I en bransch i desperat behov av kandidater har vi inte råd att låta språkkunskaperna vara den avgörande faktorn som leder till en anställning. Det menar rekryteringsspecialisterna på Randstad Technologies.

–Inom fem år kommer vi att behöva 40 000 nya systemutvecklare – bara i Stockholm. Det kommer att krävas att vi letar utanför våra invanda nätverk för att hitta alla dessa.

Kandidatbristen på IT-marknaden i Sverige är ett  faktum. Därför måste arbetsgivare höja blicken och till fullo inse att det är kompetensen, och inte fiktiva hinder som språk, handikapp, ålder eller kön, som ska avgöra vem som anställs.

problematiken är inte okomplicerad

Att IT blir en allt större del av vårt dagliga liv och företags verksamhet är lika tveklöst som att kandidaterna är en bristvara. Av samma anledning blir IT-verksamheten på företagen mer och mer knuten till själva verksamheten.

– För vissa roller har vi såklart full förståelse att svenska är ett krav, men mer konkreta roller såsom rena programmerare går med enkla medel att tillsätta med engelsktalande personer. Det som är viktigt är att de har kunskaperna för att kunna utföra själva jobbet.

IT-avdelningar har historiskt sett ofta varit separerade från övriga delar av företagen, någonting som nu alltså till stor del har förändrats.

– Vi har förståelse för båda sidor, det kan vara svårt att ta emot kandidater som inte kan göra sig förstådda på det språk man pratar i verksamheten, men samtidigt kan vi ibland bli lite frustrerade. Ni behöver kompetensen och de behöver ett jobb - hur svårt ska det vara att prata engelska?

Leende kvinna pratar med en kollega
Leende kvinna pratar med en kollega

fokusera istället på fördelarna med mångfald

Att det kan krävas arbete och resurser för att möjliggöra rekrytering av engelsktalande är alltså tydligt, men det är någonting som övervägs av fördelarna det medför att ha en mångfald bland medarbetarna.

– Inte minst öppnas en helt ny marknad med kandidater, som ofta också är otroligt välutbildade och kompetenta. Dessutom är mångfalden i sig berikande, människor från olika bakgrunder har olika tankesätt och kan ge nya infallsvinklar som annars missas.

Det gäller inte heller bara språk och nationalitet. Personer i olika åldrar, med olika bakgrunder och livsstilar medför alla olika sätt att se på saker.

– Som arbetsgivare får man också våga ställa krav, till exempel på att den man anställer ska lära sig att prata svenska efter en tid, och då erbjuda undervisning som en del av anställningen. Vill man vara en del av att bidra till integrationen så är det rimligt att ha en sådan ambition.

För att lyckas menar vi att det som arbetsgivare handlar om att gå utanför sina vanliga nätverk.

– Det är ett klassiskt misstag att man känner sig trygg med de som är lika en själv och rekryterar därefter. Vill man öka mångfalden måste man leta utanför sina egna nätverk för att lyckas. Vidga nätverken och våga tänka nytt, det är vårt råd till arbetsgivare som söker IT-kompetenser i dag.

Vill du läsa mer om fördelarna med mångfald och inkludering på arbetsplatsen ladda gärna ner vår guide i ämnet.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet