Allt fler svenska företag inom Engineering rekryterar kompetens från utlandet. Anledningen är enkel, vi har brist på ingenjörer i Sverige och det finns ett överflöd i andra länder – inte minst i Indien, som är ett av de länder vi rekryterar ingenjörer ifrån.

Jag har inte hört en enda företagare med dåliga erfarenheter. Fördelarna är många med att rekrytera ingenjörer från utlandet, menar vår konsultchef på Randstad Engineering.

Man och kvinna samtalar och skrattar.
Man och kvinna samtalar och skrattar.

Men trots att det blivit vanligare de senaste åren borde fler bolag öppna upp för utländsk kompetens. Det tycker konsultchefen på Randstad Engineering.

– Det ger tillgång till relevant kompetens som det idag råder stor brist på Sverige och den kompetensen vill väldigt gärna komma till Sverige. Du kan alltså inte bara få tillgång till just den kompetensen du söker, utan också kandidater som är drivna och motiverade att jobba hos dig.

mångfald allt viktigare internationellt

Enligt konsultchefen finns det ännu fler fördelar. Att ha en kulturell mångfald i din arbetsstyrka betyder att du har tillgång till kunskap om andra kulturer – ett slags kulturell förståelse – som är viktig för att kunna verka i internationella sammanhang.

– Globaliseringen gör att världen blir mindre och mindre och att vi arbetar närmre företag från andra delar av världen. Att visa att du har flera nationaliteter på ditt företag signalerar förändringsbenägenhet och att du har tillgång till flera olika perspektiv och kompetenser, något jag tror kommer att bli allt viktigare i framtiden.

förbyggande intervjuer

Samtidigt kan konsultchefen förstå varför arbetsgivare hellre väljer en svensk kandidat. Det kan finnas en rädsla för att kandidaten ångrar sig och vill flytta hem, vilket gör att man tvingas börja om i rekryteringsprocessen. Eller också är man rädd att det kommer att uppstå problem till följd av språkförbistring eller kulturskillnader. Men den här typen av frågetecken kan rätas ut under intervjun.

– Rekryteringen av en utländsk kandidat kommer att behöva se lite annorlunda ut, så enkelt är det. Som arbetsgivare behöver du få en uppfattning om kandidaten är införstådd med vad det innebär rent praktiskt att flytta till Sverige och om han eller hon upplevs vara mogen för den förhållandevis stora förändringen, menar konsultchefen och fortsätter:

– Vad gäller språkförbistring och kulturskillnader är min erfarenhet att de som flyttar hit är motiverade att lära sig och anpassa sig till det svenska samhället. Jag har ännu inte hört någon arbetsgivare som inte har goda erfarenheter av att ta in utländsk kompetens. Fördelarna är för många.

linkedin effektivt för att optimera rekrytering

För att nå fram till och komma i kontakt med relevant kompetens från utlandet kan du som arbetsgivare behöva gå ifrån traditionell rekrytering och utannonsering av tjänster. Enligt konsultchefen på Randstad Engineering är LinkedIn ett svårslaget verktyg i sammanhanget.

– LinkedIn är fantastiskt för den möjliggör en fördomsfri rekrytering. Dels därför att LinkedIn inte förhåller den sig till kön, etnicitet eller ålder, utan har kompetens som urvalskriterie. Det handlar även om att kandidaterna själva kan söka jobbet direkt från sin LinkedIn-sida, vilket gör annonsen betydligt mer tillgänglig än om den endast ligger på företagets hemsida.

författare

Lisa Pettersson

före detta anställd på randstad engineering

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet