För många företag varierar efterfrågan under året. Under vissa perioder är trycket högre medan andra perioder är lugnare. Oavsett om verksamheten är direkt säsongsbetonad eller inte, så har alla företag sina egna hög- och lågsäsonger under året. Med tanke på dessa föränderliga krav är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att ha en fulltalig personalstyrka året runt, samtidigt som det är avgörande att kunna säkra rätt kompetens när behovet finns.

Om ditt företag befinner sig i en sådan situation kan tidsbegränsade, eller tillfälliga, anställningar vara en möjlig lösning. Genom att ta in extra arbetskraft under er högsäsong kan du möta efterfrågan och hålla nere arbetskraftskostnaderna, samtidigt som du ökar flexibiliteten i din organisation.

I den här artikeln går vi igenom olika anställningsformer för tidsbegränsad anställning, för- och nackdelar med att anlita tillfällig arbetskraft och identifierar de specifika situationer där din organisation kan dra nytta av denna lösning.

är det dags att öka flexibiliteten i er organisation?

För att underlätta för dig att avgöra om din organisation behöver en mer anpassningsbar personalstyrka har vi skapat en enkel guide.

ladda ner guiden
Leende kvinna bäddar en säng i ett hotellrum.
Leende kvinna bäddar en säng i ett hotellrum.

Vad innebär en tidsbegränsad anställning?

En tidsbegränsad anställning innebär att en arbetstagare anställs under en specifik tidsperiod eller för ett visst projekt, uppdrag eller en särskild period av arbetsbehov. Det är en anställningsform där både arbetsgivaren och arbetstagaren är medvetna om att anställningen kommer att avslutas när den överenskomna tiden har gått ut. Detta till skillnad från en tillsvidareanställning, där anställningsförhållandet inte har någon specifik avslutningsdatum och kan fortsätta så länge både arbetsgivaren och arbetstagaren är nöjda.

Tidsbegränsade anställningar kan vara av olika längd och kan vara kopplade till olika skäl, såsom säsongsarbete, projektbaserade behov, vikariat under semestertider eller för att täcka upp för en temporärt högre arbetsbelastning. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om villkoren för anställningen, inklusive lönen, arbetsuppgifterna, eventuella förmåner och den exakta tidsperioden som anställningen kommer att vara giltig.

Det är viktigt att notera att det finns lagar och regler som reglerar användningen av tidsbegränsade anställningar, inklusive minimilängden för en tidsbegränsad anställning, arbetsrättigheter och hur anställningsförhållandet övergår till en tillsvidareanställning efter en viss period. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalen är tillsvidareanställningar huvudregeln, men det finns flera fall där en tidsbegränsad anställning kan vara att föredra. Vilka tidsbegränsade anställningsformer som är tillåtna är bestämt i LAS och kollektivavtalen.

olika former av tidsbegränsad anställning

Det finns flera olika former av tidsbegränsad anställning, var och en avsedd för olika situationer och behov. Vilken form som passar ditt företag bäst beror helt och hållet på er unika verksamhet och ert behov. Här är några vanliga former:

visstidsanställning

En visstidsanställning innebär att en arbetstagare anställs för en specifik och definierad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara en bestämd kalenderperiod, en viss mängd arbete eller ett specifikt projekt. Visstidsanställningar används ofta för att täcka temporära arbetsbehov, säsongsarbete eller projektbaserade uppgifter.

säsongsanställning

En säsongsanställning är en form av tillfällig anställning som är knuten till specifika årstider eller perioder då det uppstår en temporär ökning av arbetsbehov inom vissa branscher. Denna typ av tillfälliga anställning är vanligtvis begränsad till vissa delar av året när efterfrågan på arbetskraft är högre än vanligt på grund av säsongsbaserade aktiviteter, händelser eller naturfenomen. Exempel på säsongsbetonade branscher där säsongsanställningar är vanliga inkluderar:

  • Turism: Sommarsäsongen kan innebära ökad efterfrågan på personal inom hotell, restauranger, resebyråer och andra turismrelaterade verksamheter.
  • Jordbruk: Under skördetider krävs extra arbetskraft för att plocka frukt, grönsaker eller andra grödor.
  • Detaljhandel: Julsäsongen är en tid då många butiker anställer extra personal för att hantera ökad försäljning och kundtrafik.
  • Evenemang: Festivaler, mässor, sportevenemang och konserter kan leda till behov av extra personal för att hantera arrangemang och besökare.
  • Trädgårdsarbete: Våren och sommaren kan kräva extra trädgårdsarbetskraft för att underhålla parker, trädgårdar och utomhusområden.

vikariat

Vikariat är en anställning som innebär att en person ersätter en annan anställd som är frånvarande på grund av till exempel föräldraledighet, sjukdom eller studier. Vikariat kan vara kort- eller långvariga, men är oavsett längden en tidsbegränsad anställning.

projektanställning

En projektanställning är knuten till genomförandet av ett specifikt projekt. När projektet avslutas eller när uppgifterna är klara, avslutas också den tidsbegränsade anställningen.

provanställning

Provanställning är vanligt inom de flesta anställningsformer och innebär en anställning med en initial kortare tidsperiod, ofta i början av en anställning, för att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska kunna utvärdera om det är en bra arbetsmatchning. Efter provanställningen kan anställningen antingen avslutas eller omvandlas till en tillsvidareanställning eller annan tidsbegränsad anställning.  .

visstidsanställning kontra säsongsanställning

En vanlig fråga är hur visstidsanställning skiljer sig från säsongsanställning, och hur man som arbetsgivare ska tänka för att avgöra vad som passar verksamhetens behov bäst. 

Både säsongsanställda och visstidsanställda anställda kommer in som tillfälliga medarbetare och arbetar för företag under en begränsad tidsperiod. Medan säsongsanställda kommer in under en viss säsong för arbete som endast kan utföras under en viss tid på året på grund av bl.a. årstidernas växlingar, kan företag när som helst anställa tillfälligt anställda, eller visstidsanställda, för att täcka kortsiktig personalbrist eller uppfylla oväntade produktionsökningar. Medan säsongsanställningar är aktuella inom branscher som har tydliga cykler i sin efterfrågan, erbjuder visstidsanställningar större flexibilitet i anställningen av tillfälliga medarbetare.  Företag inom en rad olika branscher anlitar visstidsanställda för att täcka administrativa uppgifter och kontorsarbete. Hälso- och sjukvårdssektorn är mer specialiserad och erbjuder tillfälliga kontrakt för läkare, sjuksköterskor och tekniker för att säkerställa kontinuitet i vården.

för- och nackdelar med tillfälliga anställningar

För företag med varierande personalbehov kan tillfälliga anställningar vara värt att överväga. Oavsett vilken form som bäst möter ert behov, är det viktigt att överväga de för- och nackdelar som tillfälliga anställningar innebär. Tidsbegränsade anställningar är inte rätt för alla företag; när du utvecklar en bemanningsstrategi är det viktigt att tänka på hur de positiva och negativa faktorerna kan påverka din verksamhet på lång sikt.

fördelar med tillfälliga anställningar 

större flexibilitet

Att ta in tillfälliga medarbetare under specifika perioder, som under era högsäsonger, är en stor möjlighet att öka flexibiliteten i din verksamhet. Den ökade flexibiliteten gör det enklare att utöka eller minska personalstyrkan efter behov, vilket är särskilt viktigt i osäkra tider som dessa.

lägre kostnader

När det finns en specifik tidsperiod då det behövs ytterligare medarbetare blir det opraktiskt och kostsamt att rekrytera och fastanställa personal. Genom att välja en mer flexibel bemanningslösning i form av tidsbegränsade anställningar kan du effektivt eliminera de onödiga kostnader som uppstår när du anställer och behåller tillsvidareanställda utanför högsäsongen.

provanställning 

Att ta in tillfälliga medarbetare ger ett värdefullt tillfälle att bedöma deras kompetens och kompatibilitet med företaget för framtida permanenta roller inom företaget.

snabbare rekrytering

Att ta in tillfälliga medarbetare brukar gå snabbare och vara mer kostnadseffektivt än vid traditionell rekrytering. Tar du hjälp av ett bemanningsföretag, som exempelvis Randstad, får du snabbt tillgång till ett redan upparbetat nätverk med kvalitetssäkrade kandidater som är redo för nya uppdrag. 

internationella arbetstagare

För att hjälpa företag att möta säsongsbetonade anställningsbehov erbjuder regeringar ofta särskilda visumprogram för att öka tillgången till internationella arbetstagare. I USA finns till exempel H2A- och H2B-visumprogrammen för både icke-jordbruksarbetare och jordbruksarbetare. Tyskland och Storbritannien erbjuder också tillstånd för säsongsarbetare med förenklade krav. Genom att anställa internationella medarbetare får du dessutom tillgång till en större pool av kandidater.

Leende kvinna som tittar bort medan hon sitter ner och håller i sin telefon.
Leende kvinna som tittar bort medan hon sitter ner och håller i sin telefon.

nackdelar med tillfälliga anställningar

lägre engagemang bland medarbetarna

När en tillfällig medarbetare börjar arbeta på ditt företag vet de att jobbet är tillfälligt. Som ett resultat finns risken att de kan vara mindre motiverade att uppfylla höga prestationsstandarder eller engagera sig i resten av teamet. Denna inställning är svår att komma till rätta med eftersom tillfälliga medarbetare, till skillnad från fastanställda, har liten eller ingen del i organisationens långsiktiga framgång. Det kan också påverka din helårsanställda personal, påverka moralen och urholka företagskulturen.

högre omsättning

Korta uppdrag kan leda till att tillfälliga medarbetare blir mindre lojala mot ditt företag. Om de får ett mer attraktivt erbjudande eller om de är missnöjda med tjänsten kan de lämna företaget utan några större konsekvenser. För att ta hänsyn till en högre personalomsättning kan du behöva anställa fler medarbetare eller genomföra en ny rekryteringsprocess mitt under högsäsongen.

minimal utbildning

När du anställer medarbetare för kortare uppdrag är det inte möjligt att lägga flera veckor på utbildning. Den komprimerade tidsplanen kanske bara tillåter några dagars utbildning, vilket begränsar vilka typer av jobb du kan tillsätta med tillfälliga medarbetare .

vilken typ av tidsbegränsad anställning är rätt för ditt företag? 

Med tanke på att medarbetarna är varje verksamhets främsta tillgång är det viktigt att noga överväga sina prioriteringar innan man gör ett åtagande.

När din verksamhet har ett varierande personalbehov är tillfälliga anställningar ofta en bra lösning. Vilken av de olika formerna av tidsbegränsade anställningar som passar ditt företag bäst avgörs utifrån er verksamhet och ert behov, men ett som är säkert är att tillfälliga medarbetare kan hjälpa dig att uppnå större flexibilitet, ökad produktivitet och lägre kostnader.

Funderar du på om ditt företag skulle kunna dra nytta av tillfälliga medarbetare? Ladda ner vår checklista som hjälper dig att avgöra om ni bör öka flexibiliteten i din organisation.

författare
jennie strömqvist
jennie strömqvist

Jennie Strömqvist

inhouse manager