Mångfald är ett brett begrepp som innefattar olikheter i många olika egenskaper hos individer i en grupp. Det kan handla om allt från könstillhörighet till religion till sexuell läggning, för att nämna ett fåtal exempel. I Sverige ligger vi i framkant vad gäller många frågor inom ämnet, men vi tycker att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Här delar vi med av tips för att främja mångfaldsarbete på arbetsplatsen.

fatta ett strategiskt beslut

Etnisk mångfald är jätteviktigt i alla organisationer. Det ökar inte bara lönsamheten för företag, utan också kreativitet och initiativ. Genom att ha en grupp med människor av olika etnisk bakgrund får man med flera olika perspektiv vilket leder till nya idéer och innovationer.

“Företag måste förstå att det inte bara handlar om att anställa ett par medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk med enda syfte att nå ett mångfaldsmål, utan det handlar om att ta ett strategiskt beslut som genomsyrar hela organisationen”, säger en av Randstads rekryterare.

Ett strategiskt beslut innebär att man tar ett aktivt grepp om hur man vill jobba i frågan, och därefter implementerar ett arbetssätt som främjar beslutet genom hela organisationen. Det gäller också att ha ett tydligt “varför” och att alla är med på banan och ser de värdefulla fördelarna med att jobba aktivt inom detta område.

skapa en inkluderande arbetsplats

Målet ska vara att skapa en arbetsplats där alla medarbetare, oavsett bakgrund, känner sig välkomna och inkluderade. Det handlar inte bara om att på organisationsnivå besluta att man är en inkluderande arbetsplats, det handlar också om att få med alla kollegor på tåget och att man vågar tänka utanför sin box, kring allt från stora frågor till så simpla saker som samtalsämnen på rasterna.

Något som är självklart för oss som vuxit upp i Sverige är innebörden av att åka till fjällen för att åka skidor. För en utrikesfödd kan detta vara ett helt okänt koncept.

En annan kulturell skillnad kan vara till exempel hur man i Sverige ofta uppmuntras sedan barnsben att säga vad man tycker eller ha åsikter om saker och ting. Så är det inte på alla platser och en fråga kring "vad man tycker" kan upplevas helt okänt. Det innebär däremot inte att vi inte ska ställa frågan, men att vi ska ha en öppenhet för att frågan både kan tolkas annorlunda och att svaret kanske inte blir som man tänkt.

Kollegor spelar en stor roll i att inkludera nya medarbetare på arbetsplatsen och genom att adressera olikheter i organisationen blir det lättare för alla att tillsammans ska kunna jobba för ett inkluderande klimat.

Två personer har en konversation sittandes i en lounge miljö
Två personer har en konversation sittandes i en lounge miljö

våga fråga

Det är inte helt ovanligt att man inte vågar fråga sina kollegor om man noterar kulturella skillnader i hur man är eller beter sig. Att våga fråga är en viktig faktor, dels för att skapa en förståelse för varandra men också för att öppna upp för nya perspektiv och tankar i gruppen.

Det är inte kränkande att fråga en ny medarbetare varför de gör på ett visst sätt, eller om de kan berätta mer om hur det är därifrån de kommer. Många är rädda att säga fel eller att trampa på ömma tår, men det är sällan fel att fråga när man undrar. Detta är något som bör uppmuntras för att få en förståelse för varandra. Finns det en förståelse är det lättare att samarbeta och knyta kontakt.

så främjar du mångfald på arbetsplatsen

Mångfald och inkludering är ett område som alla verksamheter måste arbeta med för att stå sig i konkurrensen om talangerna. Ladda ner vår guide för fler insikter i ämnet.

ladda ner

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet