om

På Randstad tror vi att de bästa resultaten uppnås genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi, med målet att stödja människor och organisationer i att uppnå deras fulla potential. Under åren har vi experimenterat med många avancerade teknologier för att påskynda och förbättra den mänskliga kontakten mellan kandidater, konsulter och kunder. Vi använder avancerad teknik, såsom system för Artificiell Intelligens (AI), och välkomnar digitala strategier utan att kompromissa på mänsklig interaktion där detta fungerar bäst och ger ett mervärde. Denna teknik används i olika delar av vår process och alltid i kontroll av människor.

Då tillämpningen av AI blir allt vanligare, inte bara i vår verksamhet utan över hela världen, väcks frågor om vilken roll AI bör spela i människors liv och vilka riktlinjer som bör tillämpas. För att besvara sådana frågor har Randstad definierat sina egna AI-principer.

Med grund i våra kärnvärden - to know, to serve, to trust, striving for perfection och simultaneous promotion of all interests - och i linje med våra affärsprinciper, återger dessa AI-principer våra ambitioner och definierar vårt engagemang för ansvarsfull användning av AI. Vi ser dem som en gemensam grund för vårt företag och alla våra intressenter när vi navigerar i den snabbt utvecklande världen av AI. Vi tillämpar de principer som är mest lämpliga principerna för sammanhanget och som stämmer överens med den senaste utvecklingen. Våra AI-principer är medvetet tagna ambitioner. Vi ser dem som ett pågående arbete som vi kommer fortsätta att förfina i takt med att tekniken de handlar om utvecklas.

Randstad är engagerade i etisk och ansvarsfull användning av AI. Vi har varit försiktiga med dess tillämpning, dels för att säkerställa att den tjänar våra intressenters bästa och även för att minska möjliga fallgropar som är förknippade med tekniken. Randstad ser inte AI som ett substitut för människor eller mänsklig interaktion i någon del av våra processer. Vi vet från vårt arv att verkliga relationer inte skapas av data och algoritmer - de kräver mänskligt engagemang. Empati. Intuition. Instinkt.

Vår användning av AI är delvis avsedd att hjälpa till att göra interaktioner med kunder och kandidater mer personliga, relevanta och meningsfulla. Vi ser till att kritiska beslut alltid fattas av människor och inte av automatisering.

våra AI-principer