Den tekniska utvecklingen och den digitala revolutionen sätter idag sin prägel på hela samhället. Framstegen inom så kallad big data och allt mer avancerad artificiell intelligens (AI) möjliggör automatiseringar av tjänster som tidigare förutsatte tidskrävande manuellt arbete.

kollegor på kontoret pratar om att kvalitetssäkra av kandidater
kollegor på kontoret pratar om att kvalitetssäkra av kandidater

Givetvis påverkas även rekryteringsbranschen av den här utvecklingen. Matchningen mellan kandidat och arbetsgivare sker idag i allt större utsträckning med hjälp av system. Hur kan man försäkra sig om att den så viktiga mänskliga dimensionen i rekryteringsprocessen inte försvinner i och med den nya teknologins möjligheter?  

tech & touch

Randstad arbetar aktivt med att ta fram idéer för hur man med hjälp av den nya tekniken kan effektivisera arbetsmetoder och rekryteringsprocesser. Vi bör inte se de teknologiska framstegen som ett hot mot det mänskliga mötet, snarare tvärtom.

Randstad arbetar med den globala strategin tech & touch, där touch står för relationer och möten mellan kund och kandidat.

– Vår grundprincip är att med hjälp av den nya tekniken ta fram arbetsprocesser där vi kan få så mycket tid som möjligt över till kärnan i vår verksamhet, som är mötet mellan människor. Det finns enligt oss inget motsatsförhållande mellan tech och touch, utan vi vill använda det ena för att kunna fokusera och lägga mer tid på det andra.

tekniken gör grovjobbet

Ett exempel på det är användningen av big data. Med hjälp av stora mängder information kan man skapa högre träffsäkerhet och initiera mer relevanta matchningar mellan kund och kandidat. När väl den första kontakten äger rum, har man ökat chansen till ett meningsfullt möte eftersom systemet har gjort grovjobbet.

– Det grovjobbet är grundligare utfört idag än det någonsin tidigare har varit, eftersom det bygger på en större mängd information än tidigare. Med hjälp av den informationen kan rekryteraren förbereda sig bättre inför intervjun och ställa mer relevanta frågor.

Ett annat exempel där vi ser effektiviseringsmöjligheter är referenstagning, som skulle kunna automatiseras med hjälp av AI.

– Idag sker det många gånger med mänskligt handhavande, det vill säga man ringer upp och tar en kandidats referenser personligen. Men forskning har visat att korrelationen mellan referenstagning och arbetsprestationen är förhållandevis låg, och dessutom tenderar faktiskt referenter att vara ärligare om de får svara på frågor i ett automatiserat formulär än i ett telefonsamtal.

Samtidigt är det viktigt att veta var gränsen för tekniken går och var det mänskliga ska ta över. Målet bör vara att automatisera alla de processer som kan automatiseras, men inte fler än så. Att skicka massmail eller på något sätt automatisera interaktionen med kandidaterna, vilket vissa aktörer gör, är direkt kontraproduktivt och ohållbart i längden. Du framstår som en oseriös aktör, vilket kan skada företagets anseende.

gamification

Den utdragna högkonjunkturen har gjort arbetsmarknaden till kandidatens marknad, vilket ställer höga krav på företagen för att kunna locka till sig de främsta talangerna. Den första kontakten behöver inte bara vara relevant, den måste också vara smidig och lustfylld för kandidaten.

– En av de starkaste trenderna inom rekrytering idag är gamification. Genom att låta kandidaten spela sig igenom ett problemlösningstest ökar man engagemanget och lusfylldheten. Spelet kan dessutom spelas var som helst och när som helst, vilket gör det såväl kostnadseffektivt som lättillgängligt.

Ladda gärna ner vår guide om du vill veta mer om hur du rekryterar i en virtuell miljö. 

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet