Det sägs ofta att en organisations mest värdefulla tillgång är dess medarbetare. Många små och medelstora företag över hela världen kämpar i nuläget för sin överlevnad i och med de utmaningar som covid-19-pandemin orsakat, och dessa företag kommer framöver att vara mer beroende än någonsin av medarbetarnas produktivitet.

För vissa kommer det nya normalläget att innebära tillväxtmöjligheter, vilket i sin tur innebär nya kompetensbehov.

När du navigerar i den här miljön och fokuserar på de mål du vill uppnå i år och längre fram, kan ett specialiserat bemanningsföretag göra stor skillnad för de resultat du uppnår.

Här är fem skäl till varför du bör överväga att anlita ett företag inom HR-tjänster:

1. tids- och kostnadsfördelar

Att spara tid och minska kostnaderna prioriteras av de flesta företag. Det är särskilt viktigt för små och medelstora företag med begränsade resurser som behöver hitta och anställa rätt personer på ett så effektivt sätt som möjligt.

Här finns det helt klart risker som företagen noga måste undvika. Det har uppskattats att kostnaden för att byta ut en anställd efter en felrekrytering är cirka 21 % av personens årslön.

Dessutom tog det – före covid-19-pandemin – i genomsnitt 36 dagar att tillsätta en ledig tjänst. Detta har sannolikt förändrats i och med den ökade arbetslöshet som pandemin orsakat, men man måste som arbetsgivare ändå tänka på hur mycket tid som läggs på varje rekrytering.

En av de viktigaste fördelarna med att arbeta med ett bemanningsföretag är att man snabbt och effektivt får tag i de medarbetare man behöver. Erfarna bemanningsföretag vet hur de ska dra nytta av den senaste HR-tekniken och få tillgång till kandidater av hög kvalitet, så att de optimerar din rekrytering och minimerar risken.

Vill du veta mer om Randstads olika bemanningslösningar? Ladda ner vår bemanningsguide.

2. tillgång till kvalificerad kompetens

Att identifiera och rekrytera rätt kompetens är en stor utmaning för företag inom många sektorer, särskilt de som är verksamma i tekniskt avancerade branscher med höga krav på specialiserad kompetens.

Undersökningar visar att 49 % av små och medelstora företag världen över ser bristen på kvalificerad arbetskraft som det största hindret de har att övervinna.

Covid-19 har drivit upp arbetslösheten och ökat antalet arbetssökande i många länder, men företag som redan före pandemin hade svårt att hitta kvalificerade kandidater inom specifika områden kommer antagligen att ha samma svårigheter under de kommande månaderna och åren.

Rätt bemanningsföretag kan hjälpa dig med detta problem på flera sätt. Till exempel kan ett bemanningsföretag ge dig tillgång till högkvalitativa kandidatpooler med arbetstagare som tidigare levererat resultat för företag vars behov liknar dina. Du kan också dra nytta av de senaste tekniska innovationerna inom HR och därmed effektivisera ditt sökande efter talanger.

3. flexibilitet

Små och medelstora företag måste ofta vara beredda på perioder av snabb tillväxt, förändring eller oförutsägbarhet. De behöver alltså bemanningsmetoder som är flexibla och anpassningsbara.

Det är mycket lättare att uppnå om du arbetar med ett erfaret bemanningsföretag som specialiserat sig på att hitta flexibla lösningar som motsvarar behoven hos företag som ditt.

Om du till exempel funderar på att expandera kan ett bemanningsföretag hjälpa dig att hitta kvalificerade medarbetare som skaffat sig värdefull erfarenhet i en bransch och nu vill utveckla sina karriärer vidare i en annan. Denna typ av kandidater är idealisk för företag som vill växa.

Är du istället ute efter storskalig, långsiktig flexibilitet som omfattar hela arbetsstyrkan, kanske för att du har ett stort behov av säsongsanställda? Ett erfaret bemanningsföretag erbjuder det stöd och den expertis du behöver för att lösa det.

Man och kvinna sitter ner och har en lunchpaus.
Man och kvinna sitter ner och har en lunchpaus.

4. avancerad personalplanering

Att planera och förutse behovet av arbetskraft är ofta en utmaning för HR-avdelningen. Detta gäller särskilt för små och medelstora företag som kan ha fluktuerande eller oförutsägbara behov, men saknar tid och resurser för personalplanering.

Ett bemanningsföretag kan hjälpa dig fastställa och sedan tillgodose dina behov inom humankapital genom att stödja dig i processer som:

  • att analysera data om arbetsstyrkan för att identifiera gap och förutsäga framtida behov
  • att dra maximal nytta av och omfördela befintliga resurser
  • att schemalägga personal baserat på realtidsdata och uppdateringar

Att optimera personalplaneringen är avgörande om du vill få ut mesta möjliga av dina medarbetare och förbereda företaget för framgång.

5. rätt balans mellan teknik och mänskliga kvaliteter

Under 2000-talet har tekniken kommit att spela en viktig roll för praktiskt taget alla aspekter av hur vi lever och arbetar. Företagens sökande efter rätt kompetens är inget undantag. Samtidigt måste man komma ihåg att rekrytering handlar om så mycket mer än att maximera effektiviteten med tekniska lösningar. Det finns ett grundläggande mänskligt element också.

Konceptet Tech & Touch utgör därför en viktig del av Randstads strategi. Genom samarbete med ett bemanningsföretag kan du alltså tillgodogöra dig de senaste innovationerna inom HR-teknik, utan att ge avkall på den viktiga mänskliga aspekten.

Randstad har sammanställt en guide som ger fler inblickar i våra bemanningslösning, till exempel:

  • olika bemanningslösningar för olika behov
  • hur faktureringen går till
  • exempel på hur vi hjälp andra företag
författare
Josefine Kjellgren
Josefine Kjellgren

Josefine Kjellgren

head of sales - staffing & inhouse randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet