Om du vill bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och en personalstyrka som kan ta organisationen till nästa nivå av lönsamhet och framgång behöver du fokusera på mångfald och inkludering.

Undersökningar visar att en bred och jämlik representation avseende kön, ålder, etnicitet, nationalitet och yrkesbakgrund kan göra ditt företag mer innovativt, ekonomiskt framgångsrikt och attraktivt att jobba för.

Om du vill ta nästa steg i din mångfaldsresa men är osäker på hur kan vi erbjuda insikter och expertis som hjälper dig att optimera din rekrytering och få kontakt med ett brett spektrum av kandidater.

därför behöver du mångfald i personalstyrkan

Varför är mångfald så viktigt? I undersökningar och rapporter har en rad skäl framhållits – allt från grundläggande affärsfaktorer som lönsamhet till ett företags förmåga att locka till sig och behålla nästa generation talanger.

uppnå resultat genom innovation

Innovation kan spela en avgörande roll för ditt företags prestationer och resultat. Företag som kan generera nya idéer och hitta nya perspektiv står bättre rustade att övervinna vanliga utmaningar och upptäcka möjligheter som annars kan förbises. Forskning har visat att mångfald – särskilt på ledningsnivå – stärker innovationen.

I en studie från Boston Consulting Group (BCG), som omfattade över 1 700 företag i åtta länder, rapporterade organisationer med större mångfald än genomsnittet bland de högre cheferna innovationsintäkter som var 19 procentenheter högre än hos företag där ledningen var mer homogen. Innovationsintäkterna mättes på grundval av intäkter från nya produkter och tjänster som lanserats under de tre år som föregick undersökningen.

BCG påpekade att människor med olika bakgrund kan hitta helt olika lösningar på ett och samma problem. Ett företag med en mångsidig personalstyrka har lättare att anpassa sig och att generera lösningar som fungerar.

McKinsey har presenterat liknande insikter om hur mixade team leder till bättre affärsresultat i en serie studier där den senaste publicerades i maj 2020. Den studien visade att de företag som hade bäst könsbalans i ledningsgruppen hade 25 procents större sannolikhet att ha en lönsamhet över genomsnittet än företag som låg efter på detta område. Organisationer som placerade sig i den övre kvartilen avseende etnisk och kulturell mångfald hade 36 procent högre lönsamhet än de i den nedre kvartilen.

En grupp människor sitter i soffan och har en diskussion.
En grupp människor sitter i soffan och har en diskussion.

attrahera och behålla kompetens

Hur det går för ett företag beror på många olika faktorer, men en av de allra viktigaste är personalen. Om du har en duktig personalstyrka som strävar efter att hjälpa företaget till framgång kan du känna dig säker på att du har bästa möjliga förutsättningar att övervinna hinder och hitta vägar till framtida tillväxt. Om du ska kunna rekrytera de talanger som behövs krävs det dock i allt större utsträckning att du satsar på mångfald.

Fyra av fem arbetstagare (80 %) menar i en undersökning från Deloitte att inkludering är en nyckelfaktor för dem när de väljer arbetsgivare. 72 procent skulle enligt samma undersökning överväga att lämna en organisation för en annan om den senare var mer inkluderande.

Frågan är särskilt viktig för de yngre generationer som utgör arbetslivets framtid. I en undersökning från Monster uppgav över fyra av fem (83 %) av kandidaterna ur generation Z att ett företags engagemang för mångfald är en viktig faktor för dem när de utvärderar potentiella arbetsgivare.

förbli relevant och konkurrenskraftig

Moderna arbetsgivare måste inse att mångfald i personalstyrkan inte längre är något som ”kan vara trevligt”, eller ett abstrakt mål som ska uppnås någon gång i framtiden. Istället rör det sig om en fråga som måste ges högsta prioritet här och nu.

Att visa engagemang och arbeta för framsteg på det här området är avgörande om du vill bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke och visa att du är lyhörd för moderna arbetstagares behov och intressen. Detta är särskilt viktigt om du vill undvika effekterna av den allt större kompetensbristen.

Om du inte agerar riskerar du dessutom att hamna på efterkälken och bli omsprungen i konkurrensen om de bästa talangerna. I BCG:s studier uppger 75 procent av de svarande att de upplever att mångfaldsarbetet börjar ta fart i deras organisationer. Snabbare framsteg rapporteras från tillväxtmarknader som Kina, Brasilien och Indien. I PwC:s Global Diversity and Inclusion Survey fick man liknande resultat: 76 procent av de tillfrågade uppgav att mångfald var ett uttalat värde eller prioriterat område för deras arbetsgivare.

Några av världens mest framgångsrika företag har visat vad som kan uppnås genom engagemang i dessa frågor. Ett exempel är Accenture, som legat på DiversityIncs lista över de 50 bästa företagen när det gäller mångfald i 14 år i rad och som knep femteplatsen på 2020 års lista. Konsulttjänsteföretaget uppger att deras engagemang för medarbetarna och för en allt större jämställdhet för alla gör det möjligt för företaget att ”attrahera, utveckla, inspirera och belöna topptalanger”.

Hotellkedjan Marriott International, nummer ett på DiversityIncs senaste lista, säger att företagets omfamnade av olikheter varit ”avgörande” för dess framgångar". Företaget arbetar i nuläget med initiativ som tvärkulturella workshops, Women's Leadership Development Initiative och utbildning för kvinnliga chefer om företagsstyrelser.

mångfald i rekryteringen: så kan vi hjälpa dig

Har du uppsatta mångfaldsmål som du vill börja sträva mot, men känner dig osäker på nästa steg? Vi kan hjälpa dig genom att optimera din rekryteringsprocess.

data om vad arbetstagarna vill ha

Om du vill tilltala ett så brett spektrum av sökande som möjligt behöver du veta vad moderna arbetstagare letar efter hos en potentiell arbetsgivare.

I över 20 år har vi genomfört undersökningar om vad som verkligen är viktigt för arbetstagarna. Den kunskap vi byggt upp kan hjälpa dig att bygga ett relevant och övertygande arbetsgivarvarumärke, något som är avgörande om du vill attrahera och behålla en mångfald av talanger.

I den senaste upplagan av vår rapport Randstad Employer Brand Research kunde vi t.ex. konstatera att ett starkt ledarskap är viktigare för den yngsta åldersgruppen som är mellan 18-24 år, än äldre arbetstagare som är mer benägna att prioritera balans mellan jobb och privatliv samt långsiktig anställningstrygghet. Information av det här slaget kan hjälpa dig att arbeta mer riktat för att rekrytera medarbetare ur olika åldersgrupper.

Resultaten underströk också viktiga skillnader i vad medarbetarna vill ha baserat på kön. Exempelvis uppgav tre av fyra (75 %) av kvinnorna att en trevlig arbetsmiljö är viktigt vid valet av arbetsgivare, jämfört med strax över hälften (58 %) av männen, som däremot värdesätter att företaget är finansiellt välmående, har ett gott rykte och använder den senaste tekniken i högre utsträckning än kvinnorna.

nya perspektiv på din rekryteringsprocess

Om du vill att de talanger du rekryterar ska komma från en mångfald av olika bakgrunder är det rimligt att också ha ett brett spektrum av röster och bakgrunder i rekryteringsteamet.

Då blir det lättare att åstadkomma en inkluderande rekryteringsprocess, baserad på insikter och erfarenheter från experter som kan närma sig uppgiften från ett antal olika vinklar. Med våra konsulter i ditt HR-team får du dessutom en fräsch, opartisk blick på rekryteringsmetoderna, så att du kan genomföra de rätta förändringarna, och därmed komma i kontakt med ett bredare spektrum av sökande.

Om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess kan du ladda ner vår guide där vi beskriver alla delar i rekryteringsprocessen och hur vi metodiskt arbetar för att säkerställa att vi tänker utifrån ett kompetensbaserat och likabehandlade perspektiv från början till slut.

författare
Annelie Sjögren
Annelie Sjögren

Annelie Sjögren

före detta anställd på randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet