En digitaliserad rekryteringsprocess blir allt viktigare för att hitta och attrahera nya medarbetare. Till följd av covid-19-pandemin har digitaliseringen påskyndats och om er organisation inte har anpassat rekryteringen till det nya normalläge som pandemin banade väg för är det dags att se över er rekryteringsstrategi.

Distansarbete och hybrida arbetsplatser ser ut att vara här för att stanna och det ställer nya krav på rekryteringen, där allt fler företag måste gå över till digitala metoder t.ex. när det gäller att hitta och intervjua kandidater samt introducera nya medarbetare på arbetsplatserna. 

Som tur är utvecklas det ständigt ny teknik och nya tjänster inom HR-området som kan hjälpa företagen att anpassa sig till nya trender och kandidatbeteenden. Här går vi igenom några olika lösningar som förenklar olika aspekter av att rekrytera kandidater i den digitala miljön.

videointervjuer

Intervjustadiet är ett av de mest mänskliga och personliga inslagen i hela rekryteringsprocessen. Det är den punkt där en organisation verkligen börjar lära känna personerna som kan komma att anställas, samtidigt som kandidaterna får veta mer om kulturen i företaget och sina potentiella kollegor.

Hur gör man för att återskapa upplevelsen av att mötas ansikte mot ansikte i en digital miljö? Videoteknik spelar en nyckelroll med flera välkända verktyg som:

  • Microsoft Teams
  • Google Meet
  • Skype
  • FaceTime
  • WhatsApp

Med dessa lösningar kan du enkelt boka in och genomföra intervjuer utan att någon behöver resa eller lägga ned mer tid än nödvändigt.

Möjligheten att spela in videointervjuer kan också visa sig användbar, både för arbetsgivaren som kan gå tillbaka och granska samtalet, och för kandidaten som kan analysera sin prestation.

Kvinna som sitter vid ett bort och skriver på sin laptop
Kvinna som sitter vid ett bort och skriver på sin laptop

bedöma och utvärdera 

När du kommer till ett senare skede i rekryteringsprocessen och listan över tänkbara kandidater börjar bli kortare behöver du fundera över de bästa sätten att digitalt bedöma och utvärdera kandidaternas kompetens.

Om det inte längre går att utvärdera kandidaterna ansikte mot ansikte i företagets lokaler eller vid en testanläggning finns det alternativ som elektroniska metoder eller gamification. Med hjälp av digitala verktyg kan du navigera i detta skede av rekryteringsprocessen på distans. Tekniken kan dessutom ge fördelar som en mer djupgående analys av kandidaternas potential, som går utöver tydligt identifierbara färdigheter och erfarenheter.

Med ett system som Pymetrics kan du exempelvis använda spel för att bedöma en kandidats mjuka kompetenser genom att undersöka hans eller hennes kognitiva och känslomässiga egenskaper.

Digitala verktyg kan också vara användbara när du ska kontrollera referenser. Relevate referens har tagits fram för att hjälpa organisationer att fatta bättre rekryteringsbeslut genom digitaliserade referenstagningar.

Lösningar som dessa kan hjälpa dig att hitta rätt i den digitala rekryteringsmiljön, och realisera de effektivitetsfördelar som digitalisering kan ge. De kan dessutom minska risken med att anställa och få dig att känna dig säker på att ni anställer rätt person för den aktuella rollen och för ert företag.

digital onboarding 

Rekryteringsprocessen är inte slut när en kandidat erbjuds tjänsten och tackar ja till att bli en del av din organisation. Om du vill bygga starka, ömsesidigt fördelaktiga relationer med medarbetarna och få ut mesta möjliga av deras kapacitet bör du se till att introduktionen av nya medarbetare håller hög kvalitet.

Undersökningar har visat följande:

  • 69 % av alla anställda är mer benägna att stanna hos en arbetsgivare i minst tre år om de fått en bra introduktion.
  • Arbetsgivare som är duktiga på att introducera nya medarbetare kan förbättra retentionen av nyanställda med 82 % och öka produktiviteten med över 70 %.

När du står inför utmaningen att introducera nya medarbetare på distans är videoteknik återigen en avgörande del av lösningen. Via digitala möten kan nyanställda interagera med sina chefer, få tillfälle att prata med sina kollegor och ställa frågor medan de finner sig tillrätta på den nya arbetsplatsen.

Vill du läsa mer om olika lösningar för att digitalisera rekryteringen? Ladda gärna ner vår guide i ämnet. 

författare
Jennie Strömqvist
Jennie Strömqvist

Jennie Strömqvist

director randstad care & randstad future talent trainee program

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet