I dagens tider som präglas av snabb teknikutveckling, digitalisering av affärsprocesser och medarbetares förändrade förväntningar på arbetsgivare måste företagen arbeta hårt för att hålla jämna steg med förändringstakten.

Oavsett vad de kommande åren för med sig – och oavsett vilka osäkerhetsfaktorer som dyker upp – måste ditt företag och dina medarbetare vara redo för förändring. Något som bör vara av högsta prioritet för företagsledare i denna spännande men samtidigt kaotiska tid är personalplanering. Det kommer att hjälpa dig att framtidssäkra din organisation och förbereda dina medarbetare för de utmaningar och möjligheter som väntar. 

förbered dina medarbetare för framtidens jobb.

Om du vill djupdyka mer i ämnet har vi sammanställt en guide med 6 strategier för hur du framtidssäkrar din personalstyrka.

ladda ner guiden

bygg en personalstrategi för framtidens arbetsplats

Är du redo att förbereda din organisation för framtidens arbetsplats? Nedan går vi igenom några viktiga områden som du bör fokusera på för att förbereda din personalstyrka för framtida utmaningar och möjligheter.

skapa en flexibel arbetsplats

Även om det kan vara svårt att med säkerhet förutse vad framtiden kommer att föra med sig, kan företagsledare känna sig säkra på att förändringar kommer att visa sig på ett eller annat sätt. 

Förändringar kan yttra sig i olika former. Nya konkurrenter kan dyka upp på marknaden och revolutionera  hur saker görs i din bransch, ny teknik kan ge dig möjlighet att omvandla och optimera dina processer, eller så kan framväxande arbetsmarknadstrender innebära att du behöver anpassa dina rekryteringsstrategier. Förändringar i kunders förväntningar och beteenden eller störningar i leveranskedjan kan också kräva att ditt företag behöver skala upp eller ner sin personalstyrka med liten eller ingen framförhållning.  

En flexibel och agil personalstyrka är inte en ny personalstrategi. Men med tanke på de snabba förändringarna på dagens marknader har flexibilitet blivit en nödvändighet, inte ett alternativ. För att skapa större flexibilitet i din personalstyrka och uppnå konkurrensfördelar finns det flera steg du kan ta, t.ex:

användning av tillfällig arbetskraft

Användningen av tillfälliga medarbetare, inklusive frilansare och gig-arbetare, håller snabbt på att gå från undantag till norm. Vissa experter förutspår att hälften av den amerikanska arbetskraften kommer att bestå av tillfälliga medarbetare år 2027. Även i Europa ökar antalet frilansare mer än antalet traditionellt anställda.

Den ökade användningen av tillfälliga medarbetare är logisk. Detaljhandlare kan till exempel dra nytta av tillfällig arbetskraft för att hantera säsongsbetonad försäljning och tillverkningsindustrin är en annan bransch som drar stor nytta av en flexibel personalstrategi. Denna typ av flexibel schemaläggning gör det möjligt för företag att skala upp eller ner sin personalstyrka för att möta den aktuella efterfrågan.

korsutbildning av personalstyrkan

Korsutbildning innebär att man utbildar sina anställda så att de kan hantera flera olika roller inom företaget. Det finns flera strategier du kan använda för att vidareutbilda dina medarbetare, t.ex. internutbildning, mentorskap och lärlingsprogram. Korsutbildning är också ett effektivt sätt att hantera medarbetare som går i pension. Det ger dina erfarna medarbetare möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och sin expertis till andra medarbetare innan de går i pension.

Korsutbildning ger fördelar som:

 • ökad produktivitet
 • en mer flexibel och agil personalstyrka
 • ökar medarbetarengagemang
 • mer tillfredsställda medarbetare 
 • ökad andel medarbetare som stannar kvar i bolaget
 • identifiering och utveckling av nya ledare inom företaget

anamma ny HR-teknik

Snabba framsteg inom HR-teknik förenklar personalhanteringen. Tekniken hjälper också arbetsgivare att förbereda sig för framtidens arbetsliv. Till exempel ger programvara för payroll och Employee Relations Management (ERM) arbetsgivarna möjlighet att spåra och analysera medarbetardata direkt. På så sätt kan arbetsgivaren identifiera problem eller brister på arbetsplatsen och åtgärda dessa innan de leder till kostsamma störningar på arbetsplatsen, som t.ex. ökad personalomsättning, mer övertid eller produktionsstopp.

För det andra kan rätt HR-teknik, t.ex. ett HRMS-system (Human Resources Management System), förbättra företagets förmåga att förutsäga framtida arbetskraftsbehov. Det handlar om allt från att förutse framtida försäljningsbehov till att identifiera nya marknadstrender och upptäcka specifika kompetensbrister inom företaget. Dessa insikter kan hjälpa arbetsgivare att förbereda sina anställda för framtiden genom att se till att de har rätt verktyg, utbildning och resurser. 

