Stora organisationer är beroende av en betydande personalstyrka med hög produktivitet för att fungera optimalt och leverera resultat för kunderna. Därmed utgör också personalkostnader en avsevärd del av ditt företags utgifter. Du måste vara säker, inte bara på att du har tillräckligt med resurser för att upprätthålla produktionen, men också på att du attraherar och behåller rätt talanger genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Vidare finns det många andra ekonomiska faktorer att överväga, utöver de uppenbara som rekryterings- och lönekostnader, såsom de produktivitetsförluster som uppstår när tjänster står otillsatta eller när du rekryterar fel person.

När du behöver få dina personalkostnader under kontroll är ett samarbete med ett erfaret bemanningsföretag ett av de snabbaste och mest effektiva sätten att nå målet. Vi har skapat en besparingskalkylator, där du kan se hur mycket du skulle kunna spara med hjälp av Randstad Inhouse Services och våra unika bemanningslösningar för rekrytering och tillfällig personal.

minska personalkostnaderna 

Här följer också några exempel på hur ett bemanningsföretag kan hjälpa dig att minska personalkostnaderna. 

undvik felrekryteringar

Alla vill undvika att rekrytera fel person till en tjänst. Att rekrytera någon som sedan visar sig inte alls passa in i organisationen eller som helt enkelt inte kan göra jobbet med den kvalitet som krävs är slöseri med tid, pengar och ansträngning för alla parter. Det kan också skada motivationen och arbetsmoralen.

Ur rent ekonomisk synvinkel kan en felrekrytering enligt vissa studier kosta ditt företag 30 % av den anställdes första årslön.

En av de största fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag är möjligheten att avsevärt höja kvaliteten på rekryteringen. Dedikerade bemanningsföretag är specialiserade på att rekrytera rätt personer till specifika roller, genom rigorösa och beprövade metoder för gallring bland ansökningarna, analys och referenskontroll.

Detta är ett område där moderna verktyg och tekniker som Relevate referens kan visa sig ovärderliga.

lägre kostnader för platsannonsering

Stora delar av det ekonomiska åtagande det innebär att anställa personal härrör från behovet av annonsering och marknadsföring av de lediga tjänsterna på jobbportaler och andra plattformar. Det är av förståeliga skäl frestande att publicera och marknadsföra de lediga tjänsterna i så många kanaler som möjligt, men det kan visa sig bli en dyr rekryteringsmetod.

Rätt bemanningsföretag kan hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna snabbt och enkelt, genom att ge dig tillgång till en kandidatpool med granskad och beprövad kompetens.

På så vis slipper du lägga ned mycket av den tid och möda som annonsering och identifiering av lämpliga kandidater annars hade krävt. De anställda som skulle ha att utfört detta arbete får istället flexibilitet och frihet att fokusera på andra uppgifter som kan skapa mer värde för företaget.

minskat administrativt arbete

Personalhantering kräver en hel del administrativt arbete, från skiftplanering till hantering av övertidsarbete och löner. För större verksamheter som har en stor och varierad personalstyrka kan detta arbete bli extremt komplext och vara kostsamt för HR-avdelningen såväl i tid som i pengar.

När du samarbetar med ett bemanningsföretag kan de avlasta ditt företag genom att ta över mycket av det administrativa ansvaret. Om du t.ex. ofta anlitar tillfällig personal vid arbetstoppar kan du låta en HR-specialist analysera tillgänglig kapacitet, ta in den personal du behöver och ta hand om processer som introduktion och lönehantering.

Att ha en partner på plats kan visa sig särskilt effektivt om du söker HR-tjänster som är skräddarsydda efter just din verksamhets unika behov och utmaningar.

ökad flexibilitet

I många branscher – med tillverkningsindustrin som ett av de tydligaste exemplen – styr säsongsbundna trender och svängningar hur mycket företagen producerar och därmed också vilket personalbehov de har.

Vill du dra största möjliga nytta av dina resurser vid varje given tidpunkt bör flexibilitet vara centralt för din personalförvaltning. Med hjälp bemanningsföretagets tjänster och expertis kan du optimera din rekrytering av flexibel arbetskraft och anpassa tillgången på personal till produktionscyklerna.

Du minimerar slöseriet med resurser genom att utöka eller reducera personalstyrkan efter behov, så att du bara betalar för faktiskt utförda arbetstimmar och minimerar kostnaden för övertidsarbete. Du minskar också risken att ni till följd av underbemanning inte kan leverera i tid eller enligt beställning.

digitala lösningar

Tekniska innovationer är en viktig del av den pågående utvecklingen inom HR, och de flesta företag har något att vinna på att ta till sig nya system och tekniker för att optimera rekryterings- och personalförvaltningsprocesser.

När det gäller kostnadseffektivitet kan metoder som elektronisk fakturering och automatisering av centrala uppgifter som gallring bland kandidater, referenskontroller och analyser av personalstyrkan frigöra tid som dina medarbetare ägna åt uppgifter där deras kompetens kommer till nytta. Elektroniska och automatiserade processer minskar också risken för mänskliga fel, som ju kan vara ekonomiskt kostsamma.

Ett bemanningsföretag kan hjälpa dig att hålla jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen och avgöra vilka verktyg du skulle ha mest nytta av.

Använd vår kalkylator om du är nyfiken på att ta reda på vilka potentiella kostnadsbesparingar du kan göra. Det tar bara fem minuter och du får svar direkt.

författare
Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad
Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad

Josefine Kjellgren

Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet