Pålitliga och engagerade tillfälliga medarbetare är en värdefull tillgång för vilket företag som helst. Det gäller särskilt i branscher som tillverkning och logistik, där flexibiliteten att kunna anpassa sig till säsongsvariationer och varierad efterfrågan kan vara nyckeln till framgång.

Den senaste tidens trender visar att allt fler arbetsgivare inser och drar nytta av värdet av en flexibel personalstyrka. I en studie utförd av Economist Intelligence Unit under första kvartalet 2019 uppgav nästan 60 % av företagen att tillfälliga medarbetare utgjorde minst 20 % av deras totala personalstyrka.

De främsta skälen att använda tillfällig arbetskraft var:

  • Bättre anpassningsförmåga
  • Kostnadsbesparingar
  • Projektspecifika behov
  • Säsongsbetonade eller varierande verksamhetsbehov
  • Tillgång till kompetens som saknades hos de fastanställda. 

Med tanke på nyttan av en klok, kostnadseffektiv användning av flexibel arbetskraft är det värt att överväga vad er verksamhet kan ha att vinna på en ny strategi för tillfällig personal. Nedan följer några relevanta frågor som kan vägleda er när ni fattar er beslut.

Vi har även sammanställt en guide som listar vilka fördelar tillfällig arbetskraft ger och hur man hanterar sin tillfälliga personalstyrka på bästa sätt.

använder ni tillfällig arbetskraft på ett sätt som är skräddarsytt efter era behov?

Om företaget ska få ut mesta möjliga av sin användning av tillfällig arbetskraft räcker det inte med en standardlösning som ska passa alla. Istället bör du hitta en skräddarsydd lösning som avspeglar er organisations unika egenskaper och behov.

Av flera skäl är det inte alls säkert att bemanningsmetoder som fungerat väl i det förflutna gör det idag. Om verksamheten till exempel växer snabbt eller expanderar till en ny region behöver ni en lösning som hjälper er hantera de förändrade personalbehoven på ett kostnadseffektivt sätt.

har ni fler leverantörer än ni behöver?

Ett effektivt sätt att minska de onödiga kostnaderna och öka effektiviteten i personalförsörjningen är att försäkra sig om att man inte anlitar fler leverantörer än nödvändigt.

Varje leverantör måste granskas och övervakas, vilket tar tid, och det finns uppenbara ekonomiska utmaningar i att arbeta med en lång rad olika leverantörer.

Om ni begränsar er till ett fåtal pålitliga leverantörer som ni har förtroende för kan ni frigöra tid och ekonomiska resurser, samtidigt som det blir enklare att hitta den personal ni söker.

är era övertidskostnader för höga?

Om kostnaderna för övertid är ohållbart höga kan det vara ett varningstecken på en ineffektiv personalförvaltning. Detta kan leda till avsevärda ekonomiska problem om det inte åtgärdas.

Problematiken kan hanteras med hjälp av en effektiv strategi för tillfällig arbetskraft. Om ni väljer att hantera den tillfälliga arbetskraften med hjälp av en affärspartner på plats får ni alltid särskilt stöd i att förutsäga personalbehoven och planera skiften för att undvika onödigt höga kostnader.

En grupp kollegor samtalar och skrattar. Står i en lagerlokal.
En grupp kollegor samtalar och skrattar. Står i en lagerlokal.

hur många personer är involverade i anställningsprocessen?

På många företag är det många personer involverade i att anställa och introducera tillfälliga medarbetare. Det gäller i synnerhet större organisationer med flera olika avdelningar med olika personalbehov.

Detta kan leda till problem som komplexitet, bristande flexibilitet och motstridiga intressen, som så ofta när för många personer deltar i rekryteringsbesluten.

Det är alltså värt att försäkra sig om att alla som deltar i rekryteringen av tillfällig personal har en tydlig roll att spela och att ansvarsområdena inte överlappar.

kan ni attrahera den kompetens ni behöver?

För många företag är det en stor utmaning att lyckas identifiera, rekrytera och behålla den kompetens man behöver. Faktum är att brist på kompetent arbetskraft har identifierats som den största framväxande risken som organisationer världen över står inför.

Ert företag kan vinna mycket på att ha en fokuserad strategi där ni identifierar era kritiska kompetensgap och gör företaget mer tilltalande för de mest eftertraktade talangerna. Att optimera arbetsgivarvarumärket är ett av de mest effektiva sätten att attrahera och behålla de medarbetare ni behöver.

är ni medvetna om riskerna?

En kostnadseffektiv användning av kompetent tillfällig arbetskraft är en stor tillgång, men flexibel arbetskraft är också förknippat med vissa risker, som arbetsgivaren måste vara medveten om.

Att anställa innebär naturligtvis ekonomiska åtaganden, men det finns också rättsliga aspekter att överväga som kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser och skada företagets rykte.

Om du arbetar med en personalförvaltningspartner på plats, t.ex. Randstad Inhouse Services, är det lättare att minska riskerna och maximera fördelarna med tillfällig arbetskraft.

Om du vill veta mer kan du ladda ner vår fullständiga guide för hur du bygger upp och förvaltar din tillfälliga arbetsstyrka.

författare
björn söderberg
björn söderberg

Björn Söderberg

senior sales manager, randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet