hur går rekrytering till offentlig sektor till?

Med vår långa erfarenhet av rekrytering till offentlig sektor vet vi på Randstad att det krävs viss anpassning av vår standardprocess vid utförandet av tjänsten. Detta för att inte samtliga kandidaters handlingar enligt lag ska betraktas allmän handling. Och att samtliga lagar och regler som är specifika för offentlig verksamhet beaktas under hela rekryteringen. Det är vår högsta prioritet att kandidaterna känner sig trygga under rekryteringens gång och att de ges en positiv bild av både processen och er verksamhet. Genom vår kvalitetssäkrade och ISO-certifierade process kan ni känna er trygga med att hela processen genomsyras av objektivitet, transparens och rådgivning.

vad kan randstad erbjuda? hur arbetar vi?

Randstads kvalitetssäkrade process för rekrytering till offentlig sektor skiljer sig något från vår standardprocess för rekrytering. Istället för att uppmana kandidater att lämna in ansökan till tjänsten ombeds de istället alltid att lämna intresseanmälan. Efter genomförda urval ställs frågan till kandidaterna om de avser att ansöka till tjänsten, och i samband med detta informeras via e-mail berörda kandidater att deras namn och ansökan kan komma bli allmän handling.

Annons- och searchprocess inleds med en undersökning av kandidatmarknaden som inkluderar search. Detta med syfte att kontakta kandidater med lämplig profil för att presentera tjänsten. De kandidater som är intresserade kan sedan lämna en formell intresseanmälan via annons på vår hemsida.

Efter genomförda urval, ställs fråga om kandidat avser att ansöka. I samband härmed informeras via e-mail berörda kandidater att deras namn samt ansökan kan komma bli allmän handling.

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

hör av dig till oss. vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig i rekryteringen till offentlig sektor.

kontakta oss