Crowdsourcing är en ny spännande trend som är ett resultat av den globala och uppkopplade värld som vi lever i. Personer som du aldrig har mött hjälper dig med allt från idéer och förbättringsförslag, till att utveckla din nästa produkt eller lösa ett problem. Allting sker online.

Våra Business Concept Development Managers ansvarar för affärsutvecklingsavdelningen för svenska Randstad. De följer utvecklingen inom crowdsourcing. Men att gå så långt som att dessa onlineverktyg – appar – blir din arbetsgivare vill de inte gå.

En app kan inte ersätta chefer, däremot kommer ny teknologi att föra med sig förändringar. Att vara chef handlar om ledarskap och om coachning, det kan man inte få ut av en app på samma sätt som via de mänskliga mötena. Appen kan dock underlätta och fungera som ett kraftigt projektverktyg.

Mer tekniskt stöd är bra, men det förtar inte det mänskliga. Tekniska lösningar kan optimera det mänskliga, så att du kan fatta fler korrekta beslut. Har du tillgång till data är det helt enkelt lättare att ta rätt beslut och ge utvecklande feedback som baseras på fakta.

finger pekar på en touchscreen
finger pekar på en touchscreen

en global arbetsmarknad

Crowdsourcing innebär nästan alltid att parterna sitter på olika delar av jordklotet och själva logiken är att man kommunicerar online genom olika appar. Denna nya ordning förändrar förstås arbetsmarknaden. Du kan sitta i exempelvis Singapore och ta emot ett uppdrag från Sverige från en person som du aldrig kommer att träffa fysiskt. Historiskt har denna arena främst varit förbehållen frilansare, men det blir successivt bredare än så.

Att hela processen förläggs online gör att det många gånger sker utbyten över landsgränser. Det blir en global arbetsmarknad som ser annorlunda ut än den traditionella, där exempelvis olika regelverk och tidszoner möts.

IT-branschen går i bräschen

När det kommer till mindre uppdrag pratar man ofta om crowd working, medan de lite större benämns som crowdsourcing. Det kan handla om allt från att en butik behöver en ny logga till avancerade IT-tjänster. Just IT-tjänster lämpar sig bra att upphandla på detta sätt eftersom kodspråket är universellt.

Frågan är om denna nya ordning är ett hot mot den traditionella – och reglerade – arbetsmarknaden eller mot ledarskapet?

Saker och ting förändras och utvecklas, så har det alltid varit. Arbetsmarknaden förändrades när faxen kom, den förändrades när datorn kom och den kommer ständigt att förändras. Teknisk utveckling ställer nya krav på ledare och på organisationer. Med bättre förutsättningar i projektverktyg kommer det att ställas högre krav på chefer i framtiden. Bättre datainsamling gör direktfeedbacken mer träffsäker och utvecklande. Relationen – vad vi vill få ut av varandra som medarbetare respektive chef – kommer att förändras. 

hur investerar ert företag i HR-teknologi?

Tekniken inom HR-området utvecklas allt snabbare och arbetsgivare vet hur viktig innovation är för att ligga steget före. Så var står ditt företag?

gör vårt test

komplement snarare än konkurrent

Vi ser däremot inget hot mot den traditionella arbetsmarknaden och företag som exempelvis Randstad. Detta fenomen handlar främst om tidsbegränsade projekt. De flesta kandidater ser helst lite mer trygghet i tillvaron och vill ha kollektivavtal och tillsvidareanställning. För kunderna handlar det även om att hitta rätt kompetens och den är inte så enkel att googla sig fram till. Kompetensförsörjningsarbetet är mer strategiskt än så. Däremot kan crowdsourcing vara en bra möjlighet för frilansare och för tidsbegränsade projekt.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet