Robotiserad processautomatisering (RPA) spelar en allt större roll inom rekrytering, och kan ge stora fördelar för företag som arbetar med stora rekryteringsvolymer.

vad är RPA?

Robotiserad processautomatisering är ett begrepp som alla företag – i synnerhet större organisationer som har en tydlig möjlighet att effektivisera och slimma verksamheten – bör intressera sig för.

Enligt uppskattningar kommer marknaden för automatisering av affärsprocesser att nå ett värde av 11,2 miljarder dollar (9,5 miljarder euro) under 2020 och 12,7 miljarder vid årsslutet 2021.

Tillväxten bygger på att allt fler företag tar till sig konceptet efter hand som de inser de potentiella vinsterna – såsom bättre kostnadseffektivitet, minskad risk för fel till följd av den mänskliga faktorn och till och med ett starkare arbetsgivarvarumärke.

RPA är obundet av kontorstider, och kan därför hjälpa dig svara snabbare, och omedelbart upprätta en dialog med kandidaterna. Automatisering av viktiga processer i rekryteringen kan alltså vara ett sätt att lyfta kandidatupplevelsen (utöver det faktum att det underlättar för arbetsgivaren). Dina kandidater kan få snabba svar på grundläggande frågor av robotar, samtidigt som den mänskliga kontakt de upplever blir av en högre kvalitet, eftersom dina medarbetare fått mer tid att fokusera på denna aspekt.

Dessa fördelar är särskilt tydliga när det är ett stort antal personer som ska rekryteras. Vid stora rekryteringsvolymer kan RPA göra det lättare att hålla deadlines och budgetramar och samtidigt rekrytera de rätta kandidaterna.

hitta kandidater och göra en första gallring

En viktig men tidskrävande del av arbetet vid stora rekryteringar är att hitta tillräckligt många kandidater. Du måste också på ett effektivt sätt gallra bland ansökningarna för att säkerställa att bara lämpliga sökande går vidare till nästa steg i processen.

När du behöver kasta nätet brett och nå så många kandidater som möjligt, kan RPA användas t.ex. för att interagera med kandidater på sociala medier. I ett läge där Facebook ensamt har nästan 2,5 miljarder användare varje månad har du inte råd att ignorera sociala mediers potential när det gäller platsannonser. Med hjälp av RPA kan du realisera den potentialen genom automatiserade publiceringar på de plattformar du föredrar och automatiserad behandling av svaren.

När ansökningarna börjar komma in kan du ta hjälp av program som automatiskt sållar fram de kandidater som har den kompetens, de kvalifikationer och den erfarenhet som du anser nödvändig. På så sätt gör du ovärderliga tidsvinster vid storskalig rekrytering, och ditt team kan utföra viktigare uppgifter än att gå igenom högar av meritförteckningar för att gallra bort dem som är uppenbart olämpliga.

I rekryteringsprocessens tidigaste skeden kan RPA kombineras med andra tekniker som bygger på artificiell intelligens och maskininlärning – allt för att spara tid och effektivisera arbetet. Ett exempel är de chatbotprogram som tillhandahålls av t.ex. AllyO. De gör det lättare att hålla kontakten med kandidaterna och att svara på vanliga frågor.

ATS och inbokning av intervjuer

Användningen av spårningssystem för sökande, ATS-system, är ett av de vanliga sätten för arbetsgivare att automatisera delar av rekryteringen. Undersökningar har visat att tre av fyra rekryterare (75 %) använder någon form av ATS-system.

Med ett ATS-program kan du hålla koll på en ansökan från start till mål. Information om enskilda kandidater och hur de presterar kan lagras i en central databas där uppgifterna är tillgängliga för anställande chefer och andra intressenter.

Ett ATS-system kan också användas för att boka in intervjuer. Om de sökande som ska gå vidare väljs ut automatiskt och automatiskt tilldelas en intervjutid baserat på den berörda linjechefens schema kan det spara enormt mycket tid. Det reducerar verkligen mängden manuellt arbete i detta steg, som annars kan vara ett av de mest arbetsintensiva i hela rekryteringsprocessen.

automatiserade processer i verkligheten

Randstad har en hel del erfarenhet av den påtagliga skillnad det kan göra att automatisera vissa centrala processer vid stora rekryteringar. Det beskrivs närmare i ett case där en stor multinationell lastbilstillverkare hade ett omedelbart anställningsbehov på 400 konsulter.

Det var i detta läge som företaget vände sig till Randstads Inhouse Services-division, som är specialister på heltäckande lösningar för stora rekryteringsvolymer, introduktion och hantering av nya medarbetare.

För att lösa denna utmaning förlitade sig Randstad Inhouse Services på en kombination av automatiserade processer och mänsklig expertis – helt i linje med ”Tech & Touch”, principen som utgör grunden för vår varumärkesidentitet.

Låter det intressant? Randstad har tagit fram ett case där du kan läsa mer om detta projekt, hur vi tog oss an det och vilka resultat vi lyckades uppnå för kunden.

författare
björn söderberg
björn söderberg

Björn Söderberg

senior sales manager, randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet