varför assessment?

Alla organisationer - oavsett bransch, kompetensområde och målsättning - behöver rätt medarbetare för att lyckas med sitt uppdrag och bli såväl framgångsrika som konkurrenskraftiga. Varje roll inom bolaget behöver tillsättas med rätt person för det specifika uppdraget. För att säkerställa just detta kan assessment vara ett bra tillvägagångssätt, både när det gäller en nyrekrytering eller en befintlig medarbetare som kan vara aktuell för en ny roll inom företaget.

Syftet med assessment är helt enkelt att avgöra om en person kommer att vara framgångsrik i en specifik roll. På detta sätt kan ni dels minimera risken för en felrekrytering, men också ta reda på vad som behövs för att skapa bättre förutsättningar för att en person ska lyckas i sin roll.

när ska man använda assessment?

Assessment är användbart och effektivt både för att hitta nya medarbetare och för att utvärdera potentialen hos befintliga medarbetare och ledare inom organisationen. Det kan exempelvis handla om att du behöver utveckla dina medarbetare eller ledare och vill ta reda på hur du på bästa sätt skapar bra förutsättningar för detta, eller kanske att du har ett internt trainee- eller ledarprogram som du vill göra ett urval till bland medarbetarna och vill se vilka personer som är de bäst lämpade.

Utifrån ert unika behov gör vi en bedömning av potentialen hos era medarbetare eller ledare genom arbetspsykologiska tester som mäter personliga egenskaper och kapacitet. Vi har även tester som mäter destruktiva stressbeteenden som kan vara aktuellt i vissa fall. De många dimensionerna som skapas blir värdefulla i er bedömning och utvecklingspotential både hos medarbetare eller chefer. Genom olika assessment kan vi öka förståelsen för varje individs potential med transparenta kriterier och karriärvägar samt skapa framgångsprofiler för att möjliggöra maximala prestationer och utvecklingsinsatser.

hur går det till?

Baserat på ert behov identifierar vi de avgörande kompetenserna för rollen och skapar en kompetensprofil. Vi hjälper er att identifiera dessa kompetenser och säkerställer även att de går att mäta i vår bedömning. Baserat på kompetensprofilen utvärderar vi aktuella medarbetare, ledare och/eller kandidater och involverar de personer från er som är bäst lämpade att vara delaktiga i processen. Tillsammans skapar vi ett upplägg som passar just ert behov för att säkerställa en smidig process och att det blir helt rätt matchning.

human forward

vi hjälper människor att utvecklas och nå en meningsfull karriär, och företag att växa med rätt kompetens för just deras verksamhet.

hör av dig till oss. vi berättar gärna mer om hur assessment kan hjälpa dig i rekryteringen.

kontakta oss