få mer tid, skärpt fokus och ökad effektivitet med en executive assistant.

Med en executive assistant får du det kvalificerade stöd du behöver för att ägna din kraft åt affärerna. Du kommer väl förberedd till mötena, du har mer tid till strategiska frågor och får den lilla öppningen som lägger dig steget före istället för steget efter.

bred kompetens.

Executive Assistant är något mycket mer än den klassiska chefssekreteraren. Det är en kraftfull resurs, chefens förlängda arm, som ser till att allt praktiskt fungerar, som ser till att du alltid har rätt material till mötet, som håller i kalendern och som dessutom är bollplank i affärssammanhang.

rätt person på rätt plats.

Executive Assistant är en kvalificerad tjänst som kräver rätt kombination av bakgrund och personlighetstyp. Genom kvalitetssäkrade processer ser vi till att vi vet vem vi rekommenderar åt dig. Vi kontrollerar att cv:n stämmer, vi talar med referenser och vi gör en mängd tester för att försäkra oss om att den person vi väljer verkligen är rätt tillgång för dig.

specialistkunskap

Vi vet vad som krävs av en executive assistant och har ett stort nätverk för att hitta rätt kandidat.

hyr medan vi rekryterar.

Att rekrytera en kvalificerad Executive Assistant kan ta tid, upp till sex månader innan personen är på plats. Det är en lång tid att vänta för dig som behöver hjälp nu. Lösningen heter hyra. Medan vi rekryterar erbjuder vi möjligheten att hyra en assistent för att ge mesta möjliga avlastning redan under rekryteringstiden. Det betyder att du som har behov av en Executive Assistant får hjälp redan nu.

vad gör en executive assistant?

Vad ligger i arbetsuppgifterna till en executive assistant? Vi har samlat några av de övergripande områden som en typisk arbetsvardag kan bestå av.

läs mer

därför en executive assistant.

En Executive Assistant är en kvalificerad tjänst som ger dig som chef flera konkurrensfördelar:

Tid – När du avlastas från bokningar, förberedelser och administration får du tid över till det som är kärnan i ditt uppdrag som chef.

Fokus – Med mer tid och någon som håller ordning på möten och tider kan du fokusera på ditt uppdrag.

Kunskapsstöd och rätt information – En Executive Assistant är insatt i de frågor du arbetar med och fungerar som ett bollplank och second opinion.

Ökad effektivitet – En person som arbetar i din närhet lär känna dina behov, kan frågorna du arbetar med och kan därför göra en kvalificerad bedömning av vad som behöver göras utan att du behöver ägna energi åt det.

hör av dig till oss så berättar vi mer om hur en executive assistant kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

kontakta oss