Traditionellt CV eller sociala medier och nätverkande? Hur söker man egentligen jobb smartast?

Googlar du på ”CV” får du upp tusentals artiklar och tips om hur du skriver den ultimata meritförteckningen. Men hur viktigt är det traditionella CV:t egentligen i dag? Har sociala medier och kontakter mer och mer tagit över i rekryteringen?

CV:t är inte på väg att dö ut, men nätverk och kontakter har helt klart ökat i betydelse. I dag är det jätteviktigt.

Det ser olika ut inom olika branscher. I vissa yrken betyder kontakter allt, medan det inom exempelvis myndigheter och offentlig sektor oftare handlar om mer traditionell rekrytering och formella meriter.

– Inom hotell- och restaurangbranschen går man ofta bara på kontakter och personlighet. En stor del av kundens upplevelse hänger ju ihop med den person de möter och då kan det vara lättare att hitta rätt personlighet via till exempel en audition.

Fler och fler företag använder sig av just auditions, då får den sökande presentera sig inför en jury. Andra exempel på nya rekryteringssätt är mingel, seminarium och olika sociala medier.

alternativa rekryteringsurval kan gynna dem som är nya på arbetsmarknaden

– Är man ny på arbetsmarknaden och inte har så mycket CV att komma med så kan det vara positivt att du istället får komma in och presentera dig. Något som är viktigt när man söker jobb via sociala medier är att först googla sig själv – dyker det upp bilder och saker som inte gynnar dig som yrkesperson? Tvätta bort det som inte bör synas. 

att bara rekrytera utifrån nätverk ökar risken att få homogena arbetsplatser

Det är inte bara är positivt med den här typen av rekryteringar.

– Det finns risker när man enbart rekryterar efter kontakter och andra sociala nätverk. Det kan vara svårare att få in mångfald, det är lätt att rekrytera någon som är lik dig själv. Det blir också mer känslor i en sådan process. Vid rekrytering är det viktigt att utgå från individers kompetens.

Det kan vara svårt att få ihop en grupp där man kompletterar varandra. Att man till exempel riskerar att missa de personer som är mer eftertänksamma och kanske inte är så sociala. Anställda med olika erfarenheter och bakgrund hjälper en organisation att utvecklas.

Så vad gör man då om man är dålig på att nätverka eller helt enkelt inte har de rätta kontakterna?

– Det går att öva upp sig och hitta det sätt som fungerar för just dig. Om man vet med sig att man har svårt för att presentera sig muntligt så skriv ihop något på sociala medier. Och inventera dina kontakter! Fundera på vilka direkta och indirekta kontakter du har, nätverket är sannolikt större än vad du först tror. 

CV:t ska inte underskattas 

– Det är ju ändå ofta CV:t som bestämmer om du får komma vidare till en intervju. Så det är absolut värt att lägga krut på det, och tänk på att anpassa det efter just den tjänsten, det syns direkt om du skickar ett standard-CV till flera.

Vill du ha tips och råd för hur du skriver ett CV? 

 

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb