executive assistant

En Executive Assistants viktigaste uppgift är att avlasta chefen. Det innebär en bred palett av arbetsuppgifter, där du bestämmer utifrån dina behov och den specialkompetens som din Executive Assistant besitter.

  • Tidsplanering och administration – till exempel boka och samordna möten, resor och konferenser samt hantera reseräkningar.
  • Projektledning – planera och följa upp allt från resor till möten och event.
  • Förberedelser – hantera och förbereda mötesunderlag och powerpointpresentationer.
  • Värd – ta emot gäster och besökare med högsta servicenivå.
  • Kommunikatör – vara kontakt med organisationen och ha öra för vad som händer.
  • Problemlösning – lösa oväntade problem och reda ut komplicerade situationer på ett kreativtsätt.
  • Bollplank – med en Executive Assistant som har unik inblick i aktuella frågor och en total överblick av organisationen, får du ett värdefullt bollplank.