varför hjälp vid volymrekrytering?

Att hantera stora volymer av kandidater är inte bara tid- och resurskrävande, utan innebär också en stor administrativ utmaning. Det är samtidigt viktigt att processen går effektivt och smidigt till, för att kandidaterna ska få en bra upplevelse av dig som arbetsgivare och för att undvika ytterligare utmaningar internt.

Vid stora rekryteringar underlättar det att ha automatiserade rekryteringsverktyg och dedikerade team av rekryteringskonsulter. Det har Randstad, och vi hjälper dig gärna med rekryteringen av dina många nya medarbetare.

när ska man ta hjälp vid volymrekrytering?

Volymrekrytering lämpar sig bra om du har behov av att rekrytera till flera positioner vid samma tidpunkt, och kanske behöver många nya medarbetare med samma typ av kompetens. Det är också ett bra alternativ om du står inför en organisationsförändring som leder till att interna medarbetare får söka om sina tjänster, eller vid en sådan som innebär att flera roller söks samtidigt.

hur går det till?

Utifrån er unika situation sätter Randstad samman ett team av rekryteringskonsulter med en ansvarig projektledare. Därefter är det första steget ett uppstartsmöte där vi går igenom er utmaning och ert behov för att kunna presentera en lösning. Vi tar fram projektplan och upprättar en struktur för att nå era mål.

Baserat på behovsanalysen tar vi fram kravprofil och annons. Ansökande kandidater kvalitetssäkras genom tester och intervju och de som är bäst lämpade för den aktuella tjänsten presenteras för er. Ytterligare kvalitetssäkring sker genom referenstagning och vi avrapporterar hela vårt arbete till er som får fatta det finala beslutet om tillsättning.

Vi jobbar med gruppintervjuer, värderingsövningar, individuella avstämningar och digital referenstagning. En grundläggande del i vårt arbete är att säkerställa att alla kandidater bedöms på professionella grunder, och vi ser även till att alla kandidater ges en positiv bild av både processen och er verksamhet.

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

hör av dig till oss. vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med volymrekrytering.

kontakta oss