så ökas trivseln på jobbet.jpg

Om man inte trivs på jobbet beror det ofta på ett ohövligt sätt bland chefer och kollegor. Och den otrevliga attityden smittar dessutom. Det har tre forskare från Lunds universitet slagit fast i en undersökning.

Med ohövlighet menas det som halkat mellan de uppsatta reglerna, men som bryter mot sociala normer och i längden kan leda till renodlad mobbning. Till exempel kan det handla om att exkludera kollegor från inbjudningar eller relevant information, att sprida rykten eller att undvika att ge beröm till underordnade.

– Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger psykologen Eva Torkelson i ett pressmeddelande.

Totalt svarade tre fjärdedelar av de närmare 6 000 deltagande i undersökningen att de blivit utsatta för ohövlighet minst en till två gånger under det gångna året. Den vanligaste orsaken till beteendet visade sig vara att man tar efter kollegor. Någonting som kan leda till en ond cirkel som får stora effekter på hela arbetsplatsen. Enligt tidigare forskning kan det bland annat leda till mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse och medarbetare som presterar sämre eller söker sig därifrån. Eva Torkelsson menar att lösningen på problematiken är medarbetar- och chefsutbildningar.

– När folk får upp ögonen för vad ohövlighet verkligen får för konsekvenser så får de ofta sig en tankeställare, säger hon. De flesta vill ju inte medverka till att få en sämre arbetsplats.

söker du personal?

Vi berättrar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig. Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan