Tycker du också att det är svårt att veta hur du ska planera din i intervju och vilka frågor som egentligen är relevanta att ställa? Formen på en anställningsintervju kan se ut på många olika sätt. I det här blogg-inlägget delar vi med oss av vår generella struktur och exempel på olika typer av intervjufrågor.

Din ambition vid intervjutillfället är förhoppningsvis att få till ett samtal som får kandidaten att öppna sig och dela med sig av tidigare erfarenheter på ett uttömmande sätt. För att få en så objektiv och informationsrik intervju som möjligt finns det några hållpunkter som är bra att tänka på när du ställer dina frågor. Till en början är det viktigt när du formulerar dina frågor att utgå från din kravprofil där du identifierat vilka egenskaper och kompetenser du söker efter. Frågorna bör sedan i sin tur vara beteendeinriktade och ställas som öppna, undersökande och förklarande/klargörande.

Nedan följer exempel på användbara frågor och exempel på de olika typerna av frågor kopplade till en vanligt eftersökt kompetens. Vi har även satt ihop en intervjuguide med massa värdefulla tips för hur du optimerar intervjun.

öppna intervjufrågor

Öppna frågor är frågor som börjar med när, hur, var, vad, vilka, vem, varför och berätta om. Genom den här typen av frågor bjuder du in till ett mer beskrivande svar och undviker att ställa ledande frågor som besvaras med ett ja eller nej. 

Exempel på öppna frågor kopplat till kompetensen strukturerad:

 • Berätta om ett tillfälle när du hade väldigt mycket att göra.
 • Ge ett exempel på när din planering och organisering inte fungerat.

   

undersökande intervjufrågor

Undersökande frågor brukar komma som en följd av de öppna frågorna. Här får du möjlighet att stanna vid ett exempel och fördjupa dig i, samt förtydliga, händelseförloppet.

Exempel på undersökande frågor kopplade till exemplen ovan:

 • Hur gick du tillväga?
 • Hur blev resultatet?
 • Vad hände?
 • Vad var anledningen till att det inte fungerade?
 • Hur löste det sig?
 • Vad lärde du dig av det?
Man och kvinna sitter mitt emot varandra och har en intervju. Kvinnan skriver på en surfplatta.
Man och kvinna sitter mitt emot varandra och har en intervju. Kvinnan skriver på en surfplatta.

klargörande intervjufrågor

Den här typen av frågor kan du använda för att sammanfatta och för att klargöra att du har rätt information kring specifik bakgrundsfakta. Var sparsam med den här typen av frågor då de lätt kan uppfattas som stela och utfrågande.

Exempel på klargörande frågor:

 • Stämmer det att du avslutade din utbildning 2015?
 • Vilket var ditt huvudområde under din utbildning? 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi börjar med de öppna frågorna för att få en bild av en situation eller ett specifikt område som är relevant för kompetensen. De undersökande frågorna hjälper till att få en bredare bild och information kring hur personen egentligen löser ett problem och agerar utifrån typiska situationer. De klargörande frågorna används slutligen för att fastställa fakta och bekräfta tidigare information.

Det här var en liten vägledning för hur du kan tänka för att skapa ett intervjutillfälle där du förhoppningsvis får fram relevant information och får en känsla av den eventuella nyanställdas sätt att arbeta. 

Ladda gärna ner vår intervjuguide för fler tips om hur du optimerar kandidatintervjun.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet