Kostnaden för att ersätta en enda medarbetare uppgår i genomsnitt till strax över 20 % av den anställdas lön. Denna höga kostnad i kombination med den rådande arbetskraftsbristen och det växande kompetensgapet gör att det blir helt avgörande för organisationer att fatta smarta anställningsbeslut.

För att lyckas krävs en gedigen rekryteringsprocess där varje steg är väl genomtänkt. Ett av flera viktiga steg som bör finnas med och prioriteras i rekryteringsprocessen är referenstagning. Möjligheten att få direkt feedback från kandidatens nuvarande eller tidigare chefer, medarbetare och kollegor är ovärderlig. Att göra flera referenstagningar per kandidat kan dock bli ett tidskrävande projekt.

För att säkerställa detta viktiga steg utan att förlora värdefull tid erbjuder vi på Randstad en digital lösning för referenstagning. Vårt verktyg Relevate referens automatiserar och förenklar hela referenstagningen och hjälper ditt företag att få de värdefulla insikter som behövs för att fatta välgrundade anställningsbeslut, utan att det blir en allt för tidskrävande uppgift. I den här artikeln förklarar vi mer om hur digital referenstagning fungerar och vilket värde det kan ge din organisation.

randstads rekryteringsguide

Vill du veta mer om Randstads rekryteringsprocess och hur vi kan hjälpa ditt företag att fatta rätt anställningsbeslut? I denna guide beskriver vi vår rekryteringsprocess och dess olika steg, där referenstagning är ett av dem.

ladda ner guiden

digital referenstagning

En digital lösning för referenstagning effektiviserar hela referenstagningsprocessen. I stället för att tillbringa timmar i telefonen eller kämpa för att hitta en tid som fungerar för både dig och referensen gör digital referenstagning det möjligt för referenser att ge feedback digitalt, när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst. Referenser samlas in snabbt och säkert och dessutom med hög kvalitet. Referensens feedback sammanfattas och levereras i ett lättöverskådligt format så att du enkelt kan bedöma varje kandidats färdigheter och kompetenser.

hur fungerar digital referenstagning med relevate referens?

Relevate referens är lätt att använda och med bara några få klick får du de viktiga kandidatinsikter du behöver. Allt du behöver göra är att välja vilken feedbackrapport du vill använda och sedan ange din kandidats kontaktinformation, inklusive för- och efternamn samt e-postadress. Därefter tar vår automatiserade programvara över.

Relevate referens ber kandidaten att ange namn och kontaktinformation för de referenser hen vill använda. Verktyget skickar sedan automatiskt ut förfrågningar till var och en av kandidatens referenser med en länk och instruktioner för att fylla i formuläret.

Referenserna kan sedan fylla i formuläret från vilken enhet som helst, när som helst, var som helst. Vårt automatiserade verktyg skickar även ut automatiska påminnelser till referenserna, om det behövs, för att förbättra svarsfrekvensen. Det skickar också e-postmeddelanden när ett referensformulär skickats in.

När vårt system har tagit emot alla referensformulär genererar det automatiskt en rapport med kandidatinsikter. Den här rapporten kombinerar alla svar i en lättöverskådlig rapport som innehåller användbar data, till exempel sannolikheten för återanställningsgrad och totala prestationspoäng. Den innehåller också en kombinerad graderingsbedömning för viktiga frågor som ställs i referensformuläret, till exempel:

  • är kandidaten en lagspelare?
  • kan kandidaten anpassa sig till förändringar?
  • håller kandidaten uppsatta deadlines?
leende man och kvinna på konto som pratar om referenstagning
leende man och kvinna på konto som pratar om referenstagning

hur kan digital referenstagning underlätta processen? 

Med hjälp av en digital lösning effektiviseras hela processen kring referenstagning, och referenser kan samlas in snabbt, säkert och med hög kvalitet. Genom modern teknik och mänskliga insikter får du helt enkelt den snabbhet och effektivitet som behövs för att fatta rätt anställningsbeslut. Med vår digitala lösning får du och ditt team de insikter som krävs för att kunna jämföra kandidaterna på ett rättvist, korrekt och opartiskt sätt. Denna kombination av teknik och mänsklig touch är kärnan inom Randstads lösningar. Med hjälp av vårt Relevate referens-verktyg kan din organisation effektivisera rekryteringsprocessen samtidigt som anställningsresultaten förbättras

quote icon

Med vårt verktyg får du och ditt team de insikter som krävs för att jämföra kandidaterna på ett rättvist, korrekt och opartiskt sätt.

hur kan digital referenstagning tillföra värde till din organisation?

Digital referenstagning är lämpligt för alla små till medelstora företag som vill effektivisera och kvalitetssäkra anställningsprocessen. Den här tekniken kan ge din organisation många fördelar, till exempel:

tidsbesparingar

Även om den exakta tiden det tar att genomföra en referenstagning varierar mycket så rekommenderas att du avsätter en timme för varje referens. När du multiplicerar denna siffra med tre eller fyra per kandidat blir det tydligt hur tidskrävande denna process kan vara. Denna uppskattning räknar inte heller med den tid som lagts på att maila fram och tillbaka bara för att hitta en tid för referenstagningen.

