varför ska man använda second opinion?

Att använda second opinion är ett bra sätt att få en objektiv bedömning av en kandidat för att säkerställa att hon eller han har kompetenserna som krävs för den aktuella tjänsten. På det här sättet minskar också risken för en felrekrytering till eller inom din verksamhet. Felrekryteringar är både kostsamt och kan innebära en stor risk för miljön på din arbetsplats, och är inte önskvärt varken för dig eller din nya medarbetare.

när passar det att få en objektiv bedömning av kandidaten?

Second opinion passar inte bara bra vid nyrekryteringar, utan är också ett effektivt sätt att bedöma interna sökanden som står inför en befordran eller kanske sökt en ny roll inom ditt företag.

Har du kanske hittat dina slutkandidater och vill ha hjälp med en objektiv bedömning för att kunna ta ett slutgiltigt beslut? Eller har du en medarbetare internt som sökt sig till en ny roll där du vill ha hjälp att få en uppfattning av om personen har kompetensen och egenskaperna som krävs? I båda dessa fall är second opinion mycket användbart och vi hjälper dig säkerställa att det blir helt rätt.

så går second opinion till

På Randstad har vi lång erfarenhet av att genomföra second opinion och har en väl beprövad metod.

Tillsammans med rekryterande chef går vi igenom er behovsanalys och kravprofilen för den aktuella tjänsten. På så sätt får vi en god förståelse för ert behov och rollen som ska tillsättas, vilket är avgörande för att det ska bli rätt. Baserat på detta föreslår vi de testverktyg som är bäst lämpade för tjänsten, och vi skapar en kompetensmodell som mäter de mest avgörande beteeendena som efterfrågas i rollen. Tillsammans sätter vi upp en tidplan och därefter träffar vi kandidaten för djupintervju och testning. När kandidaten fått ta del av sin teståterkoppling avrapporterar vi resultatet till er. Är det önskvärt från er sida finns även möjlighet att lägga till referenser.

Baserat på resultatet ger vi vår rekommendation och hjälper er ta ett välgrundat beslut.

jag vill veta mer

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

hör av dig till oss. vi berättar gärna mer om hur second opinion kan hjälpa dig i rekryteringen.

kontakta oss