varför ska man ta hjälp vid cv-urval?

Att rekrytera en ny medarbetare kan innebära en tidskrävande och omfattande urvalsprocess. För att göra ett effektivt CV-urval krävs både system och personalresurser som kan hantera ansökningarna. För att hjälpa er säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad process erbjuder vi därför rådgivning och genomförande av CV-urval som en del i rekryteringsprocessen.

Väljer du att låta oss sköta ditt CV-urval får du en perfekt utformad annons för din målgrupp, breddning av kanaler, administrativt stöd och urval på CV-nivå. När det arbetet är klart kan ni själva gå vidare med de kandidater som bäst uppfyller kravprofilen utifrån kompetens. Det finns även möjlighet att ta vidare hjälp i processen med telefonintervjuer, tester och intervjuer som tilläggstjänst.

när ska man göra cv-urval i rekryteringsprocessen?

Att ta hjälp med CV-urval i rekryteringsprocessen är en god idé när man exempelvis vet att man kommer få ett stort antal ansökningar som kommer att kräva mycket tid att hantera. Kanske har ni inte heller ett bra system för att hantera ansökningarna, vilket gör processen ännu mer utmanande.

Det kan också vara så att ni inte riktigt vet hur ni ska nå ut till kandidater eller vilka kanaler ni ska använda för att nå målgruppen. Med CV-urval får ni hjälp med dessa frågor och ni får tillgång till Randstads annonskanaler för att nå ut bredare med er annons och på så sätt få in fler ansökningar.

så här går ett cv-urval till

Med utgångspunkt i den behovsanalys och kravprofil som tagits fram för den aktuella tjänsten skapar vi en annons som får godkännas av er. Vår rekommendation om annonsens utformning, innehåll och annonseringskanaler baseras på våra insikter från vår långa erfarenhet inom rekrytering och att nå ut till rätt målgrupp för den aktuella tjänsten. Vi vet var kandidaterna finns likväl som var och hur vi ska annonsera för att hitta rätt. När vi gått igenom urvalet från inkomna ansökningar presenterar vi för er de kandidater som bäst matchar kravprofilen. Som beställare har ni möjlighet att anställa precis så många kandidater ni vill och behöver.

Är ni i behov av ytterligare hjälp eller avlastning efter CV-urvalet finns möjlighet att lägga till telefonintervjuer eller urvalstester som ett nästa steg i processen.

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

hör av dig till oss. vi berättar gärna mer om hur cv-urval kan hjälpa dig i rekryteringen.

kontakta oss