De flesta organisationer har helt enkelt inte denna tid att lägga på att utföra referenstagningar. Risken finns då att de stressar igenom processen, inte kontaktar alla referenser eller kanske till och med hoppar över detta steg i rekryteringsprocessen helt och hållet.

Relevate referens hjälper anställande chefer och HR-medarbetare att spara tid genom att automatisera hela referensprocessen. Faktum är att du kan slutföra hela referenstagningen på bara några minuter. Resultaten kan sedan levereras direkt till din inkorg inom ungefär en vecka.

ökad anställningshastighet

När det kommer till att anställa nya medarbetare är tiden inte på din sida. Dagens mycket konkurrensutsatta arbetsmarknad innebär att arbetsgivare måste sköta rekryteringsprocessen snabbt för att förhindra att kandidater väljer ett annat jobberbjudande. Å andra sidan bör du inte skynda på anställningsprocessen för mycket, eller skippa vissa steg, eftersom anställningskvaliteten kan drabbas.

Arbetsgivare måste alltså samla in så mycket data och insikter om kandidaterna som möjligt, så snabbt som möjligt. Digital referenstagning kan hjälpa dig att göra just det. Vår automatiserade teknik kräver bara grundläggande information om varje kandidat och några få klick. Sedan kan du fokusera på andra viktiga uppgifter, medan vår teknik tar hand om resten.

Inom ungefär en vecka kan du få de kandidatinsikter du behöver för att fatta sunda anställningsbeslut. Bäst av allt är att du kan välja vilken information du vill samla in från referenserna. Du kan välja mellan våra många välstrukturerade referensformulär eller anpassa ett formulär för att säkerställa att du samlar in rätt insikter om kandidatens färdigheter, kompetenser och egenskaper, utifrån den aktuella rollen som ska tillsättas.

Med tillgång till dessa insikter är du bättre rustad att jämföra kandidater och avgöra vilken sökande som är rätt för ditt företag. 

förbättrade anställningsresultat

Enligt en ny studie är 88 % av cheferna oroliga för en ökad personalomsättning. Ett av de bästa sätten att minimera personalomsättningen är att se till att du anställer rätt kandidater för rätt positioner. Denna uppgift är i sin tur ingen lätt bedrift. Det betyder att du måste se bortom bara färdigheter och kompetenser. Även om det är viktigt kan dessa kvalifikationer inte ensamma hjälpa dig att fastställa rätt anställningsbelsut.

Istället måste du gräva lite djupare och lära dig mer om kandidaterna, som ledarstil, motivation och personlighet. Att genomföra virtuella eller personliga intervjuer ger vissa kandidatinsikter. Det erbjuder dock bara en ensidig syn. Referenskontroll kan å andra sidan hjälpa dig att få en bättre bild av kandidaterna genom deras nuvarande och tidigare chefer, medarbetare och kollegor.

Under många år genomfördes referenstagningar främst via telefon. Även om denna metod kan vara effektiv kan den också leda till stressade konversationer och otillräckliga resultat. Genom att använda digitala referensverktyg kan referensen ge sin feedback vid en tidpunkt som passar hen bäst och det i sin tur leder till högre svarsfrekvenser och mer detaljerade svar.

En av de bästa funktionerna med vårt verktyg är att den samlar all referensfeedback för en kandidat i en lättläst rapport som ger en bättre helhetsbild av varje sökande. Dessa insikter kan hjälpa dig att avgöra inte bara vilka kandidater som har rätt kompetens, utan vilken som passar bäst för ditt företag.

minimera fördomar i rekryteringsprocessen

Fördomar i rekryteringsprocessen är en av de tuffaste utmaningarna att övervinna. När allt kommer omkring har de allra flesta människor vissa typer av fördomar, oavsett om de är medvetna eller omedvetna. När dessa fördomar påverkar anställningsbeslut kan det avsevärt hindra ditt företags förmåga att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsplats.

Även om du inte kan exkludera fördomar som referenser kan föra med sig så kan du mildra fördomar som påverkar ditt och ditt teams anställningsbeslut genom att använda digital referenstagning. Med Relevate referens behöver du inte göra egna tolkningar angående referensernas svar. Istället sammanställer vår teknik alla resultat för att ge en överblick över kandidaternas styrkor och svagheter. Våra rapporter är alla strukturerade på samma sätt för att ge en korrekt jämförelse av kandidaterna.

ekonomiska besparingar

Digital referenstagning kommer hjälpa dig att spara tid och rekrytera snabbare, vilket också innebär ekonomiska besparingar för din verksamhet. Digital referenstagning är en del av Randstads rekryteringsprocess, men kan också användas som en separat tjänst för dig som endast är i behov av hjälp med just referenstagningen. 

Vill du veta mer om Randstads rekryteringsprocess och hur vi kan hjälpa ditt företag att fatta rätt anställningsbeslut?  Ladda då ner vår korta rekryteringsguide. I den beskriver vi vår rekryteringsprocess och dess olika steg, där referenstagning är ett av dem.

författare
Maria Strömberg
Maria Strömberg

maria strömberg

perm manager