HR-avdelningen spelar en avgörande roll för hur väl ett företag lyckas med sitt uppdrag. Så har det alltid varit, men HR-avdelningarnas roll har blivit än mer betydelsefull nu när många organisationer kämpar hårt för att klara sina personalbehov och hålla kostnaderna under kontroll mot bakgrund av covid-19-pandemin.

I denna unika miljö är det värt att se över HR-strategin för att säkerställa att den fortfarande svarar mot företagets behov.

Här följer några exempel på hur strategin eventuellt kan uppdateras, både för företagets överlevnad på kort sikt och för er framtida konkurrenskraft.

Ladda även ner vår e-bok om hur du bygger en effektiv HR-strategi.

använd konsulter och inhyrd personal

Om du ännu inte drar nytta av den flexibla arbetsmarknaden kan du gå miste om värdefulla möjligheter. Du löper också risk att hamna på efterkälken i konkurrensen om de bästa kandidaterna.

Det har konstaterats i ett flertal studier att antalet personer som arbetar på tillfälliga kontrakt eller uppdragsbasis och andelen företag som använder sig av sådan arbetskraft har ökat på senare tid.

Tre fjärdedelar av (76 %) av HR-cheferna använder sig av inhyrd personal och tillfälliga medarbetare enligt en av de senaste Talent Trends-rapporterna från Randstad.

2019 års upplaga av undersökningen Global Business & Spending Outlook från American Express visade på liknande siffror. Tre av fyra företag (75 %) uppgav att uppdragstagare, frilansare och inhyrd personal skulle vara ett viktigt inslag i deras bemanning de kommande två åren. Det var en ökning från 43 procent 2018.

Med flexibel bemanning kan du bland annat:

  • få tillgång till tillfällig personal när du behöver den som mest – i samband med enskilda projekt eller perioder med hög efterfrågan
  • få tillgång till specialiserade frilansare och uppdragstagare med kompetens inom särskilda områden
  • undvika de tids- och kostnadsåtaganden som tillsvidareanställningar medför
  • få ned arbetsbelastningen för din fasta personal
  • täcka upp vid sjukfrånvaro, föräldraledighet, obetald ledighet eller tjänstledighet
Närbild på en kvinna som sitter vid datorn och tittar upp.
Närbild på en kvinna som sitter vid datorn och tittar upp.

använd teknik för att sänka kostnaderna

De senaste årens tekniska utveckling på HR-området har varit spännande och öppnat många möjligheter för företagen att kontrollera kostnaderna genom snabbare och effektivare HR-processer.

Nya innovationer kan effektivisera traditionellt tidskrävande uppgifter som att söka efter, sålla bland, bedöma och intervjua kandidater.

Allyo är ett exempel på ett verktyg som genom automatisering och maskininlärning reducerar administrationsbördan vid rekrytering, medan tjänster som Relevate referens kan effektivisera och optimera arbetet med att kontrollera referenser.

Det är också värt att överväga fördelarna med metoder som videointervjuer, som kan hjälpa dig att nå ut till passiva kandidater och göra hela intervjuprocessen enklare och billigare för alla parter.

När ni tar till er ny HR-teknik visar det att ni rör er i takt med tiden. Det visar också att ni är villiga att införa nya metoder och system som gör ansökningsprocessen enklare för kandidaterna, vilket är positivt för ert employer brand.

tänk långsiktigt

På grund av den enorma påverkan som covid-19-pandemin haft på organisationer och arbetstagare världen över är många företag av förståeliga skäl upptagna med problem som måste hanteras omedelbart.

Men även i en extrem situation som denna tänker många HR-chefer inte bara på de kortsiktiga prioriteringarna utan också på mer långsiktiga mål.

Ett av de mest effektiva sätten att förbereda sig för framtiden är att utforma en strategi för kompetensförsörjning. Det är ett bra sätt att se till att dina viktigaste HR-processer, såsom att identifiera, rekrytera och introducera kandidater, ligger i linje med verksamhetens övergripande mål och prioriteringar.

Inled en dialog med ledningen för att skapa dig en tydligare bild av var företaget vill vara om 12 månader, två år och fem år. På så sätt får du en bättre uppfattning om vilken kompetens som kommer att behövas för att stödja organisationens tillväxt och utveckling.

Det är också klokt att läsa på om de viktigaste trenderna i din bransch just nu och om hur förhållandena förväntas förändras inom den närmaste framtiden. Om det till exempel står nya tekniska krav eller regeländringar för dörren måste du vara beredd med rätt medarbetare och rätt kompetens för att möta de nya utmaningarna på bästa sätt.

I slutändan handlar det om att framtidssäkra företaget. Fundera över vilka åtgärder du kan vidta för att:

  • få en uppfattning om er nuvarande kapacitet
  • identifiera kompetensgap
  • fylla dessa gap

En erfaren HR-partner kan hjälpa dig att planera och genomföra dessa processer.

ta stöd av ett bemanningsföretag

Det är mycket begärt av HR-avdelningen – som i många små företag utgörs av en enda person – att den ska bära ansvaret för alla personalfrågor och säkerställa att organisationen har den kompetens som krävs för att lyckas.

Bemanning är ett mycket komplext och dynamiskt område där trenderna förändras fort. Det är inte lätt att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen inom HR och arbetsmarknad, och ännu svårare att ligga steget före.

Det är just därför som många företag har mycket att vinna på att anlita en särskild partner inom HR-tjänster. Kunskapen och erfarenheten hos ett företag som Randstad kan hjälpa dig att bättre förstå dina behov och skräddarsy din HR-strategi efter dem.

Dessutom kan vi hjälpa dig att hålla jämna steg med trender och förändringar inom HR-teknik, något som kan vara särskilt värdefullt för mindre företag som inte har resurser att anställa experter inhouse.

Vi har tagit fram en ny e-bok med insikter i ett av de ämnen som diskuteras här, nämligen kompetensförsörjning, och hur man bygger en effektiv HR-strategi. Ta gärna del av den.

författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet