Sammanvägningen av en växande kompetensbrist och pågående arbetskraftsbrist har skapat en kandidatdriven marknad. Detta har i sin tur förändrat arbetstagarnas löneförväntningar. Till exempel är arbetstagare i många delar av världen mindre benägna att acceptera stillastående löner eftersom det nu finns fler tillgängliga alternativ.

När du kombinerar dessa faktorer med nuvarande inflationsoro är det lätt att se varför lönerna ökar. Detta påstående styrks av en ny studie som visar att 100 % av arbetsgivarna i USA; 87 % i Västeuropa och 78 % i Asien och Stillahavsområdet förväntar sig att höja lönerna under 2022. Det är ett otroligt stort antal arbetsgivare, och för att företag ska kunna attrahera och behålla medarbetare måste de erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner.

läs mer

Vi har listat de de 10 främsta förmånerna för att behålla medarbetare.

ladda ner listan
smiling woman looking down while walking up stairs in a train station
smiling woman looking down while walking up stairs in a train station

lönens inverkan på medarbetarretention 

Medan löner alltid har varit en av de största drivkrafterna för att byta jobb ger dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad arbetstagarna makt att förvänta sig mer. Som vi vet har “the great resignation” varit frekvent i rubriker under 2021, och det kan inte förnekas att ett stort antal anställda väljer att lämna sina jobb. Bara i USA lämnade 4,5 miljoner anställda sina jobb i november 2021. Detta fenomen sker inte bara där. Vår senaste Randstad Employer Brand Research visar att 13 % av arbetstagarna i Sverige bytte arbetsgivare under 2021 och ytterligare 23 % planerar att byta jobb under 2022.

Naturligtvis finns det många anledningar till att arbetstagare lämnar sina jobb; bättre balans mellan jobb och fritid, möjlighet till distansarbete och förbättrade utbildningsmöjligheter. Vår undersökning visar dock att lön och förmåner förblir en av de främsta motivatorerna, och hamnar på andra plats efter trevlig arbetsmiljö på listan över skäl att byta jobb.

Liksom alla andra tjänster på marknaden styrs lönerna av utbud och efterfrågan. När 54 % av företagen runt om i världen uppger en arbetskraftsbrist så finns det definitivt en hög efterfrågan på arbetskraft. Denna efterfrågan är ännu högre för kvalificerad arbetskraft, eftersom den globala kompetensbristen påverkade arbetsgivarnas anställningsförmåga långt innan pandemin slog till.

Denna ökning i efterfrågan har följts av högre löneanspråk. Arbetstagarnas förväntningar är så starka att anställda är villiga att byta jobb för att få den lön och de förmåner de anser att de förtjänar. Kort sagt, om företag inte investerar i att utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande vad gäller lön och förmåner kommer det sannolikt att förlora några av sina bästa medarbetare.

läs mer

Vi har listat de de 10 främsta förmånerna för att behålla medarbetare.

ladda ner listan

vad innebär det för arbetsgivaren? 

Oavsett om ditt företag för närvarande står inför utmaningar att behålla personal eller inte så är det dags att överväga att utvärdera lönerna och förbättra ert förmånspaket. Den goda nyheten är att det finns en mängd fördelar med att förbättra ditt erbjudande, till exempel:

  • förbättrad medarbetarretention

Studier visar en direkt koppling mellan högre lön och medarbetare som stannar kvar. En nyligen genomförd studie utförd av Harvard University visar att en löneökning på 1 dollar per timme bland lagerarbetare resulterade i en 2,8-procentig retentionsökning. Ännu mer alarmerande resultat visar att varje förlorad dollar per timme i lön resulterade i en 28-procentig ökning av personalomsättningen. Det är ganska enkelt: om ditt företag inte erbjuder konkurrenskraftiga löner är dina medarbetare mer benägna att lämna.

  • långsiktig personalplanering

Även om ditt företag inte upplever en betydande arbetskraftsbrist just nu så kommer det sannolikt att göra det i framtiden. Verkligheten är att arbetskraftsbristen inte förväntas upphöra än på ett tag. Faktum är att vissa experter förutspår att det kan bli en global arbetskraftsbrist på över 85 miljoner arbetstagare 2030. Att inte vidta åtgärder för att förbereda ditt företag idag kan göra det nästan omöjligt att tillgodose dina personalbehov i framtiden.

  • kostnadsbesparingar

En löneökning kan faktiskt betala sig själv när den görs rätt, vilket ger en utmärkt avkastning på investeringen. Tricket är att identifiera det optimala ersättningspaketet – ett som är tillräckligt kraftfullt för att behålla dina medarbetare samtidigt som du håller företagets budget. När det optimala löneintervallet bestäms kan ditt företag spara genom minskad övertidslön, lägre frånvaro och minskade anställningskostnader.

  • förbättrade rekryteringsresultat

Det är bara att inse. Trots alla dina ansträngningar är 100 % medarbetarretention inte uppnåeligt. Anställda kommer att säga upp sig, och dessa befattningar måste fyllas. Medan arbetskraftsbristen växer och kompetensbristen ökar blir det allt svårare att attrahera nya medarbetare. Att ha ett konkurrenskraftigt förmånspaket på plats kan hjälpa ditt företag att locka kvalificerade kandidater och få dem att acceptera jobberbjudandet.

läs mer

Vi har listat de de 10 främsta förmånerna för att behålla medarbetare.

ladda ner listan

förbättra ert erbjudande avseende lön och förmåner 

Att utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande vad gäller lön och förmåner får inte vara efterklokhet och bör inte heller göras i all hast. Istället bör du skapa en genomtänkt ersättningsstrategi som stämmer överens med ditt företags vision och affärsstrategi. Att ha en strategi på plats kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt idag och under många år framöver.

Här är några saker att tänka på när du upprättar ett konkurrenskraftigt lön- och förmånspaket. 

1. marknadslöner

Som arbetsgivare är det viktigt att hålla sig uppdaterad om genomsnittliga lönenivåer för respektive bransch. Att använda denna information är en bra utgångspunkt och kan hjälpa dig att avgöra om ditt nuvarande löneintervall ligger över, på eller under genomsnittet för din marknad.

2. lönetrender 

Att förstå lönetrender inom din bransch är ett bra första steg, men du måste också känna till din direkta konkurrens. Det är till exempel viktigt för tillverkare att förstå lönetrender inom tillverkningsindustrin. Det är dock lika viktigt för dessa arbetsgivare att veta vilken typ av ersättning och förmåner andra tillverkare som anställer i just deras område erbjuder sina anställda och nyanställda. Att genomföra en omfattande konkurrentanalys kan ge dig de insikter du behöver.

3. löner är inte allt

Även om det är sant att lönerna är, och förmodligen alltid kommer att vara, en framträdande motivator för anställda som byter jobb så vill dagens arbetstagare ha mer. Arbetstagarnas förväntningar på förmåner har faktiskt förändrats avsevärt sedan pandemin.

Vår senaste Randstad Employer Brand Research visar till exempel att en sund balans mellan jobb och fritid är det tredje viktigaste kriteriet vid val av arbetsgivare. För att möta detta behov söker arbetstagare meningsfulla förmåner, som hybridarbete, flexibla arbetsscheman, mer betald ledighet och extra föräldralön. Därför måste arbetsgivare som vill förhindra att deras anställda säger upp sig skapa ett förmånspaket som ger de anställda möjlighet att upprätthålla en sund balans mellan jobb och fritid.

Dessutom bryr sig dagens anställda mer om arbetssäkerhet och karriärutveckling. De förstår att världen förändras och att det finns en stor efterfrågan på vissa färdigheter, som digitala färdigheter. För att säkerställa sin anställbarhet under de kommande åren vill dessa arbetstagare ha mer utbildning, karriärutveckling och kompetensutveckling. Att erbjuda dessa typer av förmåner kan bygga upp en lojalitet hos dina medarbetare och göra dem mindre benägna att byta jobb.

4. personalförmåner

För att skapa ett erbjudande som får dina medarbetare att stanna är det viktigt att inkludera både konkurrenskraftiga löner och meningsfulla personalförmåner. Högre löner utan förmåner som balanserar dina medarbetares privatliv kanske inte räcker för att hindra dina medarbetare från att byta jobb. Å andra sidan räcker det inte heller med förmåner utan konkurrenskraftiga löner. Det är först när konkurrenskraftiga löner och meningsfulla förmåner går hand i hand som ditt företag kan få den förbättrade retentionsgrad det önskar.

läs mer

Vi har listat de de 10 främsta förmånerna för att behålla medarbetare.

ladda ner listan
författare
Maria Strömberg
Maria Strömberg

Maria Strömberg

perm manager