Life Science är en bransch som är i ständig utveckling, vilket ju också är hela grunden inom området. Men vilka är de senaste trenderna på marknaden? Vad har hänt de senaste åren och vad kommer att hända härnäst? Våra medarbetare på Randstad Life Sciences, Ann Rütt som är Sales Consultant och Patricia Torregrosa som är Senior Konsultchef, delar med sig av sina insikter och diskuterar trenderna de ser. 

små företag slår fäste och en främjad innovationskraft

En generell trend som svept över Sverige de senaste åren är att R&D (Research & Development) har lagts ner på många ställen. Många större företag, främst inom läkemedelsbranschen, har valt att förlägga utvecklingen i andra länder och fokus har istället skiftats till produktion.

“En tydlig trend är att det blir fler och fler små företag som verkar bära sig. Det märks att det finns riskkapital där ute och pengar att bygga med. För Mälardalen och Lund ser vi tydligt att det poppar upp många mindre aktörer. Parallellt så dyker det upp småbolag som är i uppstarten av att göra nya läkemedel vilket är jätteroligt” säger Ann.

Det blir också allt vanligare med samarbeten företag emellan för att främja innovation fortsätter Ann. Ett tydligt exempel på detta är GoCo Health Innovation City, ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Här ska olika aktörer inom området kunna flytta in och samarbeta med varandra.

“Det märks tydligt att det händer saker på marknaden, att man går ihop för att främja innovation och att det finns ett intresse för det här frågorna. Vi ser också ett ökat samarbete mellan akademin och industrin. Ett tydligt exempel på det är hur man med raketfart har lyckats ta fram ett nytt vaccin mot covid-19. Detta hade nog inte varit möjligt annars” säger Patricia.

Vi frågade Patricia och Ann varför dom lämnade labbet till fördel för kompetensbranschen. Läs intervjun här.

trendspaning-life-sciences.jpg
trendspaning-life-sciences.jpg

de nya kompetensbehoven

I takt med att världen förändras så förändras också kraven för och behoven av olika kompetenser. Inom nästan alla yrkeskategorier ökar behovet av teknisk kompetens, så även inom life science där det ställs allt högre krav på kunskaper inom exempelvis mjukvaror.

“Vi ser bland annat ett större fokus på e-hälsa och appar inom sjuk- och hemsjukvården, vilket ökar behovet av kompetens inom mjukvaror. Vi märker också att det kommer allt fler förfrågningar där kandidaterna ska ha goda kompetenser inom IT men ha branscherfarenhet inom life science” säger Ann.

Ett annat kompetensbehov, som inte är direkt nytt men som ökat i efterfrågan senaste åren är olika roller inom kvalitetssäkring och regulatorisk expertis.

“Alla producerande företag behöver personal som granskar produkterna och som kvalitetssäkrar. Den här typen av profiler är extremt efterfrågad och råder också brist på.” säger Patricia.

Andra roller som är extra eftertraktade är labbtekniker, projektledare, och analytiska kemister. Och anledningen till detta är givetvis en kombination av att efterfrågan är hög och antalet personer som har rätt kompetens och erfarenhet är för få. Så hur ska man egentligen gå tillväga för att få tag i de här kompetenserna? Det handlar dels om att faktiskt hitta kandidaterna som besitter rätt kompetens, men också att arbeta med sitt erbjudande och att vara en attraktiv arbetsgivare.

“Det gäller att arbeta proaktivt för att hela tiden veta vilken kompetens som finns på marknaden, men också att jobba med vårt konsulterbjudande. Det är avgörande för att vara med i kampen om kompetensen, och det handlar också om hur vi tar hand om våra konsulter när de är mellan uppdrag” säger Ann.

Förmåner såsom att erbjuda konsulterna en fast månadslön och kollektivavtal är två delar som både Ann och Patricia lyfter när det kommer till vad vi på Randstad Life Sciences erbjuder och som gör vårt erbjudande attraktivt.

“En annan sak, som dels handlar om att ha ett bra erbjudande men också kopplat till att fylla det kompetensgap som råder, är att erbjuda utbildningar för att reskilla och upskilla. Kompetensutveckling är jätteviktigt och det är något man som arbetsgivare behöver kunna erbjuda” tillägger Patricia.

Utvecklingsmöjligheter överlag är en viktig faktor. Och det kan Randstad som stor global aktör erbjuda.

“Att vi är en global aktör underlättar mycket. För våra kunder som också verkar globalt kan vi förmedla kontakt på andra marknader om behov av kompetens uppstår. Men också för kandidater som vill vidare i karriären utomlands kan vi förmedla möjligheter och sätta dem i rätt kontakt Vi har ju samma värderingar över hela världen vilket gör oss till en stabil och pålitlig partner” säger Ann.

Öppnat upp för fler talanger

Under det senaste året som minst sagt varit speciellt har de allra flesta branscher behövt ställa om, bland annat genom att förlägga arbete till distans. Och Life Science-sektorn är inget undantag. Vad som är unikt för företagen inom denna bransch är däremot hur avlägset hemarbete varit tidigare. För Life science branschen innebär detta nya arbetssätt flera fördelar och många dörrar har öppnats.

“Vi har tidigare sett att företag baserade utanför storstäderna haft svårt att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Nu har man öppnat upp för att anställa människor som bor någon helt annanstans. Hade vi föreslagit detta för ett år sedan hade svaret varit ‘aldrig’” säger Patricia.

Det här gör att man öppnar upp för ett större urval av talanger. Man får möjlighet att ta tillvara på en större andel av den kompetens som finns på marknaden, och ökar också chanserna att kunna erbjuda sina medarbetare ökad balans mellan jobb och fritid.

Vill du veta mer om oss på Randstad Life Sciences och hur vi kan hjälpa dig?