Helena Ålander och Lena Reichard är båda civilekonomer i grunden och har lång erfarenhet inom bank, försäkring och finans, respektive redovisning och controlling. Idag arbetar de med HR och kompetensförsörjning som konsultchefer på Randstad Finance i Stockholm. I sin yrkesroll kommer de i kontakt med många olika typer av bolag, inom olika delar av ekonomifältet. Vilka är de främsta trenderna inom finance, hur har covid-19-pandemin påverkat branschen och hur ser de på framtiden? Här får vi veta mer om just det.

tjänsterna som försvinner

Digitalisering, automatisering och AI kan kännas som uttjatade begrepp då de använts flitigt de senaste åren, men än är de högaktuella och särskilt i relation till ekonomisektorn där de haft och spås ha en fortsatt stor inverkan på branschen. Detta är något som märks allt tydligare inom fältet menar Lena.

“Enklare roller som exempelvis ekonomiassistenttjänster blir allt färre. Det beror ju naturligtvis på faktorer som digitalisering och robotisering, och att många av de enklare och mer rutinartade tjänsterna kan ersättas med AI” säger Lena.

Helena som har en bakgrund inom bank, försäkring och finans och idag arbetar med kompetenser inom detta område instämmer, och lyfter även globaliseringen som en anledning till att efterfrågan inom vissa enklare tjänster minskar.

“Många banker, och andra stora bolag också för den delen, flyttar sina ekonomiavdelningar till Baltikum, vilket också är en anledning till att många tjänster inom området försvinner. Vi ser dock också att en del flyttar tillbaka verksamheterna till hemmaplan igen, så det är spännande att få följa den utvecklingen” säger Helena.

digitaliseringen ställer nya krav

Digitaliseringens fäste har givetvis inte enbart lett till att tjänster försvinner, utan också till att nya behov uppstår vilket i sin tur lett till nya kompetenskrav. Ett sådant är det ökade behovet av IT-kompetens inom ekonomitjänster.

“Vi får allt fler förfrågningar om IT-kompetens kopplat till ekonomi och även specifika roller såsom IT-ekonomer. Det är nästan ett krav i de flesta roller idag. Kandidaten behöver dels vara duktig på sitt yrke som ekonom, men det räcker inte. Man måste också ha kunskaper inom olika system och kunna navigera i dessa” säger Lena.

“Som ekonom idag behöver du vara systemtung och tycka att det är roligt. Denna typ av kompetens är något som alltid efterfrågas, mer nu än någonsin tidigare. Det ställer också krav på att man är snabblärd och har förmåga att sätta sig in i nya system” säger Helena.

covid-19-pandemins inverkan på branschen

Att covid-19-pandemin har påverkat arbetsmarknaden i stort är ingen nyhet. Den har också lett till att helt nya arbetssätt uppstått. De som haft möjlighet har helt eller delvis arbetat hemifrån, något som 9 av 10 vill fortsätta med även i framtiden enligt en Sifo-undersökning som Randstad låtit göra. Helena och Lena har reflekterat över hur det har påverkat deras konsulter som påbörjat nya uppdrag, men också deras kunder i egenskap av uppdragsgivare.

“Det ställs lite nya krav på konsulterna som påbörjar nya uppdrag. Upplärningen sker i många fall på distans vilket såklart inneburit olika utmaningar” säger Helena.

“Man måste våga vara lite mer besvärlig. Sitter man i ett kontorslandskap kan man alltid fråga den som sitter bredvid om man funderar på något, men har man fått en genomgång på nätet där man delat skärm med varandra är det inte lika lätt att ställa en följdfråga när man lagt på i mötet” fyller Lena i.

Att arbeta på distans ställer inte bara nya krav för att komma in i arbetet och lära sig uppgifterna, utan också och framför allt vad gäller den sociala aspekten och att komma in i gruppen.

“Det krävs mycket av den nya medarbetaren för att komma in i gruppen. Man måste våga vara social och ta lite plats. Det är en lite högre tröskel att ta sig över helt enkelt” säger Lena.

våga satsa och introducera på distans

Utmaningarna som kommer i och med den fysiska distansen gäller såklart även arbetsgivare.

“Att introducera en ny medarbetare på distans och få personen att känna sig välkommen kräver lite mer av en” konstaterar Helena.

Detta är något både Lena och Helena ser att många företag drar sig lite för. Många har egentligen ett behov av att förstärka med ny kompetens, men har valt att avvakta då de helt enkelt inte riktigt vet hur de ska lyckas rent praktiskt när man inte kan ses som man önskar.

“Även om tröskeln är lite högre går det jättebra att introducera nya medarbetare på distans. Det underlättar mycket om man har mycket dokumentation att dela med den nya kollegan, annars kan det vara en god idé att börja ta fram sådant material i samband med att man lär upp den nya medarbetaren” säger Lena.

Ta del av Randstads bästa tips för hur du lyckas med den digitala onboardingen här, och hur du får din nya medarbetare att känna sig välkommen och inkluderad i teamet.

Vill du veta mer om Randstad Finance och konsultverksamheten, eller är du nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa dig med ditt kompetensbehov?