Slutligen kan HR-teknik bidra till att effektivisera rekryterings- och personalhanteringsprocesser och förbättra både effektiviteten och resultaten. Denna förmåga är avgörande i en tid då det är svårare än någonsin att få tag på rätt kompetens och förmågan att behålla sina medarbetare har blivit en topprioritet för arbetsgivare.

Kvinna sitter vid ett fönster, dricker kaffe och samtalar med sina kollegor.
Kvinna sitter vid ett fönster, dricker kaffe och samtalar med sina kollegor.

säkra framtidens medarbetare

På grund av framväxten av ny teknik, digitaliseringen av affärsprocesser och den snabba tillväxten av automatisering på arbetsplatsen är de färdigheter som behövs på arbetsplatsen idag mycket annorlunda än de som fanns för bara några år sedan.

Randstads rapport Global In-Demand Skills Report från 2022 visar att några av de mest efterfrågade kompetenserna idag är: 

 • artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML)
 • molnbaserad databehandling
 • big data
 • business intelligence och data visualization (BI/DV)
 • användargränssnitt och användarupplevelse (UI/UX)
 • utveckling av mobilappar
 • cybersäkerhet
 • kundtjänst
 • försäljning och affärsutveckling (BD)
 • ekonomisk förvaltning/budgetering och redovisning

Även om inte alla kompetensområden på listan är relevanta för ditt företag är det viktigt att förstå exakt vilka färdigheter ditt företag behöver både idag och i framtiden. Det är också viktigt att identifiera eventuella luckor mellan den kompetens som ni redan har och den kompetens som ni behöver säkra framåt. Detta steg kan uppnås genom att genomföra en omfattande kompetensbedömning. Om det visar sig att det finns tydliga kompetensbrister kan ni börja planera strategier för att åtgärda dem – antingen genom rekrytering eller omskolning av den personal ni redan har.

Den pågående arbetskraftsbristen och kompetensgapet gör att det är utmanande för arbetsgivare att hitta  den kompetens de behöver. Så om du väljer att rekrytera ny kompetens är det viktigt att du fokuserar på ert employer brand och utvärderar om det är tillräckligt starkt för att attrahera de medarbetare du söker. 

Det är också värt att fundera över vilka fördelar ni kan få av att samarbeta med en dedikerad HR-partner. Ett sådant partnerskap kan hjälpa dig att få snabb tillgång till en omfattande kandidatbank med förhandsgranskade kandidater.

investera i utbildning och karriärutveckling

Att fokusera på att bygga en rekryteringsstrategi som lockar de mest eftertraktade kompetenserna är en viktig del för att framtidssäkra personalstyrkan, men det är inte säkert att det är tillräckligt. Det är lika viktigt att bygga upp en kompetensbaserad personalstrategi för att identifiera och förvärva dessa färdigheter internt, genom till exempel att investera i utbildning av dina nuvarande medarbetare.

Det positiva är att dagens medarbetare är villiga att lära sig nya färdigheter. PwC:s rapport Workforce of the Future 2030 visar att 74 % av arbetstagarna är redo att lära sig nya färdigheter eller omskola sig för att förbli anställningsbara i framtiden. Så här säger Jon Williams, partner och global ledare inom people and organization på PwC:

quote icon

Maskininlärning och AI kommer att hjälpa oss att effektivisera personalplaneringen i framtiden, men vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på att det ska ske. De organisationer och arbetstagare som förstår framtidens utveckling, vilka möjligheter det kan innebära och som planerar framåt, kommer att vara bäst rustade för att lyckas.

Ny teknik kan avsevärt förbättra företagens effektivitet, och många arbetstagare är positivt inställda att ta till sig dessa nya verktyg. Som arbetsgivare är det ditt jobb att utveckla personalstrategier som kombinerar dessa två komponenter och framtidssäkrar din personalstyrka. 

Så, är din personalstyrka förberedd för framtida utmaningar? Med en heltäckande personalstrategi som fokuserar på att förbereda medarbetarna för framtidens arbetsplats har ni i alla fall de rätta förutsättningarna. 

vill du veta mer?

Om du vill läsa mer om att framtidssäkra personalstyrkan, har vi tagit fram en gedigen guide i ämnet.

ladda guiden

Detta är en uppdaterad version av en artikel som ursprungligen publicerades den 6 april 2021.

författare
Jennie Strömqvist
Jennie Strömqvist

Jennie Strömqvist

regional director staffing southwest randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet