En noggrann referenstagning gör anställningsprocessen mer effektiv för dig och ditt företag. När du ska anställa en ny medarbetare vill du kunna fatta beslut om vilken kandidat som är rätt för tjänsten genom att skaffa så mycket information som möjligt om kandidatens erfarenhet och historia för att minimera risken att göra en felrekrytering.

Den bästa indikatorn för att undersöka hur en person kommer att agera i en framtida situation får du genom att fokusera på hur personen agerat i en liknande situation tidigare. Ofta är man benägen att agera på ett liknande sätt igen, och därför bör du arbeta med en kompetensbaserad rekryteringsprocess där du utgår ifrån en kravprofil med utvalda kompetenser. Kompetenserna ska löpa som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Under en referenstagning bör du därför ställa liknande frågor både till referenten och kandidaten. När du ber referenten om konkreta exempel på kandidatens agerande, är chansen stor att situationer du redan hört kandidaten berätta om dyker upp igen. Se referenstagningen som en sista pusselbit i rekryteringsprocessen där målet är att få en samlad bild av kandidaten. Den ska ge svar på eventuella frågetecken och förhoppningsvis bekräfta den bild du fått via intervjuer och tester.

en manlig rekryterare sitter i intervju med kandidat
en manlig rekryterare sitter i intervju med kandidat

5 saker du inte får missa vid referenstagning

  1. Vilken relation har referenten till kandidaten? Är det en f.d. chef, kollega eller kanske till och med en kompis? Det viktigaste är att man har arbetat tillsammans så att referenten kan ge en bra bild av hur kandidaten agerat och presterat i arbetet. Referentens erfarenhet av kandidaten bör ligga så nära i tid och situation som möjligt.
  2. Utgå alltid från en referensmall med strukturerade frågor och ställ samma frågor till samtliga referenser, som även kopplar an till intervjufrågorna med kandidaten. Det är du som ställer frågorna och leder referenssamtalet.
  3. Ställ frågor som är kopplade till de efterfrågade kompetenserna man söker hos sin blivande medarbetare. Be om konkreta exempel på vad kandidaten har gjort relaterat till de olika kompetenserna. Man kan inte garantera att referenten talar sanning men ju mer konkreta frågorna är ju svårare blir det att komma med halvsanningar.
  4. "Varför slutade kandidaten hos er?" Denna fråga ger dig värdefull information om varför kandidaten slutade och du får även möjlighet att verifiera kandidatens eget svar. Om referenten uppger en helt annan orsak än kandidaten är det värt att kanske stämma av med en ytterligare referent då det kan vara en varningssignal.
  5. "Om du skulle ha möjlighet att återanställa kandidaten, skulle du göra det?" Om referenten är tveksam ställ följdfrågor och bena ut varför. Om referenten svarar ja är det en rekommendation av kandidaten.

En konsekvent och noggrann referenstagning gör anställningsprocessen mer effektiv för dig och ditt företag. Gör det ordentligt så minimerar du risken för en kostsam felrekrytering. Du kan även ladda ner vår egen mall kostnadsfritt om du behöver stöd i referenssamtalet.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet