så undviker och löser du konflikter i gruppen

Konflikter i teamet_artikel.jpg

Cecilia Mannheimer leder 50 interna medarbetare och närmare 750 konsulter. Trots det har hon varit skonad från konflikter under sina 20 år som chef. Här berättar hon hemligheten.

Som regionansvarig för området staffing tar Cecilia Mannheimer fram strategin för ett stort antal medarbetare, ledare och team på Randstad. Hon har varit i branschen i 13 år och chef i närmare 20, och menar att konflikter inte behöver vara ett naturligt inslag på arbetsplatsen – åtminstone inte de ohälsosamma.

konflikter kan vara hälsosamma

Det är viktigt att komma ihåg att konflikter per definition inte är av ondo. Tvärtom kan de ofta vara vad som krävs för att få individen, gruppen eller verksamheten att utvecklas och ta nästa steg framåt.

– Det finns en form av konflikter som är väldigt hälsosamma, när alla parter har en god intention, vill förflytta sig framåt och ta aktivt ansvar, men kanske har olika uppfattning om hur det ska gå till. Och det är så det ska vara – alla ska inte tycka lika hela tiden, säger Cecilia och fortsätter:

– Men sedan finns det också den sämre sorten, som bottnar i att man inte har en grundinställning om att vilja den andre väl. Ytterst handlar det om att man inte delar samma värderingar, och det kan leda till problem.

dämpa oron direkt

Oavsett om gruppen är gammal eller ny, om du som ledare har arbetat med medlemmarna sedan tidigare eller inte, är ditt viktigaste verktyg hörseln. Det första du ska göra i en ny sammansättning är att ta pulsen på gruppen.

– Genom att stämma av värderingar och attityder till arbete, gruppens mål och medarbetare kan du skapa en samsyn och dämpa en oro som annars kan vara något som leder till konflikter, säger Cecilia.

Och även när konflikten är ett faktum är nyckeln till framgång ofta att just lyssna.

– Det absolut viktigaste du kan göra är att lyssna, oavsett konfliktens natur. Finns det en vilja att hitta en lösning handlar det kanske bara om att kliva tillbaka och låta gruppen reda ut saken själv, säger Cecilia och utvecklar:

– Saknas däremot den viljan får du förhålla dig till vad konflikten består av, höra vad alla har att säga och sedan ta ställning efter var du själv och företaget står i frågan. Det är alltid viktigt att gå till botten med vad konflikten egentligen handlar om. Jag tror på att lyssna och samtala med individen – ju skickligare du är på det, desto lättare har du att coacha och hjälpa till med att hitta en lösning.

skapa ett öppet klimat

Genom att alltid sträva efter ett öppet klimat i gruppen, där var och en kan vara sig själv, minskar risken att onödiga bråk och konflikter uppstår.

– Även om vi delar samma grundläggande värderingar är vi människor väldigt olika. Vissa är bra på det ena och andra på något helt annat, somliga gillar att arbeta på ett sätt och vice versa. Genom att våga bjuda på både dina styrkor och svagheter visar du att det är helt okej och skapar en öppenhet i gruppen.

Det handlar om att våga ta fighter och diskussioner, men att samtidigt alltid ta ansvar för välviljan och att respektera varandra. Och som ledare är det din uppgift att föregå med gott exempel, menar Cecilia.

– Genom att vara öppen med att du inte är ett ess på precis allt stärker du teamets sammanhållning och förebygger samtidigt risken för att konflikter uppstår.