En ny arbetsmarknad växer fram. Mer än häften av alla svenska jobb kan försvinna om 20 år. Samtidigt skapas nya jobb och vi behöver kanske till och med vänja oss vid att ha nya robotkollegor. I första delen av vår bloggserie den nya digitala arbetsmarknaden går vi igenom några av effekterna som digitaliseringen har på jobben.

Vi ser idag hur vårt samhälle genomgår en stor omställning. En omställning som till stor del drivs av ekonomisk globalisering och digitalisering. Fysiska varor blir till digitala tjänster, digitala plattformar leder till att mellanhänder slopas, och automatisering och robotisering effektiviserar traditionell industri. Självklart påverkar allt det här arbetsmarknaden och våra jobb.

53 % av alla svenska jobb kan komma att försvinna

Stiftelsen för Strategisk Forskning gjorde 2015 en undersökning som visade att 53 procent av de svenska jobben kan komma att försvinna som följd av en ökad digitalisering och automatisering.

Men automatisering leder också till att nya jobb skapas som aldrig hade varit möjliga utan den tekniska utvecklingen som har skett.

arbetsmarknaden blir allt mer fragmenterad

För vi går mot en arbetsmarknad som blir allt mer fragmenterad. I Sverige har vi länge haft en ganska enhetlig, kollektivt styrd arbetsmarknad. Vi har haft relativt stabila och förutsägbara verksamheter. Anställningarna har ofta varit långvariga. Idag ser vi hur det här förändras. Antalet tidsbegränsade anställningar i Sverige ökar, precis som andelen bemanningsanställda. Dessutom ökar andelen registrerade enmansföretag i mycket stor utsträckning.

nya former av jobb skapas – kanske blir chefen en app

Crowdsourcing, delningsekonomi eller plattformsekonomi, kärt barn har många namn och det rymmer flera olika begrepp. Exempelvis delningstjänster där privatpersoner köper tjänster man tidigare köpt från företag, med Uber och Airbnb som två kända exempel. På taskrunner.se kan du gå in och få hjälp med alltifrån montering av IKEA-möbler till bortforsling av trädgårdsavfall. Men det innebär också att uppgifter som tidigare utförts inom den egna organisationen, eller via leverantörer nu istället  läggs ut på privatpersoner. Amazon Mechanical Turk erbjuder en plattform där IT-företag kan lägga ut mindre eller större utvecklingsjobb som de behöver få utförda. Utvecklare i hela världen kan sedan gå och erbjuda sina tjänster.

2025 beräknas delningsekonomin globalt omsätta 3 000 miljarder svenska kronor, enligt en undersökning från PWC 2015. 12 % av svenskarna har crowdarbetat och 24 % kan tänka sig att göra det visar en undersökning från Huws och Joyce, 2016. Det här påverkar naturligtvis relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vad händer när chefen är en app?

blir din nya kollega en robot?

Digitaliseringen innebär att många arbetsuppgifter försvinner. Globalt förväntar sig var 3:e person (31%) att deras jobb kommer att automatiseras redan inom 5-10 år, enligt Randstads arbetsmarknadsundersökning Workmonitor som genomförs i 34 länder. Av de medverkande länderna ligger visserligen Sverige längst ut på skalan, på delad plats med Tjeckien, med lägst grad av förväntad automatisering. 16% (ungefär var sjätte person) har alltså idag ett jobb i Sverige som de tror kan komma att automatiseras inom en ganska snar framtid.

workmonitor
workmonitor

På andra sidan av skalan ligger Indien, Malaysia och Kina med en förväntad automatiseringsgrad på 60-70%. Förväntan kan alltså tolkas vara högst bland de med enklare jobb - men robotautomatiseringen handlar faktiskt inte bara om enkla och repetitiva uppgifter. Robotar används idag redan inom kirurgin och kan alltså ersätta högt specialiserade kirurger, så vi behöver kanske alla vänja oss vid tanken på nya kollegor framöver.