Randstad Finance är specialiserade på kompetenser inom ekonomi, finans och lön. I den här artikeln får vi lära känna konsultverksamheten i Stockholm lite bättre. Vi träffar Helena Ålander och Lena Reichard som båda arbetar som konsultchefer, som berättar mer om varför man som ekonom väljer att bli konsultchef, hur en drömförfrågan från en kund ut och varför de har så nöjda och välmående konsulter.

det är kombinationen som lockar

Både Helena och Lena är i grund och botten ekonomer. Helena har en bakgrund inom bank, försäkring och finans och det är just inom detta område hon arbetar med att tillsätta roller idag. Lena å andra sidan har en lång bakgrund inom redovisning och controlling, och arbetar främst med kompetenser inom denna del av ekonomifältet. Hur kommer det sig då att de båda idag är verksamma inom HR och kompetensförsörjning?

“Jag gillar siffror och människor” skrattar Helena. “Jag skulle säga att det är något som är gemensamt för oss som jobbar på Randstad Finance. Rollen som konsultchef inom detta område är en bra kombination för att få det bästa av båda världar.”

“Jag instämmer helt” nickar Lena. “Det roligaste med det här jobbet är kombinationen, att få jobba med människor och relationsbyggande men samtidigt behålla sitt intresse för ekonomi. Det gör också att man verkligen kan bidra med något, vi kan ju våra branscher och vår bakgrund gör att vi kan tala samma språk som våra kunder, konsulter och kandidater” säger Lena.

Att de själva har en bakgrund inom ekonomi är något de båda ser som inte enbart en fördel utan en förutsättning för att lyckas i deras arbete.

“Med bakgrund inom området så förstår man dels behovet hos kunden bättre, men också hur våra konsulter kan utvecklas i sina karriärer” berättar Helena.

“Ja, det är lättare att verkligen förstå nyanserna i de olika rollerna. På så sätt kan vi verkligen göra skillnad för människor och team” tillägger Lena.

“När vi tar en kravprofil hos en kund som förklarar att de vill ha en redovisningsekonom så pratar vi samma språk. Det är mycket lättare att matcha helt rätt då än om jag hade fått en förfrågan om en IT-kompetens” skrattar Helena.

den konsultativa rollen

Hur ser egentligen en drömförfrågan från en kund ut? Finns det någon kompetens som är roligare än en annan att tillsätta? Nja, en specifik kompetens rör det sig inte om förstår vi snabbt, det handlar snarare om vilken roll konsultcheferna får hos kunden och hur mycket utrymme de får att vara rådgivande.

“En drömförfrågan är när man kan hjälpa kunden på ett konsultativt sätt genom att vara med och identifiera deras behov. Och att sedan hitta en konsult med helt rätt kompetens och få till en perfect match är väldigt givande” säger Lena.

“Utöver det ser vi också gärna att det är ett lite längre uppdrag. Dels för att konsulten gör sig mer rättvis om de får vara där ett litet tag och visa vad de går för, och dels för att det ger både oss, vår kund och vår konsult en chans att skapa en bra relation. Ett förtroende är något man bygger och tillit något man förtjänar” tillägger Helena.

konsultfokus och personalvård

Tillsammans med kunderna är konsulterna de viktigaste relationerna att värna om och utveckla. Randstad Finance är ett av få bolag som sedan lång tid tillbaka inkluderat sina konsulter i regelbundna medarbetarundersökningar för att säkerställa trivsel och engagemang. Dessa visar återkommande på mycket goda resultat och att konsulterna trivs.

“Jag skulle säga att det är en stor anledning till att Randstad Finance står ut från mängden. Vi tar hand om våra konsulter med bra förmåner och utvecklingsmöjligheter, det gör ju också att vi kan locka till oss bättre kandidater. Det hänger liksom ihop och det är viktigt att man förstår det: att ha ett bra anställningserbjudande gör också att vi attraherar de vassaste talangerna, vilket i sin tur gör att vi får nöjda kunder för att våra medarbetare gör ett bra jobb” säger Helena.

“Det här hänger ju också mycket ihop med våra värderingar och att det finns saker vi inte tummar på. Det handlar om hur man tar hand om sina medarbetare. Vi har en företagskultur där man ska känna anställningstrygghet, oavsett om man är fast anställd internt eller som konsult hos någon av våra kunder och det är viktigt för oss att vara närvarande” säger Lena. “Vi är ju en karriärpartner, då ska man känna sig trygg och få rätt möjligheter att växa.”

Vill du veta mer om Randstad Finance och dess konsultverksamhet, eller hur vi skulle kunna hjälpa just dig med ditt kompetensbehov? Hör av dig så berättar vi mer!