varför ska man utbilda sina chefer i intervjuteknik?

Den personliga intervjun är ett viktigt inslag i varje rekryteringsprocess. Intervjutillfället ger en unik möjlighet att möta kandidaterna öga mot öga för att därefter kunna besluta vem som är bäst lämpad för den aktuella tjänsten. Intervjun ger också kandidaterna en chans att bilda sig en uppfattning av din organisation och hur ni arbetar.

Det är ett kritiskt moment i rekryteringsprocessen och det är viktigt att det blir helt rätt. Det finns dock mycket som kan gå fel vid en intervju. Det kan ställas frågor som är ledande, luddiga, irrelevanta och till och med kränkande, intervjun kan ta onödigt lång tid och hela situationen kan få kandidaten att känna sig obekväm.

För att säkerställa att detta inte sker är det viktigt att rekryterande chef har rätt förutsättningar att genomföra en bra intervju. Om alla chefer i organisationen utbildas säkerställer man inte bara att intervjun i sig går rätt till och håller en hög kvalitet, utan också att alla chefer genomför intervjuer och urval på samma sätt. På så sätt kan ni kvalitetssäkra er process och minska risken för kostsamma felrekryteringar, samtidigt som kandidaterna får en professionell bild av er organisation.

när?

Utbildningen vänder sig till rekryterande chefer som saknar eller behöver utveckla sin kunskap i att rekrytera. Den hjälper intervjuaren att undvika omedveten diskriminering och säkerställer att han eller hon får rätt bild av kandidatens kompetens och personlighet för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Genom att ge sina chefer de rätta förutsättningarna att genomföra en bra och kompetensbaserad intervju ökar chanserna att rekryteringen blir helt rätt, och att kandidaten får en positiv upplevelse av intervjun och er som arbetsgivare.

hur går en utbildning i intervjuteknik till?Varje organisation är unik och har olika förutsättningar och behov. Baserat på just er verksamhet skräddarsyr vi ett utbildningspaket till er. Utbildningen kan vara en hel dag eller en halv, väldigt teoretisk eller med mycket praktiska inslag, med få deltagare åt gången eller en större grupp. Upplägget beror på antalet chefer som ska utbildas, hur deras tidigare erfarenhet ser ut och vilka önskemål ni har. Vi går tillsammans igenom upplägg och innehåll och säkerställer att ni får en utbildning som matchar ert behov. 

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

hör av dig till oss. vi berättar gärna mer om hur en utbildning i intervjuteknik påverkar ditt företag.

kontakta oss