, kunna ta in information, kunskap och lärdomar och anpassa sig därefter.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb