Om du vill bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och en personalstyrka som kan ta organisationen till nästa nivå av lönsamhet och framgång behöver du fokusera på mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Undersökningar visar att en bred och jämlik representation avseende kön, ålder, etnicitet, nationalitet och yrkesbakgrund kan göra ditt företag mer innovativt, ekonomiskt framgångsrikt och attraktivt att jobba för.

Om du vill ta nästa steg i din mångfaldsresa men är osäker på hur du ska gå tillväga kan vi erbjuda insikter och expertis som hjälper dig att optimera din rekrytering och få kontakt med ett brett spektrum av kandidater. 

mångfald och inkludering i rekryteringen

Vi har tagit fram en guide som steg för steg går igenom hur vår rekryteringsprocess säkerställer en diversifierad personalstyrka. 

ladda ner guiden

I den här artikeln går vi igenom hur vår expertis kan bidra till att öka mångfalden i din organisation, och förklarar de viktigaste bidragen vi kan göra som du kanske har svårt att genomföra på egen hand.

data om vad arbetstagarna vill ha när det gäller mångfald

För att tilltala så många sökande som möjligt måste du veta vad dagens arbetstagare letar efter hos en potentiell arbetsgivare. 

Uppgifter från Monster visar till exempel att över fyra av fem arbetssökande från generation Z uppger att ett engagemang för mångfald och inkludering är en viktig faktor vid deras val av arbetsgivare. Vår egen undersökning Workmonitor från 2024, där vi intervjuat över 27 000 arbetstagare på 34 marknader, visar liknande resultat – globalt sett svarade mer än en tredjedel (37 %) av respondenterna att de inte skulle kunna tänka sig att arbeta för ett företag som inte strävade efter att förbättra mångfald och rättvisa.

Samma studie visade också på ett gap i förståelse mellan arbetsgivare och yngre arbetstagare. 40 % av de tillfrågade i generation Z och 34 % av de tillfrågade i millenniegenerationen svarade att deras arbetsgivare inte förstår deras generation. Vissa av dessa arbetstagare kanske fortfarande befinner sig i början av sin karriär, men denna grupp kommer snart att utgöra en majoritet på arbetsmarknaden – och arbetsgivare som inte vet vad dessa arbetstagare efterfrågar och som inte anpassar sitt värdeerbjudande kommer att få svårt att locka till sig framtidens talanger.

På Randstad är vi specialiserade på att samla in, tolka och agera på insikter som dessa. Vi vet av erfarenhet att det är avgörande för långsiktig överlevnad och konkurrenskraft att förstå talangernas attityder och anpassa sig till dem. I mer än 20 år har vi forskat om vad som verkligen betyder något för arbetstagarna. Dessa  insikter är avgörande när du försöker bygga ditt arbetsgivarvarumärke och attrahera rätt talanger. Genom att arbeta med en erfaren partner som Randstad får du tillgång till djupgående insikter om dina målgrupper som kan hjälpa dig att nå och attrahera dem.

En grupp människor sitter i soffan och har en diskussion.
En grupp människor sitter i soffan och har en diskussion.

nya perspektiv på mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen 

Om du vill rekrytera talanger med olika bakgrund är det klokt att ha ett brett spektrum av röster och bakgrunder i ditt rekryteringsteam.

Även om medarbetarna i ditt befintliga team är kunniga och erfarna finns det en risk att de missar något om de besitter liknande bakgrund. Det kan till exempel handla om att de använder samma kanaler för att hitta kandidater, eller fokuserar för mycket på en viss plattform när de marknadsför lediga jobb och ignorerar andra. De kanske lyckas hitta bra kandidater, men de kommer att missa ett stort segment av talangpoolen om de alla agerar på samma sätt.  

Dessa exempel visar nackdelarna med att inte ha ett diversifierat rekryteringsteam. Genom att involvera kollegor med olika bakgrund och erfarenheter öppnar du upp nya vägar för att upptäcka talanger. Som Harvard University's riktlinjer för att anställa för mångfald förklarar: 

quote icon

Olika bakgrunder och perspektiv leder till en mängd olika idéer, kunskaper och sätt att göra saker på. Det omvända gäller ofta också: kollegor med samma bakgrund kan vidta åtgärder baserade på ett smalt urval av erfarenheter. Genom att se till att ditt team består av medarbetare med olika social och kulturell bakgrund breddar du utbudet av perspektiv, kunskaper och synsätt som besluten fattas utifrån.

Att arbeta med en extern partner, som Randstad, kan hjälpa dig att bredda bakgrunden för ditt team, men kan också ge dig en ny, opartisk syn på din rekryteringsprocess. Det tar inte lång tid för en erfaren rekryterare som kommer in med ett nytt perspektiv att upptäcka förbättringsområden i er process som ni kanske har förbisett. 

Om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess kan du ladda ner vår guide där vi beskriver alla delar i vår rekryteringsprocess och hur vi metodiskt arbetar för att säkerställa att vi tänker utifrån ett kompetensbaserat och likabehandlade perspektiv från början till slut. 

om författaren
Martin Sjögren
Martin Sjögren

Martin Sjögren

senior key account manager

Martin är en erfaren ledare med bred erfarenhet av upphandling, kompetensförsörjningsfrågor och rekrytering. Martin för gärna dialog om, samverkar kring och har seminarier i upphandlingsfrågor, rättvis rekrytering, kompetensförsörjning, HBTQI på jobbet och employer branding.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet