vad är en scientist?

En scientist utforskar sin nyfikenhet och använder vetenskapliga metoder för att förstå, beskriva och förutsäga händelser, skeenden och tillstånd runt om i världen. När du är en scientist gör du intensiva och djupgående efterforskningar och experiment för att förstå orsakerna till och effekterna av olika fenomen. Tillexempel kan en scientist undersöka arters ursprung och leta efter bevis på existens och utrotning. 

Som scientist kan du arbeta i alla möjliga fält som är relaterade till vetenskapen, från astronomi till mikrobiologi eller zoologi. Det innebär att du kommer att hitta ett jobb hos företag som har olika forskningsprojekt, eller arbeta på sjukhus eller statliga institutioner för att genomföra undersökningar och djupgående research för att öka kunskapen inom ett specifikt ämnesområde. Du kan också arbeta som scientist inom den akademiska världen. 

lediga jobb
1

vad gör en scientist?

Rollen som scientist är att förklara och förstå den naturliga världen med hjälp av vetenskapliga metoder. Som scientist gör du observationer och genomför serier av olika experiment för att testa dina och andras observationer. Om resultatet inte går i linje med din hypotes, gör du den nödvändiga slutsatsen och presenterar en ny idé eller hypotes, för att sedan testa den. En scientist måste applicera en systematisk process när experiment genomförs, för att kunna validera upptäckterna. 

Då det finns enormt många olika roller inom vetenskapen är det din arbetsgivare som avgör ditt studiefält. Om du är en botanist eller zoolog kommer du att spendera långa dagar i skogen för att katalogisera växter eller djur, medan en astronom spenderar sin tid i observatorium och laboratorium. 

Skulle jobbet som scientist passa ditt intresse för vetenskap och nyfikenhet till att förstå bakomliggande orsaker av olika fenomen? Läs då vidare om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen som scientist, samt hur din arbetsmiljö och dina arbetsuppgifter kan se ut.

2

olika roller av scientist

En karriär som scientist ger möjligheten att upptäcka en rad olika expertisområden. 

 • botanist
  Som scientist och botanist fokuserar du på växter och studerar deras kemiska egenskaper och relation till andra arter. Som scientist inom detta område forskar du om jorderosion, kemiska egenskaper och växtbaserad medicin. Alla dina studier går i förlängningen ut på att upptäcka och avslöja relationen mellan växter och djur. 
 • fysiker
  Som scientist och fysiker kan du fokusera på att utforska energi, materia och andra viktiga aspekter av fysiken. Fysiker utforskar ofta de teoretiska aspekterna eller utför experiment för att kunna förklara olika fysiska fenomen. 
 • scientist inom datavetenskap
  Som scientist inom datavetenskapen testar och utvecklar du olika egenskaper inom databaserade system. Du kan också utveckla ny mjukvara eller applikationer till datorer, samt säkerställa att prestandan för de olika funktionerna levererar enligt förväntat. 
 • biolog
  Som scientist inom biologin fokuserar du på levande materia och dess interaktioner som en del av olika ekosystem. Biologer kan också vara ekologer, genetiker och marinbiologer. Det finns mängder av andra studie- och ämnesområden som inbegrips av vetenskapen, och som kan vara expertisområdet för en scientist.
696.jpg
696.jpg
3

att arbeta som scientist

En scientist arbetar inom varierande områden, något som gör det till en intressant karriär att utforska närmare. Läs vidare om vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden man kan ha i rollen som scientist. Även hur arbetsmiljön ser ut och vilken utbildning och kvalifikationer som är viktigt att ha med sig in i rollen som scientist.

4

utbildning och kvalifikationer

Scientist är ett arbete som kräver utbildning på en hög nivå och inom det studiefält man har tänkt forska vidare inom. Nedan följer några alternativ av utbildningsvägar för att kunna jobba i rollen som scientist: 

 • examen
  För att kunna bli scientist krävs att man har en kandidatexamen i något vetenskapligt område, däribland teknologi, ingenjörskonst eller matematik. Du kan också läsa inom helt andra studieområden som biokemi, ekologi, fysik eller mikrobiologi. Det finns mängder av olika studievägar att gå för att kunna arbeta som scientist. 
 • masters- eller doktorsexamen
  På en högre akademisk nivå går det sedan att läsa vidare till en masters- eller doktorsexamen. Till skillnad från många andra yrkesområden är det en förutsättning för att kunna arbeta som scientist. En del blir sedan kvar på samma fakultet för att forska vidare inom samma område, medan andra söker sig vidare till helt andra arbetsgivare. En mastersexamen inom alla områden är nyttig, men ofta krävs det också en doktorsexamen för att kunna få forska.
 • arbetslivserfarenhet
  Att studera på universitet och läsa vidare på masters- eller doktorsnivå är meriterande och en grundförutsättning för att kunna arbeta som scientist. Men efter avslutade studier är det arbetslivserfarenheten som blir extra viktig, just för att ta till sig nödvändig erfarenhet och kunskap. Som nybliven scientist går du in på en lägre nivå där du sen har möjlighet att avancera i takt med att du bygger på din erfarenhetsbank. 
5

kunskaper och kompetenser

Det finns specifika tekniska kunskaper som du behöver, men som kan variera beroende på vilken industri och bransch du arbetar inom. Dock kan följande komptenser vara bra att ha med sig för att lyckas i rollen som scientist: 

6

vanliga frågor om att jobba som scientist

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som scientist.

7

bevaka jobb för scientist

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning