En allvetande kunskapsbank eller en peppande coach? Ekonomichefens roll har förändrats med tiden. Vi vet vad arbetsgivarna, och medarbetarna, letar efter i dag.

Våra rekryteringskonsulter på Randstad Finance har tidigare arbetat i tjänster som de i dag rekryterar till. De vet vad som efterfrågas hos dagens ekonomichefer.

en kollega och hennes chef sitt i ett kontorsrum och pratar, andra kollegor syns på skärm i bakgrunden
en kollega och hennes chef sitt i ett kontorsrum och pratar, andra kollegor syns på skärm i bakgrunden

förmågan att leda sitt team blir allt viktigare för ekonomichefen

Att ledarskapet är en viktig del av att vara chef är knappast någon nyhet. Men för ekonomichefer har det kommit att prioriteras högre på senare år. Framför allt på medelstora företag har det historiskt sett varit viktigt att ha en ekonomichef som är duktig på själva hantverket och som kan jobba "hands on" med till exempel bokslut och konsolidering. Men nu ser vi att fokus på ledarskap blir alltmer väsentligt, att chefen kan vårda och utveckla sina team och medarbetare.

Att ha erfarenhet av själva yrket är fortfarande ett krav om du som ekonom siktar på en position som ekonomichef, men ju större organisationen är, desto längre ifrån den praktiska verksamheten hamnar ekonomichefen. Att kunna hjälpa till vid arbetstoppar kommer dock alltid att behövas.

diplomati och kommunikation är värdefulla egenskaper för dig som ekonomichef

Personligheten är viktig för de flesta tjänster – icke desto mindre för ekonomichefer. Ofta ingår det i rollen som ekonomichef att vara lite skeptisk och den som säger "nej, det här måste vi kolla noggrannare". Du ska inte vara en bromskloss – affären går först, men det ska ske på rätt sätt. Där kommer den diplomatiska förmågan in, att kunna förmedla och förklara sådana saker, både uppåt och nedåt, är värdefullt.

konkreta erfarenheter är värdefulla

Att byta ekonomisystem är en process som inte sällan medför vånda för medarbetarna. En chef som tidigare genomgått och lett en liknande övergång är därför alltid eftertraktat.

Detsamma gäller erfarenhet av att ha suttit med i en ledningsgrupp. Ekonomichefen förväntas allt som oftast sitta med i ledningsgruppen, att ha rutin av det är därför alltid en merit. Precis som internationell erfarenhet. Är den nya arbetsgivaren en del av en internationell koncern eller utlandsägd så underlättar det enormt att vara van vid den typen av arbete.

ekonomichefen en coachande karaktär

Inom vissa branscher kan det finnas krav på att den nye ekonomichefen ska ha erfarenhet från en viss marknad.

"Varför då?" är en effektiv fråga. Det är oftast mycket mer givande att få in ett annat synsätt och nya vinklar. Likadant kan det vara vanligt att de anställda på ett företag vill att ekonomichefen ska vara den som kan och vet allt, någon de kan falla tillbaka på och luta sig emot.

Men det är också att vara inne på fel spår. Om medarbetarna är osäkra på sin egen kompetens är det ännu viktigare att ekonomichefen är av en coachande karaktär, snarare än ett uppslagsverk, och på så sätt kan få medarbetarna att växa – både individuellt och som team.

 

Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Vi har hundratals utvecklingsmöjligheter i våra lediga jobb.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb