Ny teknik och framsteg inom automation och robotteknik har skapat fantastiska möjligheter för tillväxt och innovation. Tyvärr överskuggas möjligheten till tillväxt av olika utmaningar, som den globala arbetskraftsbristen och det växande kompetensgapet.

Om din organisation inte har den kompetens som krävs för att använda och hantera den nya tekniken kommer ni inte kunna nyttja möjligheterna som bidrar till att öka affärsresultaten. Om detta låter bekant är du inte ensam. Organisationer över hela världen kämpar med att säkra den kompetens och de medarbetare som behövs för att växa och förbli konkurrenskraftiga på dagens snabbt föränderliga marknad. 

För att säkra den kompetens som behövs idag och i framtiden är det avgörande för organisationer att fokusera på personalplanering. Om det känns utmanande att hantera själv finns det som tur är hjälp att få. Att samarbeta med ett HR-företag, som Randstad, kan hjälpa din verksamhet att lösa nuvarande och framtida arbetskraftsbrist. 

Läs mer om hur ett samarbete med Randstad kan hjälpa din organisation att bygga en personalstyrka för framtiden.

vanliga frågor om randstad

Ladda ner vår FAQ för att lära dig mer om fördelarna med att samarbeta med Randstad och vilka olika bemanningslösningar vi kan erbjuda. 

ladda ner vår FAQ

ta personalplaneringen till nästa nivå

Personalplanering är alltid viktigt, oavsett vilka externa förutsättningar eller interna prioriteringar som styr företaget vid ett givet tillfälle. När du står inför utmaningar som förändrad efterfrågan från kunderna, störningar i leveranskedjan eller den pågående arbetskraftsbristen, blir strategisk personalplanering absolut nödvändig.

Det kan hjälpa er att:

 • minska personalkostnaderna
 • se till att tillgänglig arbetskraft används så effektivt som möjligt
 • se till att arbetsbelastningen inte blir för stor, vilket bidrar till nöjdare medarbetare och minskad personalomsättning
 • identifiera möjligheter till karriär- och kompetensutveckling
 • identifiera nuvarande och framtida kompetensbrister inom företaget

Genom att samarbeta med ett HR-företag kan du få tillgång till de resurser, insikter och den teknik som ditt företag behöver för att skapa effektiva strategier för personalplanering som ger verkliga resultat. Randstad genomför till exempel årliga undersökningar för att tillhandahålla djupgående insikter om vad arbetstagare värdesätter och de senaste trenderna på arbetsmarknaden. Med den typen av insikter som underlag blir det enklare att bygga gedigna rekryteringsstrategier för att attrahera, engagera och behålla de rätta medarbetarna. 

behovet av en flexibel personalstyrka

Ett annat begrepp som har fått större betydelse under de senaste åren, och som nu är en avgörande faktor för alla arbetsgivare, är flexibel bemanning. Framförallt har användning av tillfällig personal blivit väldigt vanligt runt om i världen. Enligt en studie från Deloitte spenderar företag upp till 30 % av sina upphandlingskostnader på tillfällig arbetskraft.

Med en genomtänkt strategi för rekrytering och hantering av flexibel personal kan du uppnå fördelar som:

 • kostnadsbesparingar, eftersom du bara betalar för den personal du behöver, när du behöver den
 • tillgång till specifik kompetens inför särskilda projekt eller kortvariga behov
 • möjlighet att skala upp eller ned arbetsstyrkan efter behov för att möta varierande produktionskrav
 • flexibilitet och anpassningsförmåga hos personalstyrkan

Även om flexibel bemanning erbjuder många fördelar kan denna typ av personallösning vara svår att hantera och rekryteringen kan bli tungrodd och tidskrävande. Att anlita en bemanningspartner kan avlasta och säkerställa att du nyttjar din personalplanering på bästa sätt och till fullo utnyttjar fördelarna med flexibilitet.

Med Randstad får du också direkt tillgång till vår omfattande kandidatbank av förhandsgranskade kandidater, vilket effektiviserar rekryteringen av tillfälliga medarbetare. 

kompetensbaserad personalplanering

Eftersom kompetensgapet fortsätter att öka är omskolning och kompetensutveckling fortfarande viktiga komponenter i all strategisk personalplanering. I takt med att konkurrensen om kandidaterna hårdnar kan det enda sättet att säkra rätt kompetens för företaget vara genom omskolning och kompetensutveckling av den nuvarande personalstyrkan.

Karriärutvecklingsprogram kan bidra till att förbättra medarbetarnas engagemang och produktivitet. Randstad Workmonitor från 2023 visar att mer än hälften av dagens arbetstagare är oroliga för anställningstryggheten. Att utveckla en tydlig väg till karriärutveckling inom företaget kan bidra till att dämpa en del av denna oro.

När du skapar en strategi för omskolning och kompetensutveckling finns det ett par best practise att tänka på, som att:

 • skapa en tydlig och transparent process
 • belöna chefer som identifierar potentialen hos interna medarbetare
 • ge medarbetarna befogenhet och ansvar att själva påverka sin karriärutveckling 
 • ge medarbetarna olika alternativ till karriärvägar och resurser

Möjligheter till omskolning och karriärutveckling är något som både medarbetare och arbetsgivare vinner på. De anställda kan utveckla sin kompetens och säkra sin framtida anställbarhet, och arbetsgivarna kan framtidssäkra sin personalstyrka genom att säkerställa att de har rätt kompetens. I slutändan kan denna typ av kompetensbaserad personalplanering hjälpa ditt företag att bygga upp en produktiv och flexibel personalstyrka samtidigt som den förbättrar medarbetarengagemanget och minskar rekryteringskostnaderna. 

Söker du stöd i denna del av personalplaneringen erbjuder vårt omställningsbolag Randstad RiseSmart olika tjänster för kompetenshantering. De kan bl.a. hjälpa till med karriärutveckling, prestationsutveckling, karriärprogram, omställningsstöd och outplacement.

spara tid och pengar

De flesta verksamheter – särskilt mindre företag – har en stram budget och måste vara försiktiga med sina HR-utgifter. Det gäller inte bara ekonomiska investeringar, utan också den tid som läggs på processer som rekrytering.

Om du t.ex. utannonserar en ledig tjänst och plötsligt sitter med högar av ansökningar att gå igenom kommer du att behöva lägga mycket tid på att gå igenom meritförteckningar och sålla fram de sökande som är bäst lämpade att gå vidare med till nästa steg. Och då har du inte ens kommit till den fas där kandidaterna ska intervjuas och bedömas, något som kan vara minst lika tidskrävande.

Att anlita en rekryteringsspecialist är ett av de säkraste sätten att optimera investeringarna och öka effektiviteten hos centrala HR-funktioner som rekrytering. Du får stöd av proffs som har gått igenom sådana här processer många gånger tidigare och som vet hur du kan effektivisera dem.

Kvinna sitter på golvet, lutar sig mott en soffa med en dator i knät
Kvinna sitter på golvet, lutar sig mott en soffa med en dator i knät

erfarenhet och expertis

För ett litet företag kan det te sig nästintill oöverstigligt att orientera sig på arbetsmarknaden, fastställa vilken kompetens som behövs, granska kandidater och i slutänden anställa rätt personer. Samtidigt är det viktigt att det blir rätt; felrekryteringar kan få avsevärda konsekvenser för företaget. 

Det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet uppskattar att kostnaden för en felrekrytering kan vara så hög som 30 procent av den nyanställdes årslön. I en tid då företag arbetar för att minska kostnaderna och maximera resurserna kan en enda felrekrytering ha en betydande inverkan på företagets budget, särskilt för små och medelstora företag. 

Att outsourca rekryteringen till ett rekryteringsföretag är ett klokt beslut om du inte känner dig trygg med att ta dig an uppgiften själv. En erfaren partner tar sig tid att förstå dina behov och kan visa hur de tidigare har levererat resultat till företag som liknar ditt. 

Det kan kännas tryggt att arbeta med en partner som har en gedigen bakgrund inom din bransch och känner till de trender som är viktigast just nu, oavsett om det gäller ny, betydelsefull teknik eller förändringar i arbetstagarnas önskemål.

Randstad har över 60 års erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare i olika branscher att tillgodose sina rekryterings- och kompetensbehov.

rekrytera bristkompetens

I nuläget är kompetensbrist en stor utmaning för många företag. Enligt vissa uppskattningar kan bristen på kvalificerade kandidater leda till 85 miljoner otillsatta tjänster och 8,5 biljoner i orealiserade årliga intäkter till år 2030.

Problemet kan vara särskilt svårlöst för mindre företag som saknar de ekonomiska musklerna att konkurrera med större organisationer. I en undersökning från LinkedIn uppgav 84 procent av de företag som hade färre än 200 anställda att deras största rekryteringsutmaning var att hitta tillräckligt många kvalificerade kandidater.

Ett partnerskap med ett väletablerat rekryteringsföretag ger dig tillgång till ett omfattande och mångsidigt nätverk av kandidater, så att du får bättre förutsättningar att snabbt hitta de medarbetare du söker. 

För organisationer som vill förbereda sig för framtidens alla utmaningar och möjligheter kommer förmågan att förvärva nischade, hett efterfrågade kompetenser, att vara livsviktigt, eftersom det kommer att vara avgörande för företags och hela branschers funktionssätt. Exempel på specifika roller som kommer att växa i betydelse under de kommande åren är:

 • IT-säkerhetsspecialist
 • datatekniker inom molnlösningar
 • UX-designer
 • AI-/NLP-tekniker

Vill du veta mer om vilka fördelar ett samarbete med Randstad innebär, hur vi kan hjälpa dig att säkra rätt medarbetare och vilka lösningar vi kan erbjuda dig? Ladda ner vår FAQ!

Detta är en uppdaterad version av en artikel som publicerades den 16 april 2021. 

författare
Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad
Head of Sales - Staffing & Inhouse Randstad

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse, randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet