Samhällets beteendeförändringar har idag öppnat ett blått hav av möjligheter för att attrahera drömkandidaten. I den här bloggserien skriver vår medarbetare och ingenjör på Randstad Engineering om vikten av att bygga en personlig relation till vår presumtiva kund, kandidaten. Han kommer att lyfta mer eller mindre enkla ”new age”-knep med vilka ni kan bräda de större konkurrenterna i kampen om arbetskraft, och göra ditt företag framstående. Han kommer även föra resonemang och lyfta data, som hjälper dig att motivera beslutet att lägga tid och resurser på det som han vill kalla ”modern rekrytering”. 

Denna bloggpost kommer att ta sju minuter för dig att gå igenom, fyra om du är duktig på att skumma. Jag kommer utmana status quo på ditt företag och förhoppningsvis kan det här också inspirera till ett ökat engagemang i dessa frågor.

grundpelare kring rekrytering

Som ingenjör i en HR-värld kanske jag ser på rekrytering lite annorlunda. För mig är rekrytering en process. En process som ska efterföljas, utvärderas, förbättras i alla aspekter och anpassas för att möta nuvarande och framtida omvärldskrav. Jag vill börja denna bloggserie med att etablera några övergripande och viktiga grundpelare som jag lutar mig mot när jag själv för resonemang kring hur jag kan göra min process bättre:

  1. Rekrytering är en säljprocess
  2. Kandidaten är arbetsgivarens kund
  3. Att ingå i ett anställningsavtal med någon är ett köp

vad har hänt på marknaden?

Kundmarknaden har förändrats. Digitaliseringen når alla områden och kandidatmarknaden har nu blivit kandidatens marknad, vilket påverkar oss arbetsgivare. Båda är två starka krafter som har skapat en beteendeförändring/ samhällsutveckling och därmed också en skillnad i utbud och efterfrågan på marknaden. Jag skulle dessutom påstå att vi i Sverige känner av dessa krafter tydligare än många andra länder, på grund av vår goda ekonomiska grundnivå och specifika kandidatmarknad.

Studier har visat att 60 % av ett köp baseras på egenresearchad information, innan kontakt sker med en säljare. Jag anser att vi arbetsgivare inte har anpassat vårt sälj efter detta förändrade beteende. Vi behöver göra nya satsningar och ge våra kunder det de söker. Vi kan likna det med en internetbutik som faktiskt har valt att möta sina kunder där deras kunder själva befinner sig. De lägger sina erbjudanden och möter sina kunder, på kundens villkor.

hur påverkar samhällsutvecklingen rekrytering?

Hittills har det skapats ett gap mellan arbetsgivarens utbud och kundens efterfrågan. Ett typiskt blått hav för entreprenören att dyka ner och positionera sig i. Att kunna positionera sig i ett blått hav vilar sällan på ett avancerat tekniskt framsteg, det vilar oftast på insikten att det blå havet faktiskt finns där, handlingskraft och att man orkar prova något nytt. Nu är det dags för oss att vara entreprenören!

Vad är det då som marknaden egentligen efterfrågar och vad kan vi arbetsgivare göra för att positionera oss före våra konkurrenter? Märk nu att jag skriver före våra konkurrenter.

quote icon

Att vara entreprenör och arbeta med blå hav handlar just om att vara före de flesta andra. Annars förblir vi i det röda havet, mitt i den vanliga marknadskonkurrensen.

två vaser i glas, står på ett glasbord
två vaser i glas, står på ett glasbord

Åter till frågan, vad efterfrågar marknaden? Information är svaret:

  1. Mer information :)
  2. Lättillgänglig information presenterad på lämpliga kanaler. Informationen ska alltså finnas tillgänglig för kunder där de normalt rör sig, och där det är naturligt för dem att ta till sig den
  3. Information på fler nivåer än någonsin tidigare
  4. Information som visar att er produkt är unik

vad innebär information på fler nivåer inom rekrytering?

Tillgången på information har fått oss att söka efter information på fler nivåer. Vi vill bygga oss en så fullständig bild som möjligt av upplevelsen vi kommer få, redan innan vi köpt en ny produkt. Det är bara så vi människor fungerar, vi vill alltid veta lite mer. Vi googlar, söker igenom sociala medier och vi jämför produkter samt informationen vi får om produkter med varandra. Och när vi väl fått fram all direkt fakta och det visar sig att vi fortfarande har svårt att skilja produkter från varandra, börjar vi ställa frågor på fler nivåer. Allt för att kunna göra ett urval. Om vi till exempel skulle fastna i ett produktval efter att sökt fram all direkt fakta, kanske nästa fråga skulle vara ”hur human har produktionen av denna produkt varit, i förhållande till de andra?” eller ”vilka andra har denna produkt, kan jag känna igen mig själv i dem?”.

Hur översätts denna mernyfikenhet i ett rekryteringshänseende undrar du? Jag vill påstå att den översätts till den högst personliga upplevelsen som kunden kommer kunna få som anställd hos er. Direkt produktdata och fakta räcker inte till. Ju större ett köp är desto viktigare blir informationen på fler nivåer. Trots att barriären för att byta jobb drastiskt minskat det senaste decenniet skulle jag säga att ett jobbskifte fortfarande är ett stort köp. Det personliga har alltid varit viktigt för att stärka en kund i sitt beslutsfattande, men det blir allt viktigare. Denna typ av information förmedlas dock historiskt, och än idag, generellt i det personliga mötet, intervjun.

vi arbetsgivare bör fråga oss själva när det personliga bandet ska byggas, är det verkligen först när vi träffar kunden och kan prata ostört?

Alldeles för sent säger jag. Jag stärks i denna övertygelse när jag tittar på hur nätverken utvecklats online, de sociala nätverken. Tittar man på hur många nya professionella nätverk som har växt till sig i jämförelse med de mer personliga sociala nätverken så hittar man svaret där. Kunder söker mer och mer personlig information online.

vad är modern rekrytering?

Modern rekrytering är konsten att förmedla företagets personliga själ och knyta det personliga bandet till en presumtiv kund, långt innan vi som arbetsgivare har en vakans i åtanke. Det är den personliga själen som gör ert företag unikt och det är den som kan få er att stå ut på marknaden framför era konkurrenter. Vad är då den personliga själen? Jo er personal, er kultur och er unika vardag.

det finns inget annat företag som kan kopiera dina anställda, den kultur eller det utvecklingsklimat som dina anställda bidrar till.

Vi arbetsgivare måste hjälpa våra kunder att hitta svaren på dessa frågor om oss långt innan vi träffas. Svaret på frågorna som särskiljer oss och gör vårt företag unikt, vi måste måla hela bilden. Detta kan vi göra med hjälp av de sociala medierna. För bara några år sedan var det professionella och det personliga på internet ganska strikt åtskilt. Över tid har vi dock sett dessa två smälta samman mer och mer. Företagsledare har blivit bloggare och bloggare har blivit företagsledare.

quote icon

Mixen mellan det professionella och personliga budskapet har börjat användas för att synas och skapa affärsfördelar.

modern rekrytering - knep #1

Dags att dela med mig av det första ”new-age”-knepet i modern rekrytering där ni som arbetsgivare tar ut siktet mot det blå havet i kampen om arbetskraft. Börja med att synliggöra ert företag i sociala medier!

sociala medier
sociala medier

Förmodligen gör ditt företag redan ett jättebra jobb idag med att synas på professionella sociala medier, som Linkedin. Jag vill uppmana er till att också synliggöra ert företag på de mer personliga sociala medierna såsom twitterfacebookinstagram och kanske till och med pinterest och snapchat. Det här är steg ett i modern rekrytering och i denna ansträngning behöver ni inte känna någon press att ni måste slå på stort. Ni måste inte göra inlägg varje dag eller vecka, börja i liten skala så att det inte blir övermäktigt. Det handlar om att starta och visa att man är aktiv. Över tid har ni lyckats bygga en historikbank, som kommer hjälpa er att bygga den där viktiga personliga relationen till er presumtiva kund och knyta denne till er.

Det fina med sociala medier är att de alla ger kunden en möjlighet att följa er, utan att det ställs alls höga krav på dem. Hittar kunden dig på något av dina sociala medier och de i den stunden får ett gott intryck är chansen stor att de där och då väljer att följa er. Risken för att någon som börjat följa dig sedan aktivt väljer att sluta följa dig, är liten. Chansen ökar markant för att denna presumtiva kund kommer att uppmärksamma er produkt, vakansen, när den väl dyker upp. Och sannolikheten för att de kunder som följer dig på nätet är en högt motiverad och välkvalificerad kund ökar också, i och med det fakto att de attraheras av er företagsverksamhet. Det är god tid att lyfta in det här i er rekryteringsstrategi.

För att ge lite extra glöd in i detta så vill jag dela med mig av lite matnyttig fakta:Det här avslutar min första bloggpost i bloggserien, #Modernrekrytering?. Jag hoppas att så snart som möjligt kunna återkomma med nästa bloggpost. Där kommer jag lyfta fler knep för att knyta ett personligt band med era presumtiva kunder innan ni faktiskt träffat dem, i sann modern rekryteringsanda.