Vad skiljer era rekryteringsprocesser från andras? Det är en fråga vi ofta får från potentiella kunder. Och det är en rimlig fråga att ställa när man överväger att låta ett rekryteringsföretag ta hand om företagets personalbehov.

Vi tror att det är den mänskliga aspekten av vårt arbete som utgör skillnaden i dagens snabbt föränderliga digitala värld. Det är därför vi kombinerar effektiv teknik med våra mänskliga insikter för att leverera den kompetens du behöver för att ta ditt företag framåt. Vi kallar det ”human forward”, och integrerar det i varje steg i rekryteringsprocessen.

Följande löften är centrala i vår human forward-strategi:

  • Vi ger insyn i våra processer
  • Vi ger vägledning
  • Vi hanterar dina behov proaktivt

randstads rekryteringsprocess

Här listar jag några av de viktigaste faktorerna i vår rekryteringsprocess som gör den unik.

vi börjar med att skapa oss en förståelse

En viktig aspekt av vår rekryteringsmetodik som vi anser skiljer oss från konkurrenterna är att vi betonar vikten av att förstå. Innan vi inleder processen med att hitta, gallra bland och välja ut kandidater som svarar mot era behov försäkrar vi oss om att vi förstår både de små detaljerna och den bredare kontexten för de behoven.

Detta gör våra rekryteringskonsulter genom att besöka ditt företag och om möjligt träffa dig personligen för att få tydliga svar på frågor som:

  • Hur ser din rekryteringsprocess ut idag och hur kan den förbättras?
  • Vilka är de bredare affärsutmaningarna och möjligheterna förknippade med dina personalbehov?
  • Vad händer i din bransch just nu, och vilken påverkan kommer det sannolikt att få på ditt företag?
quote icon

Innan vi inleder processen med att hitta, gallra bland och välja ut kandidater som svarar mot era behov försäkrar vi oss om att vi förstår både de små detaljerna och den bredare kontexten för de behoven.

Insikterna hjälper oss att avgöra vilka förväntningar som är rimliga och vilka kandidater som passar ihop med er företagskultur och med de medarbetare som ska bli deras kollegor.

ett modernt sätt att ta fram kandidater

Den grund vi bygger genom att se till att vi förstår dina behov på djupet är avgörande för nästa steg i processen: att hitta lämpliga kandidater.

En viktig faktor som skiljer oss från många konkurrenter är omfattningen av det nätverk vi har tillgång till. Vårt stora nätverk är resultatet av flera decenniers arbete med lokala arbetsmarknader och relationsbyggande i olika länder världen över. Om du har ett brådskande bemanningsbehov som kräver snabb tillgång till granskade kandidater, finns det tydliga tids- och effektivitetsmässiga fördelar med att anlita ett dedikerat rekryteringsföretag snarare än att utföra uppgiften själv.

Utöver att ge dig tillgång till en stor pool av kandidater, kan vi hjälpa dig att se till att du når ut med ditt budskap till rätt personer. Genom vår egen webbplats ger vi dig en väl synlig plattform där du kan annonsera dina lediga tjänster. Vi har dessutom samarbeten med andra jobbportaler, och vi har själva utvecklat en effektiv digital annonseringslösning med en bred mix av kanaler som bland annat inkluderar Google sök, LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat och bannerannonsering via de flesta större riks- och lokaltidningars webbplatser. Med hjälp av stora datamängder och nyttjande av smarta algoritmer kan vi rikta oss mot kvalitativa målgrupper inom olika kompetensområden och geografier - vid rätt tillfälle och med relevanta budskap.

En man och två kvinnor sitter tillsammans och diskuterar vid ett bord
En man och två kvinnor sitter tillsammans och diskuterar vid ett bord

innovativa urvals- och bedömningsprocesser

Tekniken spelar en fortsatt avgörande roll när rekryteringsprocessen går över i nästa fas: urval och bedömning av kandidater.

Vi använder en rad olika HR-verktyg för att göra ett första urval bland kandidaterna. Urvalet kan till exempel göras snabbare och effektivare med teknik som analyserar kandidaternas ansökningar och sorterar dem beroende på hur väl de kvalificerar sig för tjänsten. Även teknik som automatiserad återkoppling hjälper oss att effektivisera processen.

Även i intervjufasen spelar tekniken en avgörande roll. Vi använder ofta videoteknik i förhandsurvalet för att kunna genomföra virtuella intervjuer. Det effektiviserar processen och hjälper oss att snabbt identifiera vilka kandidater vi ska gå vidare med.

uppföljning efter anställning

För oss är det viktigt att leverera värde till alla parter i rekryteringsprocessen, dvs. inte bara till våra kunder utan även till de arbetssökande.

Vi har t.ex. som policy att följa upp med både arbetsgivare och anställd hur de tycker att det går efter det att deras arbetsrelation har inletts. Med jämna mellanrum tar vi kontakt med parterna för att kontrollera att alla är nöjda med hur saker och ting utvecklas, och för att ge ytterligare stöd om det behövs.

För den som vill veta mer om vår rekryteringsprocess har vi skapat en kortfattad guide med mer detaljerad information om de olika faserna i processen. Här kan du se vad som är det unika med vårt metod, och hur vi noggrant anpassar den till enskilda arbetsgivare och arbetssökande.

författare
jennie strömqvist
jennie strömqvist

jennie strömqvist

director randstad care & randstad future talent trainee program

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet