employer brand center.

Employer branding handlar om ditt varumärke som arbetsgivare. Det baseras på uppfattningen av dig bland dina tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare, kandidater, samarbetspartners och andra intressenter. Med dina värderingar, din kultur och din arbetsmiljö erbjuder ditt arbetsgivarvarumärke ett löfte som, om det uppfylls, kan ge hög avkastning på investeringen.

 

ladda ner randstad employer brand research 2021

randstad employer brand research 2021.

Vem är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och vad värdesätter svenska folket allra mest när de väljer företag att arbeta för? Ta del av de senaste trenderna inom employer branding som du behöver ha koll på för att lyckas attrahera rätt talang till din verksamhet.

ladda ner rapporten

employer branding under covid-19-pandemin.

I årets undersökning har vi även undersökt covid-19-pandemins inverkan på arbetsmarknaden. Ett representativt urval av respondenter har bland annat fått svara på:

  • hur deras arbetssituation förändrats till följd av covid-19
  • hur deras lojalitet mot arbetsgivaren påverkats
  • om de är oroliga att förlora jobbet under 2021 till följd av pandemin

ladda ner rapporten

randstad employer brand research

Randstad Employer Brand Research är världens största oberoende employer branding-undersökning. Den ger dig de senaste trenderna, skarpa observationer och insikter i vad ett starkt arbetsgivarmärke kan generera.

se alla 2021 års rapporter

till rapporterna

sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2021.

Randstad Employer Brand Research tar pulsen på och mäter attraktiviteten hos landets 150 största arbetsgivare. Titeln som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2021 går till Ikea, följt av Essity och Sveriges Radio. Ta del av hela listan med de bolag som svenska folket rankat allra högst.

se hela listan

om undersökningen

  • världens största inom employer branding
  • har genomförts i 20 år
  • 34 medverkande länder
  • över 190 000 respondenter
  • 6 493 undersökta företag

bygg ett starkt employer brand.

För att attrahera rätt personal behöver du veta vad som driver och motiverar de människor du vill anställa. Vilka kriterier värderar de allra högst vid valet av arbetsgivare, och är dessa något du kan erbjuda dem? Du behöver också veta hur du ska lyfta de kvaliteterna i ditt varumärke.

Använd insikterna från Randstad Employer Brand Research om vad som driver och motiverar Sveriges arbetstagare till att utveckla ditt employer branding-arbete.

ladda ner rapporten

1 av 2 lojala under pandemin.jpg

1 av 2

är mer lojal mot arbetsgivaren idag än innan covid-19-pandemin.

 

ladda ner rapporten

distansarbete.jpg

38%

värderar möjligheten till distansarbete när de väljer arbetsgivare.

 

ladda ner rapporten

2 av 10 byta jobb.jpg

2 av 10

byter jobb inom 6 månader.

 

ladda ner rapporten

därför är employer branding viktigt.

Genom värderingar, kultur och arbetsmiljö kan du skapa ett attraktivt varumärkeslöfte som ger stor effekt för hur du uppfattas som arbetsgivare.

ladda ner rapporten