Att knyta den bästa chefen till företaget kräver lite extra av rekryteringsprocessen. I grunden ligger ett gediget bakgrundsarbete som gärna får kryddas med kreativitet och engagemang.

När ett företag behöver tillsätta en ny chef finns det skäl till att tänka till en extra gång. Oscar Nordström på Randstad har många års erfarenhet av att identifiera, granska och rekrytera de bästa kandidaterna för en ledarroll.

för chefer blir mer generella kompetenser ofta viktigare

– En högre chef är i regel en del av företagets ledningsgrupp och förväntas, utöver sitt funktionella ansvar, även bidra till att driva bolaget framåt. Därför är det viktigt att inte bara se till de områdesspecifika kompetenserna, utan också till de mer generella, såsom affärsmässighet och personens analytiska samt strategiska förmåga, säger Oscar.

Oavsett om det är en chef eller en medarbetare som ska rekryteras följer processen ett antal steg som i mångt och mycket är relativt lika. En kravprofil tas fram, sedan leder annonsering, ”search”, eller en kombination av de båda till ett antal kandidater som intervjuas, testas och kontrolleras med referenser. Skillnaden när man rekryterar en chef är att varje moment går lite djupare – intervjufrågorna är mer detaljerade och omfattande och kravprofilen blir ledande i att säkerställa en lyckad matchning.

viktigt att förankra kravprofilen högt upp i organisationen

I alla rekryteringar ska man tänka långsiktigt, men det blir ännu viktigare när en högre position ska tillsättas. Det är en stor investering för företaget som rekryterar och personen som anställs kommer att bli en mycket viktig spelare i organisationen och ytterst delaktig i bolagets framgång. Därför är det extra viktigt att kravprofilen tydligt förankras i ledningsgruppen, så att exempelvis styrelseordföranden och den rekryterande chefen vill samma sak.

I intervjusammanhang är det inte ovanligt att kandidater med chefsbakgrund själva har vana av att sitta vid den andra sidan av bordet, någonting som rekryteraren bör vara uppmärksam på, menar Oscar:

var inte rädd för att vara lite tuff på anställningsintervjun

– De har ett annat sätt att se på att vara kandidat och att intervjuas. De har inte sällan själva ställt liknande frågor, och även hört de flesta svaren, varför det finns en poäng i att se över sina formuleringar och vad man egentligen frågar efter.

– Man kan behöva vara lite tuff också, och inte vara rädd för att ställa följdfrågor om exempelvis personens resultat och utvecklingsområden. Det kan vara lätt att bländas av en persons lyckade karriär men det är viktigt att utröna vad kandidatens bidrag har varit i den framgången.

En enkel checklista för en bra chef finns tyvärr inte, vad som gör en bra ledare beror till stor del på företagets situation, mål och historia, men det finns några egenskaper som rekryterare genomgående letar efter.

viktigare att en chef gillar att gå till jobbet än att ha expertkunskap inom branschen

– Olika företag befinner sig i olika stadier av sin utveckling. Ibland behövs någon som kan driva på försäljningen eller genomföra en omorganisation, men det är inte säkert att den typen av ledarskap är vad företaget behöver längre fram eller är gångbart i andra branscher, säger Oscar.

Generellt kan man ändå säga att förmåga att se helheten är viktigt för en ledare, precis som att kunna agera prestigelöst och att ha en god kommunikativ förmåga – rak kommunikation kan vara jobbig men uppskattas alltid i slutändan.

– Jag skulle säga att det är betydligt viktigare för en chef att tycka om att gå till jobbet och att få människor att växa än att ha en expertkunskap om branschen. Mycket inom ledarskap går enkelt att översätta till många olika miljöer, lägger Oscar till.

Du kan lära någon kunskaper om en bransch eller produkt, men att förändra någons personlighet och inställning är betydligt svårare.

ska du rekrytera?

Nu finns våra bästa tips för träffsäker rekrytering sammanställda i en värdefull guide att ladda ner kostnadsfritt. I den kan du läsa om fem avgörande steg för att du ska lyckas med din rekrytering.

ladda ner guiden

söker du personal?

Vi berättrar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig. Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan